Jazzová teorie 5

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174JTE5 zápočet 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jaromír HONZÁK, Tomáš Sýkora

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaromír HONZÁK, Tomáš Sýkora

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student pochopí a prakticky si procvičí základní pojmy, pojmenovávající dílčí aspekty jazzové harmonie, jazzového aranžování a jazzové kompozice.

Forma studia

přednáška/ cvičení

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity: Hra na nástroj 4, Ansámblová hra 4, Rytmický ansámbl 4, Improvizace jazzových nástrojů 4, Jazzová teorie 4, Sluchový trénink 4, Dějiny jazzové hudby 2

Korekvizity: Hra na nástroj 5, Ansámblová hra 5, Rytmický ansámbl 5, Improvizace jazzových nástrojů 5, Dějiny jazzové hudby 3

Obsah kurzu

Předmět Jazzová teorie 5 navazuje na předmět Jazzová teorie 4 a prohlubuje porozumění moderní jazzové harmonii, jazzovému aranžování a jazzové kompozici. Na problematiku probranou v pátém semestru navazuje poslední semestr studia Jazzové teorie. Student se tak během bakalářského studia seznámí s jazzovou harmonií, kompozicí a aranžováním do hloubky a v celé jejich šíři. Tento předmět bezprostředně souvisí s předmětem Improvizace jazzových nástrojů a pomocí analýz jazzových skladeb pomáhá pochopit základní stavební prvky jazzových kompozic. Předmět Jazzová teorie pomáhá studentům také porozumět jazzovým kompozicím i improvizacím, se kterými se setkávají v ostatních vyučovaných předmětech.

Student se zabývá pokročilou jazzovou harmonií, skladbou a jejich vývojem od 60. let 20. století do současnosti. Studuje též pokročilé aranžování pro kombo, malý jazzový ansámbl a různá neobvyklá nástrojová seskupení.

Nejprve je pozornost věnována modální harmonii a principům, ze kterých vychází. Dále navazuje analýza raných modálních skladeb a modální bluesové formy z 60. let. Poté studenti pochopí kompoziční principy používané saxofonistou a skladatelem Johnem Coltranem. Po analýzách jednotlivých kompozic následuje vždy zobecnění charakteristik stylových postupů a jsou vysvětleny použité kompoziční techniky. S jejich pomocí studenti komponují své vlastní skladby ve stylech jednotlivých období.

Tematické okruhy:

1.MODÁLNÍ HARMONIE – STUDIUM TABULKY PALLETE CHART

2.MODÁLNÍ HARMONIE – STUDIUM SKLADBY FLAMENCO SKETCHES

3.MODÁLNÍ HARMONIE – STUDIUM MODÁLNÍHO BLUES

4.MODÁLNÍ HARMONIE – STUDIUM SKLADBY NAIMA

5.CHROMATICKÁ HARMONIE – STUDIUM SKLADBY MOMENT’S NOTICE

6.TÓNICKÉ SYSTÉMY – STUDIUM SKLADEB GIANT STEPS A SATELLITE

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

LIEBMAN, Dave. A Chromatic Approach to Jazz Harmony and Melody. New York: Alfred Music, 2015. ISBN 3892210306.

RUSH, Stephen. Free Jazz, Harmolodics, and Ornette Coleman. New York: Routledge, 2016. ISBN 1138122947.

WEISKOPF, Walt. Intervalic Improvisation - The Modern Sound: A Step Beyond Linear Improvisation. New York: Jamey Aebersold, 2010. ISBN 1562242598.

Doporučená literatura:

GOODRICK, Mick. The Advancing Guitarist. New York: Hal Leonard, 1987. ISBN 0881885894.

COLEMAN, Ornette. The Shape Of Jazz To Come: Lonely Woman [zvukový záznam na CD]. New York: Atlantic, 1959.

COLTRANE, John. A Love Supreme: Pursuance [zvukový záznam na CD]. New York: Impulse, 1965.

DAVIS, Miles. Kind Of Blue: Flamenco Sketches [zvukový záznam na CD]. New York: Columbia Records, 1997.

SHORTER, Wayne. Speak No Evil: Fee-Fi-Fo-Fum [zvukový záznam na CD]. New York: Blue Note, 1965.

Hodnoticí metody a kritéria

aktivní účast na cvičeních

Další požadavky: docházka minimálně 50%

Poznámka

Nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů