Studio rytmus a zvuk 5

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173SRZV5 Z 1 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se orientuje v širokém spektru soudobé hudby, forem jejího zápisu, stylu a experimentů. Je schopen iniciativně nalézat a zvládnout nové techniky hry.

Student má základní povědomí o technických možnostech amplifikace bicích nástrojů při živém vystoupení i o optimálních postupech snímání zvuku pro záznam, a to jak ve smyslu obecných pravidel, tak specifických požadavků u jednotlivých typů bicích nástrojů.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Pokračuje zdokonalování v disciplínách, které jsou trénovány v podstatě průběžně během celého studia (práce s pamětí, nácvik polyrytmů a komplementárních rytmů - cítění a souhry). Neochabuje důraz na rytmickou a zvukovou preciznost, která je u bicích nástrojů předpokládána ještě ve větší míře než u jiných nástrojů.

Studenti jsou připravování na situace, kdy je třeba zvuk bicích nástrojů amplifikovat nebo zaznamenávat, seznamují se s vlastnostmi jednotlivých typů mikrofonů a s možnostmi jejich optimálního umístění u nástroje.

Tematické okruhy:

Intelektuální přístup k interpretačnímu pojetí rytmických skladeb v hudbě 20. a 21. století.

Praktická cvičení komplementárních rytmů, amadindy. Vyjádření rytmu tělem.

Hledání nových zvukových možností bicích nástrojů.

Koncertní ozvučení bicích nástrojů, práce v nahrávacím studiu.

Převážně kolektivní praktická cvičení jsou doplněna individuálními konzultacemi.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

VLACHÝ, Václav. Praxe zvukové techniky, Muzikus, ISBN 80-86253-46-5 (elektronická kniha)

Studijní pomůcky

Audio / video nahrávky

YouTube:

How to record drums with four microphones by Engineer Bob Clearmountain (The Rolling Stones, Bruce Springsteen) and drummer Matt Chamberlain

https://www.youtube.com/watch?v=2GkDCGpVuBs

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou pro získání zápočtu je iniciativa a tvůrčí přístup během celého semestru (hodnotí vyučující).

Účast na přednáškách a cvičeních minimálně 60 %.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů