Studio rytmus a zvuk 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173SRZV1 zápočet 1 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniel MIKOLÁŠEK, Daniel ŠOLTIS

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student má kvalifikované povědomí o možnostech intelektuálního (matematického) a intuitivního přístupu při interpretaci polyrytmů, komplementárních rytmů a rytmicky či metricky vícevrstevných kompozic.

Orientuje se v základních fyzikálních zákonitostech, určujících výsledný zvuk.

Zná všechny typy používaných paliček a zákonitosti jejich výběru.

Umí pracovat s efektivními postupy zdokonalování paměti.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Vyučující se snaží u studentů vypěstovat soulad mezi hudebností, tj. přirozenou agogikou a rytmickou precizností.

U polyrytmů je cílem pochopit matematické zákonitosti a cílevědomým kontrolovaným nácvikem ovládnout rutinní vzorce umožňující nadhled a opuštění matematického přístupu.

Studenti jsou vedeni k pečlivému zkoumání zvukových možností i u základních bicích nástrojů (například orchestrální velký buben), uplatňování estetického cítění i ve zdánlivě banálních situacích jakož i k uvědomělému výběru odpovídajících paliček, podloženému znalostí fyzikálních vlastností jednotlivých typů.

Student si osvojuje techniky práce s pamětí, na základě praktického tréninku analyzuje jejich účinky a vybírá pro sebe optimální přístup.

Tematické okruhy:

Studium polyrytmů, simultánních rytmů, polymetriky a komplementárních rytmů.

Praktická cvičení komplementárních rytmů, amadindy.

Kultura tvorby zvuku na tradiční bicí nástroje.

Práce s pamětí. Rozbor skladeb, rytmická paměť, flexibilita, zápis.

Paličky, metličky. Přehled, zvukové vlastnosti v závislosti na jejich konstrukci a na technice

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

DOLEŽIL, Metod. Intonace a elementární rytmus. Praha: Editio Supraphon, 1972.

HOJNÝ, Stanislav. Etudy(Výběr etud se zaměřením na polyrytmy.)

LOCKETT, Pete. Indian Rhythms for Drumset . Hudson Music, 2008. ISBN 978-1423456780. (Book and CD)https://www.amazon.com/Pete-Lockett/e/B00IEDL77U%3Fref=dbs_a_mng_rwt_scns_share

MAGADINI, Peter. Polyrhythms for the Drumset. Alfred Music, 1995. ISBN 978-0897248211. (Book and CD)

https://www.amazon.com/Polyrhythms-Drumset-Book-Peter-Magadini/dp/089724821X

Studijní pomůcky

Audio / video nahrávky:

Okazaki, Miles– Mirror

Dave Holland Quintet – Points of view

McLaughlin, John: Shakti

YouTube:

Konnakol lessons by Selva Ganesh and John McLaughlin

https://www.youtube.com/watch?v=SthuU6hTKNQ

Konnakol lessons by B.C. Manjunath

https://www.youtube.com/watch?v=lRcne9GaKtY&t=1s

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou pro získání zápočtu je iniciativa a tvůrčí přístup během celého semestru (hodnotí vyučující).

Docházka – minimálně 60 %.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů