Melodické bicí nástroje 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173MEBI1 zápočet 2 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Daniel MIKOLÁŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ladislav BILAN, Štěpán HON, Daniel MIKOLÁŠEK, Tomáš REINDL, Oleg SOKOLOV

Obsah

Cíl výuky:

Cílem předmětu v prvním semestru je napravit dílčí technické nedostatky (pokud student s nějakými do studia přichází) a zahájit proces postupného rozvíjení individuálního hudebního projevu studenta s důrazem na jeho vlastní uměleckou tvořivost.

Student bude seznámen s obvyklými i novými variantami techniky hry a veden ke schopnosti rozhodnout se pro optimální variantu vyhovující individuálním dispozicím.

Individuální výuka je zaměřena na rozvoj studenta po stránce umělecké i technické. Student se seznamuje s nejvýznamnějšími interpretačními tradicemi a přístupy ve svém oboru a zároveň získává přehled o specifických rysech hudby různých stylových a žánrových okruhů.

Tematické okruhy:

Revize technického vybavení získaného středoškolským studiem: Pohybové stereotypy, držení paliček, základní typy držení čtyř paliček - nezávislý úchop versus křížové úchopy, vedení úhozu. V případě potřeby nabídka alternativních technik hry.

Výsledky učení

Student má přehled o variantách techniky hry a držení čtyř paliček, je schopen samostatně se rozhodnout pro optimální individuální výběr.

Student je schopen identifikovat případné nedostatky v technice své hry a ví, jakým způsobem pracovat na jejich odstranění.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Literatura

Seznam literatury bude průběžně doplňován o nově vznikající skladby. Výběr konkrétních titulů je závislý na individuálních predispozicích jednotlivých studentů.

Příklad repertoáru:

FRIEDMAN, David: Pedaling and dampening etudes

GIPSON, Richard: Monograph IV

GOMEZ, Alice. Gitano

MOSZUMAŇSKA-NAZAR, Krystyna. 3 Koncert etudes

MURAMATSU, Takatsugu. Land for solo marimba

MUSSER, Clair Omar. Etude C minor op. 6 No. 10

MUSSER, Clair Omar. Etude op. 11 No. 4

ŽIVKOVIČ, Jovan Nebojša. Suomineito

Ve všech případech se jedná o hudebniny, vydání libovolné.

Studijní pomůcky

Audio / video nahrávky

YouTube

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou získání zápočtu je iniciativa a tvůrčí přístup během celého semestru. Dostatečný objem času věnovaný samostatnému nácviku a evidentní snaha o pokrok mezi jednotlivými cvičeními. Předkládání vlastních návrhů, zejména v oblasti interpretačního pojetí skladeb i jejich výběru. Aktivní sledování domácí i zahraniční koncertní scény. (Hodnotí vyučující.)

Docházka min. 80 %.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů