Seminář bicích nástrojů 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173SBIN1 zápočet 3 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Radek KRAMPL, Václav MAZÁČEK, Daniel MIKOLÁŠEK, Pavel POLÍVKA, Daniel ŠOLTIS, Šimon VESELÝ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti jsou schopni interpretace skladeb před publikem, tvořeným spolužáky a vyučujícími. Umí zacházet s trémou.

Dokáží obhájit vlastní koncepci interpretace použitím relevantních fundovaných argumentů.

Nehrající účastníci semináře jsou pak schopni konstruktivní kritiky, dokáží jasně formulovat myšlenky. Studenti si osvojí nové komunikační prostředky a dokáží je aplikovat na poli hudebního umění.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Tento seminář je kolektivní platformou pro prezentaci interpretačních tvůrčích názorů a diskuzi pedagogů a studentů o rozmanitých tvůrčích přístupech. Studenti se naučí identifikovat a použít vhodnou strategii pro interpretaci, komunikaci a prezentaci myšlenek, problémů a argumentů. Zároveň získávají, popřípadě zlepšují znalosti vhodných komunikačních prostředků a jejich aplikace na poli hudebního umění.

Studenti mají možnost vyzkoušet si interpretaci skladeb před publikem.

Jsou vedeni ke schopnosti obhájit vlastní koncepci interpretace použitím relevantních fundovaných argumentů.

Nehrající účastníci semináře jsou pak vedeni ke schopnosti konstruktivní kritiky, jasnému formulování myšlenek.

Tematické okruhy:

Interpretace skladeb před kolektivem studentů a vyučujících. Sluchová analýza skladeb interpretovaných ostatními studenty. Diskuze o pojetí a provedení.

Workshopy a semináře s hostujícími pedagogy a výkonnými umělci.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura a studijní pomůcky jsou individuální, v úzké závislosti na repertoáru každého studenta.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou získání zápočtu je iniciativa a tvůrčí přístup během celého semestru. Zodpovědná příprava vlastních vystoupení. Iniciativní zapojení do odborných diskuzí. Aktivní účast při workshopech hostujících pedagogů. (Hodnotí vyučující.) Docházka min. 80 %.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů