Koncertní praxe - jazzová hudba 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174KP2 zápočet 1 česky letní

Garant předmětu

Jaromír HONZÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaromír HONZÁK

Obsah

Koncertní praxe připravuje studenta na reálnou situaci spojenou s jeho budoucím povoláním. V rámci koncertní praxe si student ověřuje své interpretační schopnosti na koncertním pódiu před publikem.

Tato praxe probíhá při veřejných koncertech v rámci předmětu Ansámblová hra a při dalších veřejných prezentacích v rámci akcí školy. Praxi spojenou se studijním programem je vhodné doplnit individuálními koncertními aktivitami mimo školu.

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity: Koncertní praxe 1

Literatura

Není

Hodnoticí metody a kritéria

Úspěšné provedení koncertů v rámci předmětu Ansámblová hra.

Poznámka

Termíny koncertů se sjednávají prostřednictvím koncertního oddělení hudební fakulty.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů