Koncertní praxe 3 - klávesové nástroje

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104KP3 Z 1 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

V rámci koncertní praxe si student ověřuje své interpretační schopnosti získávané v hodinách individuální výuky na koncertním pódiu, před publikem. Programová náplň koncertů vychází z nastudovaného repertoáru dle studijních plánů jednotlivých ročníků a doplňuje se případně potřebným repertoárem pro národní či mezinárodní soutěže apod..

Forma studia

Způsob uskutečnění vychází z povahy tohoto předmětu, tj. umělecké prezentace na koncertním pódiu.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Koncertní praxe vychází ze studijní náplně hlavního oboru s přihlédnutím ke konkrétním cílům studia v daném ročníku (např. přípravy na různé soutěže).

Slouží k praktické i psychické přípravě na celovečerní výkon v rámci repertoáru odpovídajícímu studijnímu plánu, který vychází ze šesti stylových období v různých ročnících, tedy repertoár od období předklasického po soudobou hudbu. Tento koncert má formu půlrecitalu ve 2. ročníku a formu celovečerního koncertu v dalších ročnících.

Doporučená nebo povinná literatura

Programy koncertů vycházejí ze studijních plánů individuální výuky jednotlivých ročníků doplněných případně programovými požadavky nutnými k účasti na národních či mezinárodních soutěžích apod..

Hodnoticí metody a kritéria

Uspěšné provedení programu půlrecitalu ve II. ročníku bakalářského studia, recitalu v I. ročníku magisterského studia a absolventských koncertů v závěrečných ročnících bakalářského a magisterského studia. Program recitalů lze případně doplnit provedením díla z oblasti komorní hudby.

Poznámka

Termíny koncertů se sjednávají prostřednictvím koncertního oddělení hudební fakulty.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů