Tisk studijního plánu

Studijní plán Komorní hra (Mg) - od 2022/23

Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty
198SKH* Seminář komorní hry
Z-6-2ST
Z-6-2ST
Z-7-2ST
Z-7-2ST
26
Minimální počet kreditů 26
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
198KP* Koncertní praxe - komorní hra
Z-1-
Z-1-
2
108OSHP* Organizace a struktura hudebního provozu
Z-2-16PS
ZK-3-16PS
Z-2-16PS
ZK-3-16PS
10
198PMP Příprava magisterské práce
Z-2-12SS
2
Minimální počet kreditů 20
Povinně volitelné předměty
198KMNPV Komorní hra (Mg) - povinně volitelné V této skupině musíte získat alespoň 56 kreditů
56
Minimální počet kreditů 56
Volitelné předměty
198KMPM Komorní hra - pedagogické minimum
0
100MODHAMU Modulová výuka pro HAMU
0
702CJ Cizí jazyk - výběr
0
703PTRV Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 102
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 18
Celkový počet kreditů 120
③ Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

② Komorní hra - pedagogické minimum [198KMPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

④ Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Komorní hra - dechové kvinteto 1 (198KHDK1) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra - dechové kvinteto 2 (198KHDK2) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra - dechové kvinteto 3 (198KHDK3) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra - dechové kvinteto 4 (198KHDK4) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra - klavírní trio 4 (198KHKT4) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra – jiné obsazení 1 (198KHJO1) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra – jiné obsazení 2 (198KHJO2) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra – jiné obsazení 3 (198KHJO3) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra – jiné obsazení 4 (198KHJO4) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra - smyčcové kvarteto 1 (198KHSK1) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra - smyčcové kvarteto 2 (198KHSK2) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra - smyčcové kvarteto 3 (198KHSK3) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra - smyčcové kvarteto 4 (198KHSK4) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra - klavírní trio 1 (198KHKT1) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra - klavírní trio 2 (198KHKT2) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra - klavírní trio 3 (198KHKT3) PZ Absolventským výkonem
Organizace a struktura hudebního provozu 1 (108OSHP1) ZT Teoretická ústní zkouška - Organizace a struktura hudebního provozu (S198TUZ)
Organizace a struktura hudebního provozu 2 (108OSHP2) ZT
Organizace a struktura hudebního provozu 3 (108OSHP3) ZT
Organizace a struktura hudebního provozu 4 (108OSHP4) ZT