Komorní hra na bicí nástroje 5

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173KHBN5 Z 4 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 82 až 102 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je schopen při hře v ansámblu vyvážit vlastní umělecký přínos a osobitý názor na interpretaci s podřízením se kolektivnímu zaměření. Je schopen citlivé a konstruktivní komunikace s partnery při hledání společného interpretačního záměru.

Je schopen naplánovat a vést organizačně zkoušky ansámblu.

Je schopen sestavit vyváženou dramaturgii koncertu tak, aby byl akceptovatelný v rámci současného kulturně společenského klimatu a zároveň nebyl pouze podbízivý ale i objevný a edukativní.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Rozvoj vnímání spoluinterpretů.

Určení, pochopení a realizace funkce vlastního partu v rámci celku.

Prohloubení procesu získávání samostatnosti při tvorbě dramaturgie, organizace zkoušek, hledání výrazových možností a sjednocení souboru.

Pěstování pohotovosti při studiu nových skladeb, zběhlosti při hře „prima vista“ („z listu“)

Sjednocení techniky hry (např. způsob úhozu) v zájmu docílení dokonalé souhry.

Tematické okruhy:

Budování koncertního repertoáru od skladeb pro dva hráče až po velké ansámbly bicích nástrojů (6 a více hráčů)

Příprava skladeb pro absolventský koncert, případně i pro reprezentativní a edukativní koncerty katedry ve veřejném hudebním prostoru.

Pěstování kolektivního ducha tvorby - sjednocení interpretačního záměru, pěstování absolutní preciznosti v souhře

Komorní skladby s výrazným podílem bicích nástrojů - kromě výše uvedeného důraz na vnímání a zohlednění specifik kooperujících nástrojů - dech, ozev, dynamická úroveň, charakter barvy zvuku apod.

Poslech a analýza dostupných nahrávek studovaných skladeb v podání jiných interpretů.

Doporučená nebo povinná literatura

Seznam literatury bude průběžně doplňován o nově vznikající skladby. Výběr konkrétních titulů je závislý na individuálních predispozicích jednotlivých studentů.

Příklad repertoáru:

CAGE, John. Living Room

FORD, Mark. Afta Stuba

TREVINO, Ivan. Catching Shadows

VARÉSE, Edgar. Ionisation

YARIV, Tomer. Gyro

Ve všech případech se jedná o hudebniny, vydání libovolné.

Studijní pomůcky

Audio / video nahrávky

YouTube

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou získání zápočtu je iniciativa a tvůrčí přístup během celého semestru, tj. dostatečný objem času věnovaný samostatnému nácviku a evidentní snaha o pokrok mezi jednotlivými cvičeními, předkládání vlastních návrhů, zejména v oblasti interpretačního pojetí skladeb i jejich výběru, aktivní sledování domácí i zahraniční koncertní scény.

Aktivní a vstřícná komunikace v kolektivu souborové hry. (Hodnotí vyučující.)

Docházka min. 60 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů