Tisk studijního plánu

Studijní plán Bicí nástroje (Bc) od 2022/23

Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
173BICI* Bicí nástroje
Z-2-1CT
ZK-3-1CT
Z-3-1CT
ZK-3-1CT
Z-3-1CT
Z-4-1CT
18
173MABU* Malý buben
Z-1-10CS
ZK-1-10CS
Z-1-10CS
ZK-1-10CS
4
173MEBI* Melodické bicí nástroje
Z-2-1CT
ZK-3-1CT
Z-3-1CT
ZK-3-1CT
Z-3-1CT
Z-4-1CT
18
173TM* Tympány
Z-1-10CS
ZK-1-10CS
Z-1-10CS
ZK-1-10CS
4
Minimální počet kreditů 44
Povinné předměty
102HVO* Hra v orchestru
Z-4-48CS
Z-4-48CS
Z-4-48CS
Z-4-48CS
Z-4-48CS
Z-4-48CS
24
173KHBN* Komorní hra na bicí nástroje
Z-2-2ST
Z-2-2ST
Z-4-2ST
ZK-4-2ST
Z-4-2ST
Z-4-2ST
20
173OPSB* Orchestrální party a sóla bicích
Z-2-1CT
Z-2-1CT
Z-2-1CT
Z-2-1CT
Z-2-1CT
ZK-2-1CT
12
173SBIN* Seminář bicích nástrojů
Z-3-2CT
Z-3-2CT
Z-3-2CT
Z-3-2CT
Z-3-2CT
Z-3-2CT
18
173SRZV* Studio rytmus a zvuk
Z-1-1CT
Z-1-1CT
Z-1-1CT
Z-1-1CT
Z-1-1CT
ZK-2-1CT
7
Minimální počet kreditů 81
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
173DLBI* Dějiny a literatura bicích nástrojů
Z-1-1ST
ZK-2-1ST
Z-1-1ST
ZK-2-1ST
Z-1-1ST
Z-2-1ST
9
108DHB* Dějiny hudby
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
ZK-3-2PT
15
108HUES* Hudební estetika
Z-2-1PT+1ST
ZK-2-1PT+1ST
4
173KP* Koncertní praxe - bicí
Z-1-
Z-1-
2
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce
Z-1-1PT
Předmět není vypsán
Z-1-1PT
Předmět není vypsán
1
108RSK* Rozbor skladeb
Z-2-2ST
ZK-2-2ST
Z-2-2ST
ZK-2-2ST
8
Minimální počet kreditů 45
Povinně volitelné předměty
173BNBCPV Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
2
Minimální počet kreditů 2
Volitelné předměty
173BNPM Bicí nástroje - pedagogické minimum
0
173BNBVV Bicí nástroje (Bc) volitelné předměty - výběr
0
100MODHAMU Modulová výuka pro HAMU
0
702CJ Cizí jazyk - výběr
0
703PTRV Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 172
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 8
Celkový počet kreditů 180

PLÁN VZNIKLÝ KOPIÍ Z PLÁNU 173BN-B

④ Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia [173BNBCPV]

Výběr pro třetí ročník, student si v zimním semestru vybere jeden předmět, ve kterém pokračuje i v letním semestru.

② Bicí nástroje (Bc) volitelné předměty - výběr [173BNBVV]

Předměty 173MBU1 a 173MBU2, 173TYM1 a 173TYM2 lze zapsat jako volitelné opakovaně ve 2. a 3. roč. BC studia.

① Bicí nástroje - pedagogické minimum [173BNPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

③ Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

⑤ Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Tympány 1 (173TM1) PZ Absolventským výkonem
Tympány 2 (173TM2) PZ Absolventským výkonem
Tympány 3 (173TM3) PZ Absolventským výkonem
Tympány 4 (173TM4) PZ Absolventským výkonem
Bicí nástroje 1 (173BICI1) PZ Absolventským výkonem
Bicí nástroje 2 (173BICI2) PZ Absolventským výkonem
Bicí nástroje 3 (173BICI3) PZ Absolventským výkonem
Bicí nástroje 4 (173BICI4) PZ Absolventským výkonem
Bicí nástroje 5 (173BICI5) PZ Absolventským výkonem
Bicí nástroje 6 (173BICI6) PZ Absolventským výkonem
Melodické bicí nástroje 1 (173MEBI1) PZ Absolventským výkonem
Melodické bicí nástroje 2 (173MEBI2) PZ Absolventským výkonem
Melodické bicí nástroje 3 (173MEBI3) PZ Absolventským výkonem
Melodické bicí nástroje 5 (173MEBI5) PZ Absolventským výkonem
Melodické bicí nástroje 6 (173MEBI6) PZ Absolventským výkonem
Malý buben 1 (173MABU1) PZ Absolventským výkonem
Malý buben 3 (173MABU3) PZ Absolventským výkonem
Malý buben 4 (173MABU4) PZ Absolventským výkonem
Hra v orchestru 1 (102HVO1) PZ Absolventským výkonem
Hra v orchestru 2 (102HVO2) PZ Absolventským výkonem
Hra v orchestru 3 (102HVO3) PZ Absolventským výkonem
Hra v orchestru 4 (102HVO4) PZ Absolventským výkonem
Hra v orchestru 5 (102HVO5) PZ Absolventským výkonem
Hra v orchestru 6 (102HVO6) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra na bicí nástroje 1 (173KHBN1) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra na bicí nástroje 2 (173KHBN2) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra na bicí nástroje 5 (173KHBN5) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra na bicí nástroje 6 (173KHBN6) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra na bicí nástroje 3 (173KHBN3) PZ Absolventským výkonem
Malý buben 2 (173MABU2) PZ Absolventským výkonem
Melodické bicí nástroje 4 (173MEBI4) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra na bicí nástroje 4 (173KHBN4) PZ Absolventským výkonem
Dějiny a literatura bicích nástrojů 1 (173DLBI1) ZT Teoretická ústní zkouška - Dějiny a literatura bicích nástrojů (S173TUZBC)
Dějiny a literatura bicích nástrojů 2 (173DLBI2) ZT
Dějiny a literatura bicích nástrojů 3 (173DLBI3) ZT
Dějiny a literatura bicích nástrojů 4 (173DLBI4) ZT
Dějiny a literatura bicích nástrojů 5 (173DLBI5) ZT
Dějiny a literatura bicích nástrojů 6 (173DLBI6) ZT