Tympány 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173TM2 ZK 1 10 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 18 až 23 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Daniel MIKOLÁŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav MAZÁČEK, Daniel MIKOLÁŠEK, Jan NEPODAL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je stabilizován v základních technikách hry. Student má přehled o nejvýznamnějších interpretačních tradicích a přístupech ve svém oboru a o specifických rysech hudby různých stylových a žánrových okruhů.

Student je obeznámen i s netradičními způsoby hry na tympány, využívajícími širokou škálu zvukových a výrazových možností.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem předmětu v druhém semestru je stabilizovat technické korekce (pokud student přišel do studia s nějakými technickými nedostatky) a pokračovat v procesu postupného rozvíjení individuálního hudebního projevu studenta s důrazem na jeho vlastní uměleckou tvořivost.

Individuální výuka je zaměřena na rozvoj studenta po stránce umělecké i technické, vybavení studenta technicky v duchu tradiční české tympánové školy i moderních světových trendů - různé úhozové techniky, techniky tlumení apod. Student se seznamuje s nejvýznamnějšími interpretačními tradicemi a přístupy ve svém oboru a zároveň získává přehled o specifických rysech hudby různých stylových okruhů.

Tematické okruhy:

Prohlubování techniky hry, technická cvičení pod dohledem. Etudy.

Práce s experimentálními technikami používanými v soudobé hudbě. Ovládnutí práce se zvukem - různé druhy úhozu, výběr paliček, seřízení nástroje.

Nácvik stěžejních orchestrálních partů a sól domácí i světové symfonické a komorní literatury v kontextu zvuku celého orchestru. Poslech příslušných skladeb.

Tympány v období baroka a klasicismu. Specifika hry na přírodní blány.

Rozšiřování repertoáru sólových koncertních skladeb pro tympány. Společné hledání optimálních efektivních metod nácviku skladeb.

Vedení k samostatnosti při hledání myšlenkového obsahu a forem jeho interpretace u sólových skladeb.

Doporučená nebo povinná literatura

Seznam literatury bude průběžně doplňován o nově vznikající skladby. Výběr konkrétních titulů je závislý na individuálních predispozicích jednotlivých studentů.

Příklad repertoáru:

Etudy:

DELÉCLUSE, Jacques. Vingt études pour Timbales

ZEGALSKI, Jan. 30 etud pro 4 tympány (výběr)

Orchestrální party:

ČAJKOVSKIJ, Petr Iljič. Symfonie č. 4

MARTINŮ, Bohuslav. Inkantace

MARTINŮ, Bohuslav. Symfonie č. 3 - 6

SMETANA, Bedřich. Má vlast

SMETANA, Bedřich. Prodaná nevěsta (předehra a tance)

SUK, Josef. Pohádka

SUK, Josef. Praga

Sólové skladby:

BEXK, John. Sonata

CARTER, Elliot. Eight Pieces for Four Timpani

SVOBODA, Tomáš. Poslání šesti tympánů

Ve všech případech se jedná o hudebniny, vydání libovolné.

Studijní pomůcky

Audio / video nahrávky

YouTube

Hodnoticí metody a kritéria

Pro udělení atestace je rozhodující:

50 % - výkon při přehrávce před katedrou (hodnotí komise)

50 % - iniciativa během celého semestru, tj. dostatečný objem času věnovaný samostatnému nácviku a evidentní snaha o pokrok mezi jednotlivými cvičeními, předkládání vlastních návrhů, zejména v oblasti interpretačního pojetí skladeb i jejich výběru, aktivní sledování domácí i zahraniční koncertní scény (hodnotí vyučující)

Student musí vykazovat schopnost dalšího rozvoje technických i intelektuálních dovedností.

Minimální docházka 50 %.

Poznámka

nejsou

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů