Dějiny a literatura bicích nástrojů 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173DLBI1 zápočet 1 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Daniel MIKOLÁŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniel MIKOLÁŠEK, Šimon VESELÝ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student má základní přehled o archetypech nástrojů různých etnických kultur. Má povědomí o společenském uplatnění prvních bicích nástrojů v počátcích vývoje lidské civilizace.

Je obeznámen s možnostmi samostatného získávání relevantních informací a je schopen tyto informace zpracovávat v souvislostech.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

V úvodu studia předmětu jsou studenti vedeni k pochopení významu předmětu pro komplexní vhled do interpretační problematiky. Proběhne ověření základních znalostí získaných středoškolským studiem. Navazuje hlubší analýza. Například rozdělení obrovského počtu bicích nástrojů dle různých systémů - klasické organologické členění, členění podle materiálů, podle země původu atp. Cílem je uvedení sumy informací do souvislostí. Například úloha nejstarších známých nástrojů v tehdejší společnosti, vlivy přírodního prostředí jednotlivých etnik. Studenti jsou vedeni ke schopnosti vnímání přesahu nejstarších filosoficko-estetických postulátů, resp. intuitivních přírodních principů do moderní hudby (například v hudebním minimalismu). Pozornost je v tomto semestru zaměřena na specifika etnických kultur Afriky a Asie. Téma je úzce propojeno s předmětem Studio rytmus a zvuk.

Předmět se souběžně věnuje dvěma oblastem:

A) nástroje - archetypy, vývoj, konstrukce, funkce, uplatnění, příklady literatury s jejich využitím

B) hudební styly, pro ně typické nástroje, kompoziční postupy a interpretační přístupy.

Tematické okruhy:

A/ Periodizace dějin bicích nástrojů, geneze, souvislosti

Etnické kultury Afriky, Arábie, Indie, Tibetu, Číny, Japonska a Indonésie

B/ Organologické členění bicích nástrojů, archetypy dle etnik, šamanské bubny

xylofony, balafon, rámové bubny, darbuky, tabla

obřadní kovové idiofony, nástroje divadla „kabuki“, nástroje gamelanu

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

BECK, John. Encyclopedia of percussion. 2nd ed. New York: Routledge, c2007. ISBN 9780415971232.

BLADES, James. Percussion instruments and their history. Rev. ed. White Plains, N.Y.: Distributed by Pro/AM Music Resources, 1992. ISBN 978-0933224612.

HUTTER, Josef. Hudební nástroje. 1. vyd. Praha: František Novák, 1945.

KLEIBL, Martin. Koncepce základního uměleckého vzdělávání ve hře na bicí nástroje, JAMU, Brno 2018.

KOTEK, Miroslav. Bicí nástroje. 1. vyd. Praha: Panton, 1983.

Diplomové práce absolventů HAMU a JAMU

Studijní pomůcky

Audio / video nahrávky

YouTube

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou získání zápočtu je aktivní přístup během celého semestru, schopnost samostatné práce při vyhledávání zdrojů informací.

Referát s písemnou přípravou v rozsahu min. 2 normostrany na téma z okruhu „historie bicích nástrojů“.

Účast ve výuce minimálně 70 %.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů