Interpretace barokní hudby 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104IB2 ZK 1 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

U studenta se předpokládá dílčí znalost hudby 17. a 18. století, nejen pro klávesové nástroje. Navazuje na předmět Interpretace barokní hudby I.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Obsah předmětu vychází z historické posloupnosti a studia odborné literatury, týkající se novodobých poznatků o interpretaci barokní hudby a též z dobových traktátů. Za využití literatury, historických i současných nahrávek audio a video a dalších programů je pozornost zaměřena na poznání základní problematiky interpretace barokní hudby.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BACH, Carl Philipp Emanuel. Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen. Prag New York London Basel Kassel: Bärenreiter, 1994.

COUPERIN, François, LINDE, Anna, ed. L'art de toucher le clavecin. Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1953. Edition Breitkopf.

FRESCOBALDI, Girolamo. Il primo libro di toccate : d'intavolatura di cembalo e organo 1615-1637. Milano: Suvini Zerboni, 1977.

Doporučená literatura:

APEL, Willi. The history of keyboard music, Indiana University Press, 1997.

HILEY, David. Gregorian chant, Cambridge University Press, 2014 ISBN 9780511807848.

KAZÁROVÁ, Helena. Barokní taneční formy. 2. vydání. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2018. ISBN 978-80-7331-451-4.

QUANTZ, Johann Joachim. Pokus o návod, jak hrát na příčnou flétnu. Praha: Supraphon, 1990. ISBN 80-7058-187-5.

TÜRK, Daniel Gottlib. Clavierschule oder Anweisung zum Clavierspielen für Lehrer und Lernende, 1576.

Hodnoticí metody a kritéria

Student během ústní zkoušky prokáže, jak si osvojil a pochopil témata probíraná v obou semestrech. Další požadavky: aktivita ve výuce, docházka minimálně 80 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů