Jazzová teorie 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174JTE5 zápočet 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Štěpánka HAVLÍČKOVÁ BALCAROVÁ, Luboš SOUKUP

Obsah

Předmět Jazzová teorie 5 navazuje na předmět Jazzová teorie 4 a prohlubuje porozumění moderní jazzové harmonii, jazzovému aranžování a jazzové kompozici. Na problematiku probranou v pátém semestru navazuje poslední semestr studia Jazzové teorie. Student se tak během bakalářského studia seznámí s jazzovou harmonií, kompozicí a aranžováním do hloubky a v celé jejich šíři. Tento předmět bezprostředně souvisí s předmětem Improvizace jazzových nástrojů a pomocí analýz jazzových skladeb pomáhá pochopit základní stavební prvky jazzových kompozic. Předmět Jazzová teorie pomáhá studentům také porozumět jazzovým kompozicím i improvizacím, se kterými se setkávají v ostatních vyučovaných předmětech.

Student se zabývá pokročilou jazzovou harmonií, skladbou a jejich vývojem od 60. let 20. století do současnosti. Studuje též pokročilé aranžování pro kombo, malý jazzový ansámbl a různá neobvyklá nástrojová seskupení.

Nejprve je pozornost věnována modální harmonii a principům, ze kterých vychází. Dále navazuje analýza raných modálních skladeb a modální bluesové formy z 60. let. Poté studenti pochopí kompoziční principy používané saxofonistou a skladatelem Johnem Coltranem. Po analýzách jednotlivých kompozic následuje vždy zobecnění charakteristik stylových postupů a jsou vysvětleny použité kompoziční techniky. S jejich pomocí studenti komponují své vlastní skladby ve stylech jednotlivých období.

Tematické okruhy:

1.MODÁLNÍ HARMONIE – STUDIUM TABULKY PALLETE CHART

2.MODÁLNÍ HARMONIE – STUDIUM SKLADBY FLAMENCO SKETCHES

3.MODÁLNÍ HARMONIE – STUDIUM MODÁLNÍHO BLUES

4.MODÁLNÍ HARMONIE – STUDIUM SKLADBY NAIMA

5.CHROMATICKÁ HARMONIE – STUDIUM SKLADBY MOMENT’S NOTICE

6.TÓNICKÉ SYSTÉMY – STUDIUM SKLADEB GIANT STEPS A SATELLITE

Výsledky učení

Student pochopí a prakticky si procvičí základní pojmy, pojmenovávající dílčí aspekty jazzové harmonie, jazzového aranžování a jazzové kompozice.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity: Hra na nástroj 4, Ansámblová hra 4, Rytmický ansámbl 4, Improvizace jazzových nástrojů 4, Jazzová teorie 4, Sluchový trénink 4, Dějiny jazzové hudby 2

Korekvizity: Hra na nástroj 5, Ansámblová hra 5, Rytmický ansámbl 5, Improvizace jazzových nástrojů 5, Dějiny jazzové hudby 3

Literatura

Povinná literatura:

LIEBMAN, Dave. A Chromatic Approach to Jazz Harmony and Melody. New York: Alfred Music, 2015. ISBN 3892210306.

RUSH, Stephen. Free Jazz, Harmolodics, and Ornette Coleman. New York: Routledge, 2016. ISBN 1138122947.

WEISKOPF, Walt. Intervalic Improvisation - The Modern Sound: A Step Beyond Linear Improvisation. New York: Jamey Aebersold, 2010. ISBN 1562242598.

Doporučená literatura:

GOODRICK, Mick. The Advancing Guitarist. New York: Hal Leonard, 1987. ISBN 0881885894.

COLEMAN, Ornette. The Shape Of Jazz To Come: Lonely Woman [zvukový záznam na CD]. New York: Atlantic, 1959.

COLTRANE, John. A Love Supreme: Pursuance [zvukový záznam na CD]. New York: Impulse, 1965.

DAVIS, Miles. Kind Of Blue: Flamenco Sketches [zvukový záznam na CD]. New York: Columbia Records, 1997.

SHORTER, Wayne. Speak No Evil: Fee-Fi-Fo-Fum [zvukový záznam na CD]. New York: Blue Note, 1965.

Hodnoticí metody a kritéria

aktivní účast na cvičeních

Další požadavky: docházka minimálně 50%

Poznámka

Nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů