Malý buben 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173MABU4 zkouška 1 10 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 18 až 23 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Cílem předmětu ve čtvrtém semestru je pokračovat v procesu postupného rozvíjení individuálního hudebního projevu studenta s důrazem na jeho vlastní uměleckou tvořivost.

Individuální výuka je zaměřena na rozvoj studenta po stránce umělecké i technické. Student se seznamuje s nejvýznamnějšími interpretačními tradicemi a přístupy ve svém oboru a zároveň získává přehled o specifických rysech hudby různých stylových a žánrových okruhů.

Dosažení virtuozity ve skladbách exhibičního charakteru.

Vybudování reprezentativního repertoáru sólových skladeb pro malý buben. Osvojení inovativních přístupů k tvorbě zvuku. Student je veden ke sledování nejnovějších objevů sledováním koncertního dění v tuzemsku i v celém světě, včetně využití internetu.

Tematické okruhy:

Prohlubování základní techniky hry (výchozí pro multipercussion a další bicí nástroje) - technická cvičení pod dohledem, etudy.

Orchestrální studie - sóla a party symfonického a komorního repertoáru.

Rozšiřování repertoáru sólových koncertních skladeb pro malý buben.

Základy „marching drumming“, rudimenty.

Technická cvičení pod dohledem.

Řešení individuálních přístupů k technice hry.

Metody nácviku skladeb.

Společné hledání myšlenkového obsahu a forem jeho interpretace u sólových skladeb.

Výsledky učení

Absolvent je schopen veřejných sólových i komorních prezentací, být sólistou, případně vedoucím skupiny bicích nástrojů symfonického orchestru.

Má komplexní znalost relevantního reprezentativního repertoáru ve svém hudebním oboru, a je schopen vytvářet a poskytovat ucelené hudební zážitky a interpretaci.

Čerpá ze znalostí a zkušeností se známým repertoárem a styly, dovede prozkoumat a osvojit si nové a náročné repertoáry a styly.

Má vybudován základní repertoár sólových skladeb pro malý buben.

Dovede samostatně analyzovat koncertní skladby a určit charakter jejich interpretace.

Je připraven pro vstup do profesního života případně k navazujícímu magisterskému studiu.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Literatura

Seznam literatury bude průběžně doplňován o nově vznikající skladby. Výběr konkrétních titulů je závislý na individuálních predispozicích jednotlivých studentů.

Příklad repertoáru:

ADAMS, John. Short Ride in a Fast Machine

AGHOSTINI, Dante. Drum Method, sešit II

AGHOSTINI, Dante. Le Train

CANGELOSI, Casey. Meditation No.1

CANGELOSI, Casey. Meditation No.2

CIRONE, Anthony J.. Portraits in Rhythm: 50 Studies for Snare Drum

DAWSON, Alan / DEMICHAEL, Don. A Manual for the Modern Drummer

DELÉCLUSE, Jacques. Douze etudes pour Caise-Claire

FINK, Siegfried. Progressive Etuden

FIRTH, Vic. Snare Drum Method 1+2

GERASSIMEZ, Alexej. Asventuras

JANÁČEK, Leoš. Taras Bulba

KORSAKOV, Nikolaj Rimský. Šeherezáda

N.A.R.D. (The National Association of Rudimental Drummers). 150 Rudimental Drum Solos

NIELSEN, Carl. Koncert pro klarinet (1928)

Orchestrální party:

OSADCHUK, V., Etudy pro malý buben

Přednesové skladby:

RESPIGHI, Ottorino. Římské pinie

STONE, George Lawrence. Accents and Rebounds for the Snare Drummer

STONE, George Lawrence. Stick Control for the Snare Drummer

ŠOSTAKOVIČ, Dmitrij. Slavnostní předehra

VESELÝ, Miloš. Studie pro malý buben

WESSELS, Mark. A Fresh Approach to the Snare Drum

WILCOXON, Charley. Modern Rudimental Swing Solos

Ve všech případech se jedná o hudebniny, vydání libovolné.

Studijní pomůcky

Audio / video nahrávky

YouTube

Hodnoticí metody a kritéria

Pro udělení atestace je rozhodující:

40 % - výkon na ročníkovém koncertě (hodnotí vyučující)

30 % - výkon u zkoušky (hodnotí vyučující)

30 % - iniciativa a tvůrčí přístup během celého semestru, tj. dostatečný objem času věnovaný samostatnému nácviku a evidentní snaha o pokrok mezi jednotlivými cvičeními, předkládání vlastních návrhů, zejména v oblasti interpretačního pojetí skladeb i jejich výběru, aktivní sledování domácí i zahraniční koncertní scény (hodnotí vyučující).

Minimální docházka – 50 %.

Poznámka

nejsou

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů