Proseminář tvorby kvalifikační práce

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108PTKP zápočet 1 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Miloš HONS

Obsah

Cíl výuky:

Předmět zahrnuje výklad základní metodiky čtení a psaní odborného textu. Studenti se naučí pracovat s prameny a literaturou, vytvořit poznámkový aparát, dokumentační aparát odborného spisu a seznámí se se způsoby citací a odkazy na literaturu a prameny. Budou se orientovat v hlavních bibliografických (RILM) a pramenných (RISM) databázích. Během výuky se prolíná přednáška s praktickými cvičeními.

Výsledky učení

Student je schopen kritického zhodnocení literatury a posouzení textu po stránce odborné i technické, je schopen stanovit cíl práce a vhodné výzkumné metody a sám vypracovat bakalářskou práci vyhovující kritériím kvalifikační práce.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou prerekvizity ani korekvizity

Literatura

Povinná literatura:

ŠIMEK, Dušan – KUBÁTOVÁ, Helena. Od abstraktu do závěrečné práce. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. ISBN 978-80-244-1589-5.

Doporučená literatura:

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7.

KUBÁTOVÁ, Helena. Rukověť autora diplomky. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009. ISBN 978-80-244-2314-2.

ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2007. ISBN 978-80-86429-40-3.

Hodnoticí metody a kritéria

Docházka minimálně 50 %, aktivní účast ve výuce, vypracování textů souvisejících s kvalifikační prací. V závěru semestru student předloží písemný elaborát, ve kterém osvědčí znalosti základních kritérií psaní odborného textu.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 2017
Učebna 2017 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
HONS M.
08:40–09:25
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 08:40–09:25 Miloš HONS Učebna 2017 (HAMU)
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů