Anglický jazyk pro odborné účely 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702HAOU1 zkouška 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Klára BICANOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hana BARTŮŇKOVÁ, Klára BICANOVÁ, Ludmila BOHUSLAVOVÁ, Jana MORAVCOVÁ, Štěpánka PÁROVÁ, Denisa ŠKODOVÁ

Obsah

Week 1: Introduction – Studying at university + Present simple and continuous, non-action verbs, frequency adverbs

Week 2: Studying at the Music and Dance Faculty (HAMU) + Present perfect simple x past simple, present perfect continuous, time expressions

Week 3: Where does success come from? + Comparatives, superlatives of adjectives and adverbs

Week 4: Popular and classical music + Past simple, past continuous, past perfect, used to

Week 5: Favourite composers + Anybody, nobody, everybody, none, neither of

Week 6: At a live performance + Future forms – will, going to, present continuous

Week 7: Writing a Music/ Dance CV + Countable and uncountable nouns, quantifiers

Week 8: Music festivals + Articles

Week 9: Live… at a cinema near you + Passive

Week 10: Presentation Skills + Phrasal verbs: separable x inseparable

Week 11: Music industry + Prepositions, words with get

Week 12: A career in music: Equal chances? + Can, could, be able to, be allowed to, be supposed to

Week 13: Feedback on written assignments

Výsledky učení

Cílem předmětu je upevnění a rozvinutí jazykových kompetencí (receptivních i produktivních) na základě osvojení odborně zaměřené slovní zásoby, četby a porozumění textů ze základních oblastí hudby a tance.

Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni:

•porozumět hlavním myšlenkám textů, vztahujícím se k základním odvětvím hudební tvorby a v nich se vyskytující slovní zásobě,

•vést na tato témata jednoduchý dialog,

•aktivně komunikovat min. na úrovni B1 v rozsahu gramatických okruhů stanovených předmětem.

Předmět je na úrovni B1/B1+ dle SERR.

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem pro práci v předmětu je min. maturitní úroveň AJ (B1+ dle SERR).

Literatura

Povinná:

Online studijní opora ve formě e-learningového kurzu na platformě Moodle AMU: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1211

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro úspěšné absolvování předmětu:

Docházka min. 60% (max. 5 povolených absencí za semestr) - neplatí pro studenty s par. 99

Známka je udělena na základě následujících aktivit:

  1. Aktivita na hodinách 30% - neplatí pro studenty s par. 99
  2. Písemný úkol 30% (instrukce viz https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1211#section-8
  3. Prezentace 40% (instrukce viz https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1211#section-16

Informace o plagiátorství:

Student je povinen vykonat zkoušku, resp. vypracovat písemnou práci, osobně, poctivě a za dodržení stanovených pravidel. Poruší-li student pravidla zkoušky, je hodnocen stupněm „F“ nebo „nezapočteno“, a případně může být jeho jednání považováno za plagiátorství.

Plagiátorství je závažný přestupek proti etickým standardům vysokoškolského studia (viz Etický kodex AMU). Podrobněji se o tom, co je považováno za plagiátorství, můžete poučit zde:

https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/pisemna-cast/etika-psani-odborneho-textu-a-jak-citovat/

•A = 100-90% (výborný výkon převyšující daná kritéria)

•B = 89-80% (nadprůměrný výkon s minimem chyb)

•C = 79-73% (průměrný výkon s přijatelným počtem chyb)

•D = 72-66% (přijatelný výkon s větším počtem chyb)

•E = 65-60% (výkon vykazující minimální naplnění kritérií)

•F = 59% a méně (nepřijatelný výkon)

Poznámka

Studenti s paralelkou č. 99:

Kontaktní osoba pro par. 99 a zkoušející: Mgr. Klára Bicanová, Ph.D.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 0204
Učebna CJP 204

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
ŠKODOVÁ D.
09:00–10:30
(paralelka 1)
Číslo paralelky si zvolte co nejdříve, ale nejpozději do 15.10., poté již číslo paralelky nelze změnit!
místnost 0204
Učebna CJP 204

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
ŠKODOVÁ D.
10:45–12:15
(paralelka 2)
Číslo paralelky si zvolte co nejdříve, ale nejpozději do 15.10., poté již číslo paralelky nelze změnit!
Út
St
místnost 0204
Učebna CJP 204

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
ŠKODOVÁ D.
10:45–12:15
(paralelka 3)
Číslo paralelky si zvolte co nejdříve, ale nejpozději do 15.10., poté již číslo paralelky nelze změnit!
Čt
místnost 0204
Učebna CJP 204

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
PÁROVÁ Š.
09:00–10:30
(paralelka 4)
Číslo paralelky si zvolte co nejdříve, ale nejpozději do 15.10., poté již číslo paralelky nelze změnit!

místnost 0204
Učebna CJP 204

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
MORAVCOVÁ J.
12:30–14:00
(paralelka 5)
Číslo paralelky si zvolte co nejdříve, ale nejpozději do 15.10., poté již číslo paralelky nelze změnit!
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 09:00–10:30 Denisa ŠKODOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Číslo paralelky si zvolte co nejdříve, ale nejpozději do 15.10., poté již číslo paralelky nelze změnit! paralelka 1
Po 10:45–12:15 Denisa ŠKODOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Číslo paralelky si zvolte co nejdříve, ale nejpozději do 15.10., poté již číslo paralelky nelze změnit! paralelka 2
St 10:45–12:15 Denisa ŠKODOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Číslo paralelky si zvolte co nejdříve, ale nejpozději do 15.10., poté již číslo paralelky nelze změnit! paralelka 3
Čt 09:00–10:30 Štěpánka PÁROVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Číslo paralelky si zvolte co nejdříve, ale nejpozději do 15.10., poté již číslo paralelky nelze změnit! paralelka 4
12:30–14:00 Jana MORAVCOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Číslo paralelky si zvolte co nejdříve, ale nejpozději do 15.10., poté již číslo paralelky nelze změnit! paralelka 5
Klára BICANOVÁ
Paralelka pro studenty s prominutou docházkou paralelka 99

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů