Studio rytmus a zvuk 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173SRZV1 zápočet 1 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniel ŠOLTIS

Obsah

Cíl výuky:

Vyučující se snaží u studentů vypěstovat soulad mezi hudebností, tj. přirozenou agogikou a rytmickou precizností.

U polyrytmů je cílem pochopit matematické zákonitosti a cílevědomým kontrolovaným nácvikem ovládnout rutinní vzorce umožňující nadhled a opuštění matematického přístupu.

Studenti jsou vedeni k pečlivému zkoumání zvukových možností i u základních bicích nástrojů (například orchestrální velký buben), uplatňování estetického cítění i ve zdánlivě banálních situacích jakož i k uvědomělému výběru odpovídajících paliček, podloženému znalostí fyzikálních vlastností jednotlivých typů.

Student si osvojuje techniky práce s pamětí, na základě praktického tréninku analyzuje jejich účinky a vybírá pro sebe optimální přístup.

Tematické okruhy:

Studium polyrytmů, simultánních rytmů, polymetriky a komplementárních rytmů.

Praktická cvičení komplementárních rytmů, amadindy.

Kultura tvorby zvuku na tradiční bicí nástroje.

Práce s pamětí. Rozbor skladeb, rytmická paměť, flexibilita, zápis.

Paličky, metličky. Přehled, zvukové vlastnosti v závislosti na jejich konstrukci a na technice

Výsledky učení

Student má kvalifikované povědomí o možnostech intelektuálního (matematického) a intuitivního přístupu při interpretaci polyrytmů, komplementárních rytmů a rytmicky či metricky vícevrstevných kompozic.

Orientuje se v základních fyzikálních zákonitostech, určujících výsledný zvuk.

Zná všechny typy používaných paliček a zákonitosti jejich výběru.

Umí pracovat s efektivními postupy zdokonalování paměti.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Literatura

Doporučená literatura:

DOLEŽIL, Metod. Intonace a elementární rytmus. Praha: Editio Supraphon, 1972.

HOJNÝ, Stanislav. Etudy(Výběr etud se zaměřením na polyrytmy.)

LOCKETT, Pete. Indian Rhythms for Drumset . Hudson Music, 2008. ISBN 978-1423456780. (Book and CD)https://www.amazon.com/Pete-Lockett/e/B00IEDL77U%3Fref=dbs_a_mng_rwt_scns_share

MAGADINI, Peter. Polyrhythms for the Drumset. Alfred Music, 1995. ISBN 978-0897248211. (Book and CD)

https://www.amazon.com/Polyrhythms-Drumset-Book-Peter-Magadini/dp/089724821X

Studijní pomůcky

Audio / video nahrávky:

Okazaki, Miles– Mirror

Dave Holland Quintet – Points of view

McLaughlin, John: Shakti

YouTube:

Konnakol lessons by Selva Ganesh and John McLaughlin

https://www.youtube.com/watch?v=SthuU6hTKNQ

Konnakol lessons by B.C. Manjunath

https://www.youtube.com/watch?v=lRcne9GaKtY&t=1s

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou pro získání zápočtu je iniciativa a tvůrčí přístup během celého semestru (hodnotí vyučující).

Docházka – minimálně 60 %.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů