Organizace a struktura hudebního provozu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108OSHP1 Z 2 16PS česky zimní

Garant předmětu

Jiří ŠTILEC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří ŠTILEC

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student získal přehled o systému fungování a funkci hudby ve společnosti. Naučil se rozlišovat veřejný, občanský a soukromý sektor se všemi konsekvencemi včetně způsobů financování. Naučí se základní pojmy a termíny existujícího modelu hudebního provozu. Získal znalosti o nejdůležitějších hudebních organizacích od operních domů přes symfonické a komorní orchestry až k festivalům. Naučil se i zásadám správné nabídky svých projektů orchestrům a festivalům, případně další formy financování vlastních projektů.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem výuky tohoto předmětu je seznámit studenty HAMU, zejména instrumentalisty, pěvce a další výkonné umělce s tím, jak probíhá ve společnosti a v praxi hudební provoz a život, jaké jsou právně ekonomické předpoklady fungování hudby, co jsou základní procesy a instituce hudebního života v ČR i v zahraničí, jaké jsou systémy financování hudby, jak fungují grantové systémy a další zdroje pro umělecké a hudební projekty a jaká je úloha médií. Studenti se naučí orientovat v hudebním průmyslu, pochopí jeho současnou situaci i procesy digitalizace a budou připraveni na fungování v době přicházející revoluce 4.0 se všemi důsledky, které proces digitalizace přináší. Předmět je rozdělen do čtyř navazujících semestrů v osmi blocích. Výuka bude probíhat formou přednášek uvádějících do problematiky daného tématu. Poté bude následovat výklad pozvaného externího specialisty v dané oblasti.

Tematické okruhy:

  1. Hudba ve společnosti, hudební umění, hudební průmysl, hudební provoz, hudební život a hudební kultura, základní sektory společnosti, přehled institucionálního a organizačního zázemí hudby v ČR, v Evropě i v zámoří, systémy financování hudby, tzv. klasické a tzv. populární hudby, rozdíly a spojitosti
  2. Základní procesy a instituce hudebního života, jejich zřizovatelé, způsoby financování a dramaturgické zásady, způsoby nabídky, hlavní operní domy v ČR, Evropě i v zámoří, světové i domácí orchestry, domácí a zahraniční festivaly

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

DOHNALOVÁ, Lenka – BOHÁČOVÁ, Gabriela – ŠTILEC, Jiří. Mezinárodní management v hudebním sektoru. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2018. ISBN 978-80-7008-409-0.

Dostupné na: https://www.idu.cz/publikace/idu_mezinar_management_a5.pdf

Slovník české hudební kultury. 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1997. ISBN 80-7058-462-9. Hesla k prostudování upřesní vyučující v průběhu semestru.

Doporučená literatura a prameny:

FUKAČ, Jiří – POLEDŇÁK, Ivan. Hudba a její pojmoslovný‎ systém: otázky stratifikace a taxonomie hudby. Praha: Academia, 1981.

POLEDŇÁK, Ivan. Hudba jako problém estetiky. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2006. 287 s. ISBN 80-246-1215-1.

ŠTILEC, Jiří. Úvod do hudebního managementu [elektronická učebnice]. Praha: HAMU, 2011.

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky k udělení zápočtu: prostudování povinné literatury a písemný test (70 % váhy hodnocení), sestavení návrhu pro vydání notovin/ nahrávky/ promo klip na YouTube nebo další digitální platformy (30 % váhy hodnocení).

Další požadavky: povinná účast studentů na přednáškách min. 80 %

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 2057
Učebna 2057 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
ŠTILEC J.
15:20–16:50
(přednášková par. 1)
Výuka až od 2.11. 2021
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 15:20–16:50 Jiří ŠTILEC Učebna 2057 (HAMU)
Lichenštejnský palác
Výuka až od 2.11. 2021 přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů