Tisk studijního plánu

Studijní plán Klávesové nástroje (Bc) - Varhany od 2022/23

Specializace: Varhany
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
104HNV* Hra na varhany
Z-9-2CT
ZK-9-2CT
Z-10-2CT
ZK-10-2CT
Z-11-2CT
Z-11-2CT
60
Minimální počet kreditů 60
Povinné předměty
198KH* Komorní hra
Z-4-2CT
Z-4-2CT
Z-4-2CT
ZK-4-2CT
Z-4-2CT
ZK-4-2CT
24
104SKL* Seminář klávesových nástrojů
Z-3-2ST
Z-3-2ST
Z-3-2ST
Z-3-2ST
Z-3-2ST
Z-3-2ST
18
Minimální počet kreditů 42
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
108DHB* Dějiny hudby
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
ZK-3-2PT
15
108HUES* Hudební estetika
Z-2-1PT+1ST
ZK-2-1PT+1ST
4
104KP* Koncertní praxe - klávesové nástroje
Z-1-
Z-1-
2
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce
Z-1-1PT
1
108RSK* Rozbor skladeb
Z-2-2ST
ZK-2-2ST
Z-2-2ST
ZK-2-2ST
8
104DLV* Dějiny a literatura varhan
Z-1-1PT
ZK-1-1PT
2
104DKHV* Didaktika klavírní hry pro specializaci Varhany
Z-2-2PT
ZK-2-2PT
4
104DVH* Didaktika varhanní hry
Z-2-1PT
ZK-2-1PT
4
104IMPR* Improvizace (varhany)
Z-2-1CT
ZK-2-1CT
Z-2-1CT
ZK-2-1CT
8
104IB* Interpretace barokní hudby
Z-1-1CT
ZK-1-1CT
Z-1-1CT
ZK-1-1CT
4
104ORGA* Organologie
Z-2-1PT
ZK-2-1PT
4
104VPKV* Vyučovatelská praxe klavíru pro specializaci Varhany
Z-1-1CT
ZK-1-1CT
2
104VPVA* Vyučovatelská praxe varhan
Z-1-1CT
ZK-1-1CT
2
Minimální počet kreditů 66
Povinně volitelné předměty
104KLBCPV Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
2
Minimální počet kreditů 2
Volitelné předměty
104KLPM Klávesové nástroje - pedagogické minimum
0
100MODHAMU Modulová výuka pro HAMU
0
104VABVV Varhany (Bc) - volitelné předměty výběr
0
702CJ Cizí jazyk - výběr
0
703PTRV Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 170
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 10
Celkový počet kreditů 180
③ Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia [104KLBCPV]

Výběr pro třetí ročník, student si v zimním semestru vybere jeden předmět, ve kterém pokračuje i v letním semestru.

② Klávesové nástroje - pedagogické minimum [104KLPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

④ Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Komorní hra 1 (198KH1) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 2 (198KH2) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 3 (198KH3) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 4 (198KH4) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 5 (198KH5) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 6 (198KH6) PZ Absolventským výkonem
Hra na varhany 1 (104HNV1) PZ Absolventským výkonem
Hra na varhany 2 (104HNV2) PZ Absolventským výkonem
Hra na varhany 4 (104HNV4) PZ Absolventským výkonem
Hra na varhany 5 (104HNV5) PZ Absolventským výkonem
Hra na varhany 6 (104HNV6) PZ Absolventským výkonem
Hra na varhany 3 (104HNV3) PZ Absolventským výkonem
Dějiny a literatura varhan 1 (104DLV1) ZT Teoretická ústní zkouška (S104TUZBC)
Dějiny a literatura varhan 2 (104DLV2) ZT