Seminář bicích nástrojů 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173SBIN4 zápočet 3 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Daniel MIKOLÁŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ladislav BILAN, Štěpán HON, Václav MAZÁČEK, Daniel MIKOLÁŠEK, Jan NEPODAL, Pavel POLÍVKA, Daniel ŠOLTIS, Šimon VESELÝ

Obsah

Cíl výuky:

Tento seminář je kolektivní platformou pro prezentaci interpretačních tvůrčích názorů a diskuzi pedagogů a studentů o rozmanitých tvůrčích přístupech. Studenti se naučí identifikovat a použít vhodnou strategii pro interpretaci, komunikaci a prezentaci myšlenek, problémů a argumentů. Zároveň získávají, popřípadě zlepšují znalosti vhodných komunikačních prostředků a jejich aplikace na poli hudebního umění.

Studenti mají možnost vyzkoušet si interpretaci skladeb před publikem.

Jsou vedeni ke schopnosti obhájit vlastní koncepci interpretace použitím relevantních fundovaných argumentů.

Nehrající účastníci semináře jsou pak vedeni ke schopnosti konstruktivní kritiky, jasnému formulování myšlenek.

V případě workshopů s hosty (většinou zahraničními) je studentům nabídnuta možnost kontaktu s nejnovějšími trendy.

Tematické okruhy:

Interpretace skladeb před kolektivem studentů a vyučujících. Sluchová analýza skladeb interpretovaných ostatními studenty. Diskuze o pojetí a provedení.

Workshopy a semináře s hostujícími pedagogy a výkonnými umělci.

Výsledky učení

Studenti jsou schopni interpretace skladeb před publikem, tvořeným spolužáky a vyučujícími. Umí zacházet s trémou.

Dokáží obhájit vlastní koncepci interpretace použitím relevantních fundovaných argumentů.

Nehrající účastníci semináře jsou pak schopni konstruktivní kritiky, dokáží jasně formulovat myšlenky. Studenti si osvojí nové komunikační prostředky a dokáží je aplikovat na poli hudebního umění.

Jsou otevření novým trendům, kriticky vnímaví k širokému spektru možností technických i uměleckých, orientují se v něm a jsou schopni výběru a aplikace nových poznatků ve prospěch rozvoje vlastních dovedností.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Literatura

Literatura a studijní pomůcky jsou individuální, v úzké závislosti na repertoáru každého studenta.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou získání zápočtu je iniciativa a tvůrčí přístup během celého semestru. Zodpovědná příprava vlastních vystoupení. Iniciativní zapojení do odborných diskuzí. Aktivní účast při workshopech hostujících pedagogů. (Hodnotí vyučující.)

Docházka min. 80 %.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost LIC-0028
Učebna bicích č. 28

(Lichenštejnský palác)
MIKOLÁŠEK D.
15:00–16:30
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 15:00–16:30 Daniel MIKOLÁŠEK Učebna bicích č. 28
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů