Dějiny a literatura bicích nástrojů 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173DLBI1 zápočet 1 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Daniel MIKOLÁŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniel MIKOLÁŠEK, Antonín Procházka

Obsah

Cíl výuky:

V úvodu studia předmětu jsou studenti vedeni k pochopení významu předmětu pro komplexní vhled do interpretační problematiky. Proběhne ověření základních znalostí získaných středoškolským studiem. Navazuje hlubší analýza. Například rozdělení obrovského počtu bicích nástrojů dle různých systémů - klasické organologické členění, členění podle materiálů, podle země původu atp. Cílem je uvedení sumy informací do souvislostí. Například úloha nejstarších známých nástrojů v tehdejší společnosti, vlivy přírodního prostředí jednotlivých etnik. Studenti jsou vedeni ke schopnosti vnímání přesahu nejstarších filosoficko-estetických postulátů, resp. intuitivních přírodních principů do moderní hudby (například v hudebním minimalismu). Pozornost je v tomto semestru zaměřena na specifika etnických kultur Afriky a Asie. Téma je úzce propojeno s předmětem Studio rytmus a zvuk.

Předmět se souběžně věnuje dvěma oblastem:

A) nástroje - archetypy, vývoj, konstrukce, funkce, uplatnění, příklady literatury s jejich využitím

B) hudební styly, pro ně typické nástroje, kompoziční postupy a interpretační přístupy.

Tematické okruhy:

A/ Periodizace dějin bicích nástrojů, geneze, souvislosti

Etnické kultury Afriky, Arábie, Indie, Tibetu, Číny, Japonska a Indonésie

B/ Organologické členění bicích nástrojů, archetypy dle etnik, šamanské bubny

xylofony, balafon, rámové bubny, darbuky, tabla

obřadní kovové idiofony, nástroje divadla „kabuki“, nástroje gamelanu

Výsledky učení

Student má základní přehled o archetypech nástrojů různých etnických kultur. Má povědomí o společenském uplatnění prvních bicích nástrojů v počátcích vývoje lidské civilizace.

Je obeznámen s možnostmi samostatného získávání relevantních informací a je schopen tyto informace zpracovávat v souvislostech.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Literatura

Doporučená literatura:

BECK, John. Encyclopedia of percussion. 2nd ed. New York: Routledge, c2007. ISBN 9780415971232.

BLADES, James. Percussion instruments and their history. Rev. ed. White Plains, N.Y.: Distributed by Pro/AM Music Resources, 1992. ISBN 978-0933224612.

HUTTER, Josef. Hudební nástroje. 1. vyd. Praha: František Novák, 1945.

KLEIBL, Martin. Koncepce základního uměleckého vzdělávání ve hře na bicí nástroje, JAMU, Brno 2018.

KOTEK, Miroslav. Bicí nástroje. 1. vyd. Praha: Panton, 1983.

Diplomové práce absolventů HAMU a JAMU

Studijní pomůcky

Audio / video nahrávky

YouTube

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou získání zápočtu je aktivní přístup během celého semestru, schopnost samostatné práce při vyhledávání zdrojů informací.

Referát s písemnou přípravou v rozsahu min. 2 normostrany na téma z okruhu „historie bicích nástrojů“.

Účast ve výuce minimálně 70 %.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů