Bicí nástroje 5

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173BICI5 zápočet 3 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 66 až 81 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je schopen veřejných sólových i komorních prezentací.

Čerpá ze znalostí a zkušeností se známým repertoárem a styly, dovede prozkoumat a osvojit si nové a náročné repertoáry a styly.

Má přehled o nejnovějších prvcích vývoje oboru objevujících se kontinuálně v celosvětovém měřítku a je schopen implementovat je do svého profesního života.

Je schopen sestavit reprezentativní dramaturgii vlastního koncertu tak, aby byla funkční v kontextu aktuálního společenského prostředí.

Je schopen aktivně spolupracovat se skladateli při vzniku nových skladeb pro bicí nástroje.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Individuální výuka je zaměřena na rozvoj studenta po stránce umělecké i technické. Student se seznamuje s nejnovějšími technikami hry a interpretačními postupy a přístupy - obor bicí nástroje je velice dynamický, k jeho plné emancipaci došlo až ve 20. století.

Student je veden k získávání přehledu o celosvětovém vývoji, neustále se doplňujícím repertoáru a ke schopnosti sestavit dramaturgii vlastního koncertu.

Proces osamostatňování studenta při stanovení koncepce realizace interpretovaného díla a strategie nácviku je v závěrečné fázi.

Tematické okruhy:

Seznamování se s nejnovějšími světovými trendy v oblasti techniky hry i v oblasti interpretačního pojetí a dramaturgie koncertů.

Analýza skladeb, stanovení koncepce nácviku, průběžná kontrola postupu, společné hledání variant pojetí skladby.

Pěstování samostatnosti při zvládání výše uvedených disciplín a tvorbě dramaturgie koncertu.

Příprava sólových a komorních skladeb pro absolventský koncert.

Doporučená nebo povinná literatura

Seznam literatury bude průběžně doplňován o nově vznikající skladby. Výběr konkrétních titulů je závislý na individuálních predispozicích jednotlivých studentů.

Příklad repertoáru:

MILHAUD, Darius. Koncert for Percussion and Orchestra

PAGH-PAAN, Younghi. Ta-Ryong

PTASZYNSKA, Marta. Spider Walk

VOLANS, Kevin. She who sleeps with a small blanket

Ve všech případech se jedná o hudebniny, vydání libovolné.

Studijní pomůcky

Audio / video nahrávky

YouTube

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou získání zápočtu je iniciativa a tvůrčí přístup během celého semestru. Dostatečný objem času věnovaný samostatnému nácviku a evidentní snaha o pokrok mezi jednotlivými cvičeními. Předkládání vlastních návrhů, zejména v oblasti interpretačního pojetí skladeb i jejich výběru. Aktivní sledování domácí i zahraniční koncertní scény. (Hodnotí vyučující.)

Docházka min. 80 %.

Poznámka

Není.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů