Rytmický ansámbl 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174RA3 zápočet 4 24 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 82 až 102 hodin domácí příprava anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Jaromír HONZÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří SLAVÍK

Obsah

Cíl výuky:

Rytmický ansámbl 3 je společný předmět všech bakalářských ročníků, který se zaměřuje na výuku rytmů, a to především s pomocí principů, které vycházejí z tradiční západoafrické hudby. Právě z tohoto hudebního odvětví totiž pochází základní rytmický materiál, který se posléze v rámci otrokářských cest dostal v různých formách jak do Severní, tak i do Jižní Ameriky a jeho následný rozvoj dal vznik různým dalším žánrům, které jsou dnes nutnou součástí výrazového slovníku jazzového hudebníka.

Studenti se v průběhu studia snaží ztotožnit s různými hudebními styly, které vycházejí z orální tradice a kde se může stát, že taktová čára, stejně jako první doba, nehraje důležitou roli, existuje-li vůbec. Všichni si během studia zahrají na různé tradiční perkuse a naučí se vnímat nepravidelné rytmické patterny (tzv. clave), do kterých poté musí napasovat svůj vlastní improvizační jazyk. Tyto rytmické dovednosti vyžadují několikaleté úsilí, které lze dále rozvíjet po celý život. Výuka tohoto předmětu klade důraz na hudební praxi, jelikož staví na hudebních tradicích, kde se nachází minimum teorie a teoretických materiálů. Studenti se většinu hudby učí po sluchu a jsou vedeni k tomu, aby byli schopni sami přepisovat rytmické, melodické i harmonické složky předložených nahrávek.

Tematické okruhy:

Obecná charakteristika západo-africké hudby s důrazem na tradiční hudbu z Beninu

a)princip CLAVE (Timeline) – seznámení se se základní rytmickou frází pro daný žánr a její aplikace uvnitř hudebního ansámblu

b)Clap Game – hra podporující rytmickou nezávislost mezi různými vrstvami, které se musí zahrát současně pomocí zpěvu, tleskání a pohybu

Výsledky učení

Student se orientuje v obecné charakteristice západoafrické hudby s důrazem na tradiční hudbu z Beninu.

Student je schopen sám přepsat rytmické, melodické i harmonické složky předložených nahrávek.

Student je otevřený experimentům. Zodpovědně a bez předsudků dovede pracovat s neobvyklými formami zápisu. Je inovativní při hledání optimálních řešení při interpretaci skladeb.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity: Hra na nástroj 2, Ansámblová hra 2, Rytmický ansámbl 2, Improvizace jazzových nástrojů 2, Jazzová teorie 2, Sluchový trénink 2

Korekvizity: Hra na nástroj 3, Ansámblová hra 3, Improvizace jazzových nástrojů 3, Jazzová teorie 3, Sluchový trénink 3, Dějiny jazzové hudby 1

Literatura

Doporučená literatura:

COLEMAN, Steve. Resistance Is Futile: Law of Balance [zvukový záznam na CD]. France: Label Bleu, 2006.

HAMMOND, Doug. A Real Deal: Singing Smiles / Miss Cat / Perspicuity [zvukový záznam na CD]. Paris: Heavenly Sweetness, 2007.

HANCOCK, Herbie. Possibilities: Sister Moon [zvukový záznam na CD]. New York: Vector/Hear Music, 2005.

HOLLAND, Dave. Prime Directive: Looking Up [zvukový záznam na CD]. München: ECM Records, 2000.

LOUEKE, Lionel. Gilfema: Tin Min [zvukový záznam na CD]. New York: ObliqueSound, 2005.

Hodnoticí metody a kritéria

Student vypracuje transkripci zadané nahrávky. Dále musí zazpívat určitou píseň a současně vytleskat clave jako doprovod.

aktivní účast na cvičeních

Další požadavky: docházka minimálně 60%

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů