Dějiny a literatura bicích nástrojů 5

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173DLBI5 Z 1 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student má přehled o autorech píšících pro bicí nástroje, a to ve všech oblastech hudby, zejména pak sólové a komorní. Je schopen sestavit dramaturgii koncertu bicích nástrojů.

Student má solidní znalost teoretických a historických kontextů, v nichž se vyvíjela podoba bicích nástrojů. Zná souvislosti mezi vývojem technických parametrů nástrojů a rozvojem interpretačních možností. Tato znalost mu umožňuje stylově čistý výběr konkrétních nástrojů pro realizaci skladeb daného autora, zejména pak těch, u nichž je v tomto ohledu interpretovi ponechána značná volnost.

Je schopen kriticky sledovat vývoj dění na světových pódiích, má přehled o význačných světových interpretech historie i současnosti.

Díky velkému množství různých informačních zdrojů (biografie, autobiografie, encyklopedie, dokumenty, nahrávky, notové materiály a partitury) si student sám tvoří svůj názor na konkrétní problematiku.

Student se orientuje v hudebních formách, je schopen stručné analýzy skladby.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cíle pátého a šestého semestru se překrývají, neboť většina autorů tvořila jak skladby komorní, tak skladby sólové. Nicméně větší pozornost je v pátém semestru věnována skladatelům, jejichž těžištěm tvorby je hudba komorní.

Předmět by měl být také nápomocen těm studentů, kteří počítají se svým uplatněním pedagogickým na ZUŠ a konzervatořích a vybavit je základním přehledem o vývoji a možnostech českého hudebního školství v konfrontaci se světovými trendy, a to včetně situace ohledně výuky hudby na základních školách.

Předmět se souběžně věnuje dvěma oblastem:

A) nástroje - archetypy, vývoj, konstrukce, funkce, uplatnění, příklady literatury s jejich využitím

B) hudební styly, pro ně typické nástroje, kompoziční postupy a interpretační přístupy, autoři, významní interpreti.

Tematické okruhy:

A/ 20. století - komorní hudba

České a světové hudební školství

B/ vibrafon - historie, vývoj konstrukce, uplatnění

Nástroje Orffovy školy.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

BECK, John. Encyclopedia of percussion. 2nd ed. New York: Routledge, c2007. ISBN 9780415971232.

BLADES, James. Percussion instruments and their history. Rev. ed. White Plains, N.Y.: Distributed by Pro/AM Music Resources, 1992. ISBN 978-0933224612.

HUTTER, Josef. Hudební nástroje. 1. vyd. Praha: František Novák, 1945.

KLEIBL, Martin. Koncepce základního uměleckého vzdělávání ve hře na bicí nástroje, JAMU, Brno 2018

KOTEK, Miroslav. Bicí nástroje. 1. vyd. Praha: Panton, 1983.

Diplomové práce absolventů HAMU a JAMU

Studijní pomůcky

Audio / video nahrávky

YouTube

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou získání zápočtu je aktivní přístup během semestru (hodnotí vyučující), schopnost samostatné práce při vyhledávání zdrojů informací a přednesení referátu s písemnou přípravou v rozsahu min. jedné strany A4 – téma z okruhu „historie bicích nástrojů“.

Účast na výuce minimálně 70 %.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů