Organizace a struktura hudebního provozu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108OSHP1 zápočet 2 16 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 38 až 48 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jiří ŠTILEC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří ŠTILEC

Obsah

Cíl výuky:

Cílem výuky tohoto předmětu je seznámit studenty HAMU, zejména instrumentalisty, pěvce a další výkonné umělce s tím, jak probíhá ve společnosti a v praxi hudební provoz a život, jaké jsou právně ekonomické předpoklady fungování hudby, co jsou základní procesy a instituce hudebního života v ČR i v zahraničí, jaké jsou systémy financování hudby, jak fungují grantové systémy a další zdroje pro umělecké a hudební projekty a jaká je úloha médií. Studenti se naučí orientovat v hudebním průmyslu, pochopí jeho současnou situaci i procesy digitalizace a budou připraveni na fungování v době přicházející revoluce 4.0 se všemi důsledky, které proces digitalizace přináší. Předmět je rozdělen do čtyř navazujících semestrů v osmi blocích. Výuka bude probíhat formou přednášek uvádějících do problematiky daného tématu. Poté bude následovat výklad pozvaného externího specialisty v dané oblasti.

Tematické okruhy:

  1. Hudba ve společnosti, hudební umění, hudební průmysl, hudební provoz, hudební život a hudební kultura, základní sektory společnosti, přehled institucionálního a organizačního zázemí hudby v ČR, v Evropě i v zámoří, systémy financování hudby, tzv. klasické a tzv. populární hudby, rozdíly a spojitosti
  2. Základní procesy a instituce hudebního života, jejich zřizovatelé, způsoby financování a dramaturgické zásady, způsoby nabídky, hlavní operní domy v ČR, Evropě i v zámoří, světové i domácí orchestry, domácí a zahraniční festivaly

Výsledky učení

Student získal přehled o systému fungování a funkci hudby ve společnosti. Naučil se rozlišovat veřejný, občanský a soukromý sektor se všemi konsekvencemi včetně způsobů financování. Naučí se základní pojmy a termíny existujícího modelu hudebního provozu. Získal znalosti o nejdůležitějších hudebních organizacích od operních domů přes symfonické a komorní orchestry až k festivalům. Naučil se i zásadám správné nabídky svých projektů orchestrům a festivalům, případně další formy financování vlastních projektů.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Úspěšná klasifikace předmětu 108OSHP1 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 100KHH9

Úspěšná klasifikace předmětu 108OSHP1 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 100KHS9

Úspěšná klasifikace předmětu 108OSHP1 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 100KHZ9

Literatura

Povinná literatura:

DOHNALOVÁ, Lenka – BOHÁČOVÁ, Gabriela – ŠTILEC, Jiří. Mezinárodní management v hudebním sektoru. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2018. ISBN 978-80-7008-409-0.

Dostupné na: https://www.idu.cz/publikace/idu_mezinar_management_a5.pdf

Slovník české hudební kultury. 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1997. ISBN 80-7058-462-9. Hesla k prostudování upřesní vyučující v průběhu semestru.

Doporučená literatura a prameny:

FUKAČ, Jiří – POLEDŇÁK, Ivan. Hudba a její pojmoslovný‎ systém: otázky stratifikace a taxonomie hudby. Praha: Academia, 1981.

POLEDŇÁK, Ivan. Hudba jako problém estetiky. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2006. 287 s. ISBN 80-246-1215-1.

ŠTILEC, Jiří. Úvod do hudebního managementu [elektronická učebnice]. Praha: HAMU, 2011.

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky k udělení zápočtu: prostudování povinné literatury a písemný test (70 % váhy hodnocení), sestavení návrhu pro vydání notovin/ nahrávky/ promo klip na YouTube nebo další digitální platformy (30 % váhy hodnocení).

Další požadavky: povinná účast studentů na přednáškách min. 80 %

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 2057
Učebna 2057 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
ŠTILEC J.
12:00–13:30
(přednášková par. 1)
Výuka začíná až od 24.10. 2023
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 12:00–13:30 Jiří ŠTILEC Učebna 2057 (HAMU)
Lichenštejnský palác
Výuka začíná až od 24.10. 2023 přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů