Orchestrální party a sóla bicích 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173OPSB3 Z 2 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student má přehled o základních dílech světové i domácí literatury, obsahující závažné party bicích nástrojů. Ovládá techniku nutnou ke zvládnutí náročných partů a sól.

Je schopen organicky se zapojit do zvuku celého orchestru.

Je pohotový při studiu nových partů, je schopen do značné míry realizovat vybrané orchestrální party i prima vista.

Student dokáže na základě teoretických znalostí i praktických zkušeností kvalifikovaně rozhodnout o způsobu interpretace ve sporných případech, jako je například nutná adaptace vícehlasých částí skladeb psaných původně pro klávesovou zvonkohru (= deset prstů), ale interpretovaných kvůli kvalitnějšímu zvuku na zvonkohru klasickou (= 2 - 4 paličky).

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem je zvládnout příslušné party nejen technicky ale i v kontextu zvuku celého orchestru. Důraz je kladen rovněž na stylovou čistotu předpokládající znalost zásad interpretace a zvukových kvalit nástrojů odpovídající období, ve kterém příslušná skladba vznikla. (Provázanost s předměty Dějiny a literatura bicích nástrojů a Studio rytmus a zvuk.)

Průběžně je zdokonalována pohotovost při hře z listu, a to individuálními i skupinovými cvičeními.

Pozornost je zaměřena mimo jiné na případy, kdy je nutný vlastní tvůrčí přístup interpreta (nejasná notace zvonkohrových partů z hlediska oktávové polohy, daná rozdílnými rozsahy nástrojů a nejednotným přístupem autorů, případně specifika skladeb komponovaných původně pro klávesovou zvonkohru).

Tematické okruhy:

Studium orchestrálních sól a partů (melodických bicích nástrojů a ostatních b.n. mimo tympánů a malého bubnu) včetně jejich zasazení do celé partitury, tj. v kontextu zvuku celého orchestru (znalost skladeb s významnými party bicích nástrojů). Poslech a analýza skladeb.

Zdokonalování pohotovosti, hra z listu na základě průběžné harmonické a formální analýzy.

Příprava ke konkurzům do symfonických orchestrů.

Adaptace partů zvonkohry dle rozsahu nástroje, analýza a adaptace partů pro klávesovou zvonkohru pro realizaci dvou a čtyř-paličkovou technikou na zvonkohru klasickou.

Doporučená nebo povinná literatura

Příklad repertoáru:

BERLIOZ, Hector. Římský karneval (tamburína)

BIZET, Georges. Carmen (tamburína)

BORODIN, Alexander. Princ Igor, Polovecké tance (tamburína)

DVOŘÁK, Antonín. Slovanské tance (činely)

HOLST, Gustav. Planety (xylofon, zvonkohra)

MOZART, Wolfgang Amadeus. Kouzelná flétna - finále (zvonkohra)

PROKOFJEV, Sergej. Alexandr Něvský (xylofon, zvonkohra)

PROKOFJEV, Sergej. Klavírní koncert č.1 Des dur (zvonkohra)

PROKOFJEV, Sergej. Skytská suita - Ala a Loly (xylofon, zvonkohra)

RESPIGHI, Ottorino. Římské fontány (zvonkohra)

RESPIGHI, Ottorino. Římské pinie (zvonkohra)

SKRJABIN, Alexander. Prometheus (zvonkohry)

STRAUSS, Richard. Don Juan (zvonkohra)

STRAUSS, Richard. Tak pravil Zarathustra! (zvonkohra)

ŠOSTAKOVIČ, Dmitrij. Symfonie č. 5 (xylofon)

Ve všech případech se jedná o hudebniny, vydání libovolné.

Studijní pomůcky

Audio / video nahrávky, YouTube

Poslech zkoušek a koncertů. Aktivní účast na edukačních programech České filharmonie.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou získání zápočtu je iniciativa a tvůrčí přístup během celého semestru, znalost literatury. Dostatečný objem času věnovaný samostatnému nácviku a evidentní snaha o pokrok mezi jednotlivými cvičeními. Aktivní sledování domácí i zahraniční koncertní scény. (Hodnotí vyučující.)

Minimální účast na cvičeních je 60 %.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů