Organizace a struktura hudebního provozu 3

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108OSHP3 zápočet 2 16 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 38 až 48 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jiří ŠTILEC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří ŠTILEC

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student získal na základě přednášek orientaci v oblasti veřejnoprávních i soukromých médií. Zjistil, jaká je úloha těchto médií při distribuci hudebního díla, ať už v audio nebo audiovizuální podobě. Získal znalosti z oblasti mediálního průmyslu a jeho vazeb na další segmenty průmyslu hudebního. Naučil se využívat pro distribuci svých výkonů nejen tradičních médií, ale i digitálních platforem.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem výuky tohoto předmětu je seznámit studenty HAMU, zejména instrumentalisty, pěvce a další výkonné umělce s tím, jaká je situace na současném mediálním trhu a jak jsou jednotlivá tradiční i „nová“ digitální média na trhu rozdělena a vnitřně strukturována včetně informací o jejich rozpočtech, rozdílech mezi veřejnými a soukromými médii, sociálních sítích.

Studenti se seznámí se současným stavem hudebního průmyslu v jeho tradičním dělení na fonografický průmysl, nakladatelství, živé provozování hudby a výrobu hudebních nástrojů a s proměnami komplexu tohoto odvětví.

Předmět „Organizace a struktura hudebního provozu“ je rozdělen do čtyř navazujících semestrů v osmi blocích. Výuka bude probíhat formou navazujících přednášek uvádějících do problematiky daného tématu. Poté bude následovat výklad pozvaného externího specialisty v dané oblasti.

Tematické okruhy:

  1. Hudba a média (Tisk, rozhlas, televize, internet – přehled současného stavu a možnosti prezentace hudebního umění v těchto médiích)
  2. Hudební průmysl, fonografický průmysl v 21. století, nakladatelství, vydavatelství, živé provozování hudby, průmysl hudebních nástrojů

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

DEFLEUR, Melvin L. – BALL-ROKEACH, Sandra J. Teorie masové komunikace. Překlad Jan Jirák a Otakar Šoltys. 1. čes. vyd. Praha: Karolinum, 1996. 363 s. ISBN 80-7184-420-9.

MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Překlad Marcel Kabát a Jan Jirák. Vyd. 3. Praha: Portál, 2007. 447 s. ISBN 978-80-7367-338-3.

Webové stránky médií, o nichž se bude přednášet.

Doporučená literatura:

MCLUHAN, Marshall. Člověk, média a elektronická kultura: výbor z díla. Vyd. 1. Brno: Jota, 2000. 415 s. Nové obzory. ISBN 80-7217-128-3.

ŠTILEC, Jiří. Úvod do hudebního managementu [elektronická učebnice]. Praha: HAMU, 2011.

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky k udělení zápočtu: prostudování povinné literatury a písemný test (70 % váhy hodnocení), sestavení návrhu pro vydání notovin/ nahrávky/ promo klip na YouTube nebo další digitální platformy (30 % váhy hodnocení).

Další požadavky: povinná účast studentů na přednáškách min. 80 %

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 2057
Učebna 2057 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
ŠTILEC J.
15:20–16:50
(přednášková par. 1)
Výuka začíná až od 1.11. 2022
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 15:20–16:50 Jiří ŠTILEC Učebna 2057 (HAMU)
Lichenštejnský palác
Výuka začíná až od 1.11. 2022 přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů