Tisk

Katedra klávesových nástrojů

Zajišťované programy a studijní plány

Zajišťované předměty

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
104DCH1 Didaktika cembalové hry 1 česky Z 1 1PT Zapsat
104DCH2 Didaktika cembalové hry 2
 
česky ZK 1 1PT Předmět není vypsán
104DCH3 Didaktika cembalové hry 3
 
česky Z 1 1PT Předmět není vypsán
104DCH4 Didaktika cembalové hry 4
 
česky ZK 1 1PT Předmět není vypsán
104DHA1 Didaktika hry na akordeon 1
 
česky Z 2 2PT Předmět není vypsán
104DHA2 Didaktika hry na akordeon 2
 
česky ZK 2 2PT Předmět není vypsán
104DHA3 Didaktika hry na akordeon 3
 
česky Z 2 2PT Předmět není vypsán
104DHA4 Didaktika hry na akordeon 4
 
česky ZK 2 2PT Předmět není vypsán
104DIKV1 Didaktika klavírní hry (obor klavír) 1 česky Po
12:30–14:00
Učebna 1036 (HAMU)
Z 1 2T Zapsat
104DIKV2 Didaktika klavírní hry (obor klavír) 2
 
česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
104DIKV3 Didaktika klavírní hry (obor klavír) 3 česky Po
14:05–15:35
Učebna 1036 (HAMU)
Z 1 2T Zapsat
104DIKV4 Didaktika klavírní hry (obor klavír) 4
 
česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
104DKLH1 Didaktika klavírní hry 1 česky Z 2 2PT Zapsat
104DKLH2 Didaktika klavírní hry 2
 
česky ZK 2 2PT Předmět není vypsán
104DKLH3 Didaktika klavírní hry 3
 
česky Z 2 2PT Předmět není vypsán
104DKLH4 Didaktika klavírní hry 4
 
česky ZK 2 2PT Předmět není vypsán
104DKHV1 Didaktika klavírní hry pro specializaci Varhany 1 česky Z 2 2PT Zapsat
104DKHV2 Didaktika klavírní hry pro specializaci Varhany 2
 
česky ZK 2 2PT Předmět není vypsán
104DVH1 Didaktika varhanní hry 1 česky Z 2 1PT Zapsat
104DVH2 Didaktika varhanní hry 2
 
česky ZK 2 1PT Předmět není vypsán
104DVPC1 Didaktika/Vyučovatelská praxe cembala 1 česky Z 1 1T Zapsat
104DVPC2 Didaktika/Vyučovatelská praxe cembala 2
 
česky ZK 1 1T Předmět není vypsán
104DVPV1 Didaktika/Vyučovatelská praxe varhan 1 česky Z 1 1T Zapsat
104DVPV2 Didaktika/Vyučovatelská praxe varhan 2
 
česky ZK 1 1T Předmět není vypsán
104DLA1 Dějiny a literatura akordeonu 1
 
česky Z 2 2PT Předmět není vypsán
104DLA2 Dějiny a literatura akordeonu 2
 
česky ZK 2 2PT Předmět není vypsán
104DLC1 Dějiny a literatura cembala 1 česky Z 1 1PT Zapsat
104DLC2 Dějiny a literatura cembala 2
 
česky ZK 1 1PT Předmět není vypsán
104DLC3 Dějiny a literatura cembala 3
 
česky Z 1 1PT Předmět není vypsán
104DLC4 Dějiny a literatura cembala 4
 
česky ZK 1 1PT Předmět není vypsán
104DKV1 Dějiny a literatura klavíru 1 česky Po
12:30–14:00
Učebna 1034 (HAMU)
Z 2 2T Zapsat
104DLK1 Dějiny a literatura klavíru 1
 
česky Z 2 2PT Předmět není vypsán
104DKV2 Dějiny a literatura klavíru 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
104DLK2 Dějiny a literatura klavíru 2
 
česky ZK 2 2PT Předmět není vypsán
104DVA1 Dějiny a literatura varhan 1 česky Z 2 1T Zapsat
104DLV1 Dějiny a literatura varhan 1 česky Z 1 1PT Zapsat
104DVA2 Dějiny a literatura varhan 2
 
česky Z 2 1T Předmět není vypsán
104DLV2 Dějiny a literatura varhan 2
 
česky ZK 1 1PT Předmět není vypsán
104DCE Dějiny cembala česky ZK 1 1T Zapsat
104GB1 Generálbas 1 česky Z 1 1T Zapsat
104GNB1 Generálbas 1 česky Z 2 1ST Zapsat
104GB2 Generálbas 2
 
česky ZK 1 1T Předmět není vypsán
104GNB2 Generálbas 2
 
česky ZK 2 1ST Předmět není vypsán
104GB3 Generálbas 3 česky Z 1 1T Zapsat
104GNB3 Generálbas 3
 
česky Z 2 1ST Předmět není vypsán
104GB4 Generálbas 4
 
česky ZK 1 1T Předmět není vypsán
104GNB4 Generálbas 4
 
česky ZK 2 1ST Předmět není vypsán
104GB5 Generálbas 5 česky Z 1 1T Zapsat
104GNB5 Generálbas 5
 
česky Z 2 1ST Předmět není vypsán
104GB6 Generálbas 6
 
česky ZK 1 1T Předmět není vypsán
104GNB6 Generálbas 6
 
česky ZK 2 1ST Předmět není vypsán
104GB7 Generálbas 7 česky Z 1 1T Zapsat
104GNB7 Generálbas 7
 
česky Z 2 1CT Zapsat
104GB8 Generálbas 8
 
česky ZK 1 1T Předmět není vypsán
104GNB8 Generálbas 8
 
česky ZK 2 1CT Předmět není vypsán
104GBS Generálbas pro skladbu česky Z 1 1T Z 1 1T Zapsat
104HNA1 Hra na akordeon 1
 
česky Z 12 2CT Předmět není vypsán
104HNA2 Hra na akordeon 2
 
česky ZK 12 2CT Předmět není vypsán
104HNA3 Hra na akordeon 3
 
česky Z 12 2CT Předmět není vypsán
104HNA4 Hra na akordeon 4
 
česky ZK 12 2CT Předmět není vypsán
104HNA5 Hra na akordeon 5
 
česky Z 12 2CT Předmět není vypsán
104HNA6 Hra na akordeon 6
 
česky Z 12 2CT Předmět není vypsán
104CEM1 Hra na cembalo 1 česky Z 10 2T Zapsat
104HNC1 Hra na cembalo 1 česky Z 11 2CT Zapsat
104CM0 Hra na cembalo 10
 
česky Z 20 2T Předmět není vypsán
104HNC0 Hra na cembalo 10
 
česky Z 16 2CT Předmět není vypsán
104CEM2 Hra na cembalo 2
 
česky ZK 10 2T Předmět není vypsán
104HNC2 Hra na cembalo 2
 
česky ZK 11 2CT Předmět není vypsán
104CEM3 Hra na cembalo 3 česky Z 10 2T Zapsat
104HNC3 Hra na cembalo 3
 
česky Z 11 2CT Předmět není vypsán
104CEM4 Hra na cembalo 4
 
česky ZK 10 2T Předmět není vypsán
104HNC4 Hra na cembalo 4
 
česky ZK 11 2CT Předmět není vypsán
104CEM5 Hra na cembalo 5 česky Z 11 2T Zapsat
104HNC5 Hra na cembalo 5
 
česky Z 11 2CT Předmět není vypsán
104CEM6 Hra na cembalo 6
 
česky Z 14 2T Předmět není vypsán
104HNC6 Hra na cembalo 6
 
česky Z 11 2CT Předmět není vypsán
104CM7 Hra na cembalo 7 česky Z 14 2T Zapsat
104HNC7 Hra na cembalo 7 česky Z 14 2CT Zapsat
104CM8 Hra na cembalo 8
 
česky ZK 14 2T Předmět není vypsán
104HNC8 Hra na cembalo 8
 
česky ZK 14 2CT Předmět není vypsán
104CM9 Hra na cembalo 9 česky Z 20 2T Zapsat
104HNC9 Hra na cembalo 9
 
česky Z 16 2CT Předmět není vypsán
104KV1 Hra na klavír 1 česky Z 12 2T Zapsat
104HNK1 Hra na klavír 1
 
česky Z 12 2CT Zapsat
104KLV0 Hra na klavír 10
 
česky Z 21 2T Předmět není vypsán
104HNK0 Hra na klavír 10
 
česky Z 16 2CT Předmět není vypsán
104KV2 Hra na klavír 2
 
česky ZK 12 2T Předmět není vypsán
104HNK2 Hra na klavír 2
 
česky ZK 12 2CT Předmět není vypsán
104KLV3 Hra na klavír 3 česky Z 11 2T Zapsat
104HNK3 Hra na klavír 3
 
česky Z 12 2CT Předmět není vypsán
104KLV4 Hra na klavír 4
 
česky ZK 11 2T Předmět není vypsán
104HNK4 Hra na klavír 4
 
česky ZK 12 2CT Předmět není vypsán
104KLV5 Hra na klavír 5 česky Z 10 2T Zapsat
104HNK5 Hra na klavír 5
 
česky Z 12 2CT Předmět není vypsán
104KV6 Hra na klavír 6
 
česky Z 12 2T Předmět není vypsán
104HNK6 Hra na klavír 6
 
česky Z 12 2CT Předmět není vypsán
104KLV7 Hra na klavír 7 česky Z 15 2T Zapsat
104HNK7 Hra na klavír 7 česky Z 14 2CT Zapsat
104KLV8 Hra na klavír 8
 
česky ZK 15 2T Předmět není vypsán
104HNK8 Hra na klavír 8
 
česky ZK 14 2CT Předmět není vypsán
104KLV9 Hra na klavír 9 česky Z 20 2T Zapsat
104HNK9 Hra na klavír 9
 
česky Z 16 2CT Předmět není vypsán
104VA1 Hra na varhany 1 česky Z 13 2T Zapsat
104HNV1 Hra na varhany 1 česky Z 9 2CT Zapsat
104VAR10 Hra na varhany 10
 
česky Z 21 2T Předmět není vypsán
104HNV0 Hra na varhany 10
 
česky Z 16 2CT Předmět není vypsán
104VAR2 Hra na varhany 2
 
česky ZK 14 2T Předmět není vypsán
104HNV2 Hra na varhany 2
 
česky ZK 9 2CT Předmět není vypsán
104VAR3 Hra na varhany 3 česky Z 11 2T Zapsat
104HNV3 Hra na varhany 3
 
česky Z 10 2CT Předmět není vypsán
104VAR4 Hra na varhany 4
 
česky ZK 12 2T Předmět není vypsán
104HNV4 Hra na varhany 4
 
česky ZK 10 2CT Předmět není vypsán
104VAR5 Hra na varhany 5 česky Z 15 2T Zapsat
104HNV5 Hra na varhany 5
 
česky Z 11 2CT Předmět není vypsán
104VA6 Hra na varhany 6
 
česky Z 17 2T Předmět není vypsán
104HNV6 Hra na varhany 6
 
česky Z 11 2CT Předmět není vypsán
104VAR7 Hra na varhany 7 česky Z 18 2T Zapsat
104HNV7 Hra na varhany 7 česky Z 14 2CT Zapsat
104VAR8 Hra na varhany 8
 
česky ZK 18 2T Předmět není vypsán
104HNV8 Hra na varhany 8
 
česky ZK 14 2CT Předmět není vypsán
104VAR9 Hra na varhany 9 česky Z 21 2T Zapsat
104HNV9 Hra na varhany 9
 
česky Z 16 2CT Předmět není vypsán
104IMP1 Improvizace (varhany) 1 česky Z 1 1T Zapsat
104IMPR1 Improvizace (varhany) 1 česky Z 2 1CT Zapsat
104IMP2 Improvizace (varhany) 2
 
česky ZK 1 1T Předmět není vypsán
104IMPR2 Improvizace (varhany) 2
 
česky ZK 2 1CT Předmět není vypsán
104IMP3 Improvizace (varhany) 3 česky Z 1 1T Zapsat
104IMPR3 Improvizace (varhany) 3
 
česky Z 2 1CT Předmět není vypsán
104IMP4 Improvizace (varhany) 4
 
česky ZK 1 1T Předmět není vypsán
104IMPR4 Improvizace (varhany) 4
 
česky ZK 2 1CT Předmět není vypsán
104IMP5 Improvizace (varhany) 5 česky Z 1 1T Zapsat
104IMP6 Improvizace (varhany) 6
 
česky ZK 1 1T Předmět není vypsán
104IB1 Interpretace barokní hudby 1 česky Z 1 1CT Zapsat
104IB2 Interpretace barokní hudby 2
 
česky ZK 1 1CT Předmět není vypsán
104IB3 Interpretace barokní hudby 3 česky Z 1 1CT Zapsat
104IB4 Interpretace barokní hudby 4
 
česky ZK 1 1CT Předmět není vypsán
104KVR1 Klavír pro varhaníky 1 česky Z 1 1T Zapsat
104KVR2 Klavír pro varhaníky 2
 
česky Z 1 1T Předmět není vypsán
104KP1 Koncertní praxe - klávesové nástroje 1
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
104KP2 Koncertní praxe - klávesové nástroje 2
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
104KP3 Koncertní praxe - klávesové nástroje 3
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
104KP4 Koncertní praxe - klávesové nástroje 4
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
104LA Ladění
 
česky Z 1 1ST Předmět není vypsán
104LC1 Literatura cembala 1 česky Z 1 1T Zapsat
104LC2 Literatura cembala 2
 
česky ZK 1 1T Předmět není vypsán
104LC3 Literatura cembala 3 česky Z 1 1T Zapsat
104LC4 Literatura cembala 4
 
česky Z 1 1T Předmět není vypsán
104OCE1 Obligátní cembalo 1 česky Z 1 1T Zapsat
104OCE2 Obligátní cembalo 2
 
česky ZK 1 1T Předmět není vypsán
104OVA1 Obligátní varhany 1 česky Z 1 1T Zapsat
104OVA2 Obligátní varhany 2
 
česky Z 1 1T Předmět není vypsán
104OVA3 Obligátní varhany 3 česky Z 1 1T Zapsat
104OVA4 Obligátní varhany 4
 
česky ZK 1 1T Předmět není vypsán
104ORGA1 Organologie 1 česky Z 2 1PT Zapsat
104ORG1 Organologie 1 (varhany) česky Z 1 1T Zapsat
104ORGA2 Organologie 2
 
česky ZK 2 1PT Předmět není vypsán
104ORG2 Organologie 2 (varhany)
 
česky Z 1 1T Předmět není vypsán
104PMP Příprava magisterské práce
 
česky Z 2 12SS Předmět není vypsán
104SCE1 Seminář cembala 1 česky Z 2 2T Zapsat
104SCE0 Seminář cembala 10
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
104SCE2 Seminář cembala 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
104SCE3 Seminář cembala 3 česky St
10:00–11:30
Učebna 096 (HAMU)
Z 2 2T Zapsat
104SCE4 Seminář cembala 4
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
104SCE5 Seminář cembala 5 česky St
10:00–11:30
Učebna 096 (HAMU)
Z 2 2T Zapsat
104SCE6 Seminář cembala 6
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
104SCE7 Seminář cembala 7 česky Z 2 2T Zapsat
104SCE8 Seminář cembala 8
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
104SCE9 Seminář cembala 9 česky St
10:00–11:30
Učebna 096 (HAMU)
Z 2 2T Zapsat
104SKV1 Seminář klavíru 1 česky Z 2 2T Zapsat
104SKV0 Seminář klavíru 10
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
104SKV2 Seminář klavíru 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
104SKV3 Seminář klavíru 3 česky Po
10:30–12:00
Galerie HAMU
Z 2 2T Zapsat
104SKV4 Seminář klavíru 4
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
104SKV5 Seminář klavíru 5 česky Po
10:30–12:00
Galerie HAMU
Z 2 2T Zapsat
104SKV6 Seminář klavíru 6
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
104SKV7 Seminář klavíru 7 česky Z 2 2T Zapsat
104SKV8 Seminář klavíru 8
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
104SKV9 Seminář klavíru 9 česky Po
10:30–12:00
Galerie HAMU
Z 2 2T Zapsat
104SKL1 Seminář klávesových nástrojů 1 česky viz detail Z 3 2ST Zapsat
104SKL0 Seminář klávesových nástrojů 10
 
česky Z 3 2ST Předmět není vypsán
104SKL2 Seminář klávesových nástrojů 2
 
česky Z 3 2ST Předmět není vypsán
104SKL3 Seminář klávesových nástrojů 3
 
česky Z 3 2ST Předmět není vypsán
104SKL4 Seminář klávesových nástrojů 4
 
česky Z 3 2ST Předmět není vypsán
104SKL5 Seminář klávesových nástrojů 5
 
česky Z 3 2ST Předmět není vypsán
104SKL6 Seminář klávesových nástrojů 6
 
česky Z 3 2ST Předmět není vypsán
104SKL7 Seminář klávesových nástrojů 7 česky viz detail Z 3 2ST Zapsat
104SKL8 Seminář klávesových nástrojů 8
 
česky Z 3 2ST Předmět není vypsán
104SKL9 Seminář klávesových nástrojů 9
 
česky Z 3 2ST Předmět není vypsán
104SVA1 Seminář varhan 1 česky Z 2 2T Zapsat
104SVA0 Seminář varhan 10
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
104SVA2 Seminář varhan 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
104SVA3 Seminář varhan 3 česky St
13:30–15:00
Sál Martinů
Z 2 2T Zapsat
104SVA4 Seminář varhan 4
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
104SVA5 Seminář varhan 5 česky St
13:30–15:00
Sál Martinů
Z 2 2T Zapsat
104SVA6 Seminář varhan 6
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
104SVA7 Seminář varhan 7 česky Z 2 2T Zapsat
104SVA8 Seminář varhan 8
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
104SVA9 Seminář varhan 9 česky St
13:30–15:00
Sál Martinů
Z 2 2T Zapsat
104VPAK1 Vyučovatelská praxe akordeonu 1
 
česky Z 1 1CT Předmět není vypsán
104VPAK2 Vyučovatelská praxe akordeonu 2
 
česky ZK 2 1CT Předmět není vypsán
104VPAK3 Vyučovatelská praxe akordeonu 3
 
česky Z 1 1CT Předmět není vypsán
104VPAK4 Vyučovatelská praxe akordeonu 4
 
česky ZK 2 1CT Předmět není vypsán
104VPRC1 Vyučovatelská praxe cembala 1 česky Z 1 1CT Zapsat
104VPRC2 Vyučovatelská praxe cembala 2
 
česky ZK 1 1CT Předmět není vypsán
104VPK1 Vyučovatelská praxe klavíru 1 česky Z 1 1T Zapsat
104VPKL1 Vyučovatelská praxe klavíru 1 česky Z 1 1CT Zapsat
104VPK2 Vyučovatelská praxe klavíru 2
 
česky ZK 1 1T Předmět není vypsán
104VPKL2 Vyučovatelská praxe klavíru 2
 
česky ZK 2 1CT Předmět není vypsán
104VPK3 Vyučovatelská praxe klavíru 3 česky Z 1 1T Zapsat
104VPKL3 Vyučovatelská praxe klavíru 3
 
česky Z 1 1CT Předmět není vypsán
104VPK4 Vyučovatelská praxe klavíru 4
 
česky ZK 1 1T Předmět není vypsán
104VPKL4 Vyučovatelská praxe klavíru 4
 
česky ZK 2 1CT Předmět není vypsán
104VPKV1 Vyučovatelská praxe klavíru pro specializaci Varhany 1 česky Z 1 1CT Zapsat
104VPKV2 Vyučovatelská praxe klavíru pro specializaci Varhany 2
 
česky ZK 1 1CT Předmět není vypsán
104VPVA1 Vyučovatelská praxe varhan 1 česky Z 1 1CT Zapsat
104VPVA2 Vyučovatelská praxe varhan 2
 
česky ZK 1 1CT Předmět není vypsán