Tisk studijního plánu

Studijní plán Bicí nástroje (Mg) od 2022/23

Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
173BICI* Bicí nástroje
Z-5-1CT
ZK-5-1CT
Z-6-1CT
Z-6-1CT
22
173MEBI* Melodické bicí nástroje
ZK-5-1CT
ZK-5-1CT
Z-6-1CT
Z-6-1CT
22
Minimální počet kreditů 44
Povinné předměty
102HVO* Hra v orchestru
Z-4-48CS
Z-4-48CS
Z-4-48CS
Z-4-48CS
16
173KHBN* Komorní hra na bicí nástroje
Z-4-2CT
Z-4-2CT
Z-4-2CT
ZK-4-2CT
16
173SBIN* Seminář bicích nástrojů
Z-3-2ST
Z-3-2ST
Z-3-2ST
Z-3-2ST
12
Minimální počet kreditů 44
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
173KP* Koncertní praxe - bicí
Z-1-
Z-1-
2
108OSHP* Organizace a struktura hudebního provozu
Z-2-16PS
ZK-3-16PS
Z-2-16PS
ZK-3-16PS
10
173PMP Příprava magisterské práce
Z-2-12SS
2
Minimální počet kreditů 20
Volitelné předměty
173BNPM Bicí nástroje - pedagogické minimum
0
173BNNVV Bicí nástroje (Mg) - volitelné předměty výběr
0
100MODHAMU Modulová výuka pro HAMU
0
702CJ Cizí jazyk - výběr
0
703PTRV Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 108
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 12
Celkový počet kreditů 120
④ Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

② Bicí nástroje (Mg) - volitelné předměty výběr [173BNNVV]

101ISH1,2- Podmínkou výuky tohoto předmětu je počet minimálně 5 přihlášených studentů, jinak bude výuka zrušena.

① Bicí nástroje - pedagogické minimum [173BNPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

③ Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

⑤ Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Bicí nástroje 7 (173BICI7) PZ Absolventským výkonem
Bicí nástroje 8 (173BICI8) PZ Absolventským výkonem
Bicí nástroje 9 (173BICI9) PZ Absolventským výkonem
Bicí nástroje 10 (173BICI0) PZ Absolventským výkonem
Melodické bicí nástroje 7 (173MEBI7) PZ Absolventským výkonem
Melodické bicí nástroje 9 (173MEBI9) PZ Absolventským výkonem
Melodické bicí nástroje 10 (173MEBI0) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra na bicí nástroje 7 (173KHBN7) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra na bicí nástroje 8 (173KHBN8) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra na bicí nástroje 9 (173KHBN9) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra na bicí nástroje 10 (173KHBN0) PZ Absolventským výkonem
Hra v orchestru 7 (102HVO7) PZ Absolventským výkonem
Hra v orchestru 8 (102HVO8) PZ Absolventským výkonem
Hra v orchestru 9 (102HVO9) PZ Absolventským výkonem
Hra v orchestru 10 (102HVO0) PZ Absolventským výkonem
Melodické bicí nástroje 8 (173MEBI8) PZ Absolventským výkonem
Organizace a struktura hudebního provozu 1 (108OSHP1) ZT Teoretická ústní zkouška - Organizace a struktura hudebního provozu (S173TUZ)
Organizace a struktura hudebního provozu 2 (108OSHP2) ZT
Organizace a struktura hudebního provozu 3 (108OSHP3) ZT
Organizace a struktura hudebního provozu 4 (108OSHP4) ZT