Proseminář tvorby kvalifikační práce

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108PTKP Z 1 1T česky zimní i letní

Garant předmětu

Miloš HONS

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Miloš HONS

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Zvládnutí metodiky čtení a psaní odborného textu se zaměřením na bakalářskou a magisterskou diplomní práci. Základní techniky práce s prameny a literaturou, poznámkovým aparátem a dalšími složkami dokumentačního aparátu odborného textu. Poučení o základních náležitostech a problémech formulace výkladového textu odborného spisu.

Forma studia

Přednáška s praktickými cvičeními.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou prerekvizity ani korekvizity

Obsah kurzu

Povinný předmět pro všechny ročníky všech oborů bakalářského studijního programu Hudební umění. Výuka probíhá 1 semestr ve dvou identických cyklech v zimním i letním semestru . Výklad základní metodiky čtení a psaní odborného textu. Práce s prameny a literaturou, tvorba poznámkového aparátu, orientace v hlavních bibliobrafických (RILM) a pramenných (RISM) databázích. Způsoby citací a dalších odkazů, dokumentační aparát odborného spisu.

Doporučená nebo povinná literatura

Eco, Umberto: Jak napsat diplomovou práci. - Olomouc, Votobia 1997

Šimek, Dušan - Kubátová, Helena: Od abstraktu do závěrečné práce. Olomouc, Univerzita Palackého 2002

Šanderová, Jadwiga: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha, Sociologické nakladatelství 2007

Kubátová, Helena: Rukověť autora diplomky, Olomouc, Univerzita Palackého 2009

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet na základě docházky a vypracování požadovaného elaborátu.

Poznámka

Předmět můžete absolvovat v zimním nebo letním semestru v kterémko-li ročníku bakalářského studia.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 2017
Učebna 2017 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
HONS M.
08:40–09:25
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 08:40–09:25 Miloš HONS Učebna 2017 (HAMU)
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 2017
Učebna 2017 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
HONS M.
08:40–09:25
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 08:40–09:25 Miloš HONS Učebna 2017 (HAMU)
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů