Tisk studijního plánu

Studijní plán Klávesové nástroje (Mg) - Klavír od 2022/23

Specializace: Klavír
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
104HNK* Hra na klavír
Z-14-2CT
ZK-14-2CT
Z-16-2CT
Z-16-2CT
60
Minimální počet kreditů 60
Povinné předměty
198KH* Komorní hra
Z-4-2CT
Z-4-2CT
Z-4-2CT
ZK-4-2CT
16
104SKL* Seminář klávesových nástrojů
Z-3-2ST
Z-3-2ST
Z-3-2ST
Z-3-2ST
12
Minimální počet kreditů 28
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
104KP* Koncertní praxe - klávesové nástroje
Z-1-
Z-1-
2
108OSHP* Organizace a struktura hudebního provozu
Z-2-16PS
ZK-3-16PS
Z-2-16PS
ZK-3-16PS
10
104PMP Příprava magisterské práce
Z-2-12SS
2
Minimální počet kreditů 20
Volitelné předměty
104KLPM_N Klávesové nástroje (Mg) - pedagogické minimum
0
104KLNVV Klavír (Mg) - volitelné předměty výběr
0
100MODHAMU Modulová výuka pro HAMU
0
702CJ Cizí jazyk - výběr
0
703PTRV Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 108
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 12
Celkový počet kreditů 120
④ Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

③ Klavír (Mg) - volitelné předměty výběr [104KLNVV]

101ISH1,2- Podmínkou výuky tohoto předmětu je počet minimálně 5 přihlášených studentů, jinak bude výuka zrušena.

② Klávesové nástroje (Mg) - pedagogické minimum [104KLPM_N]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

⑤ Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Komorní hra 7 (198KH7) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 8 (198KH8) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 9 (198KH9) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 10 (198KH0) PZ Absolventským výkonem
Hra na klavír 7 (104HNK7) PZ Absolventským výkonem
Hra na klavír 8 (104HNK8) PZ Absolventským výkonem
Hra na klavír 9 (104HNK9) PZ Absolventským výkonem
Hra na klavír 10 (104HNK0) PZ Absolventským výkonem
Organizace a struktura hudebního provozu 1 (108OSHP1) ZT Teoretická ústní zkouška - Organizace a struktura hudebního provozu (S104TUZ)
Organizace a struktura hudebního provozu 2 (108OSHP2) ZT
Organizace a struktura hudebního provozu 3 (108OSHP3) ZT
Organizace a struktura hudebního provozu 4 (108OSHP4) ZT