Melodické bicí nástroje 8

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173MEBI8 zkouška 5 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 115 až 140 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Daniel MIKOLÁŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ladislav BILAN, Daniel MIKOLÁŠEK, Tomáš REINDL, Oleg SOKOLOV

Obsah

Cíl výuky:

V tomto semestru přistupuje pedagog ke studentovi jako k výrazné hudební osobnosti, která nemá zjevné problémy ve hře na nástroj, má precizně zvládnutou úhozovou techniku, kvalitní tónovou kulturu. Je akceptován příklon některých studentů k interpretaci skladeb současníků a mnohdy experimentátorů s nástroji. Tato orientace může být pro mnohé z nich životním posláním. Jiní, kteří nesdílejí toto zaměření, jsou přesto vedeni k poznání některých z těchto moderních postupů. Předmět vychází z nejnáročnějších požadavků na studentovu přípravu. Skladby jsou voleny po technické stránce, ale i po interpretační co možná nejnáročněji. Míra náročnosti je závislá rovněž na individuálním zaměření studenta, tj. je-li pro jeho budoucí profesní směřování zásadnější tento předmět nebo předmět Bicí nástroje (multipercussion), případně Komorní hra na bicí nástroje. V souvislosti s volbou repertoáru je také vybíráno téma diplomové práce, které by erudovaně doplnilo a rozvinulo dosavadní vědomosti o daném oboru.

Tematické okruhy:

  1. Maximální rozvíjení a posílení předností studenta především v oblasti tónové kultury a vlastní muzikálnosti
  2. Hledání nových výkladů moderního kompozičního jazyka v souvislosti s moderními technikami hry
  3. Psychologická problematika pódiového vystupování, koncentrace a relaxace
  4. Budování koncertního, případně soutěžního repertoáru sólových skladeb pro bicí nástroje, především pro marimbu a/nebo vibrafon
  5. Volba tématu diplomové práce

Výsledky učení

Student má komplexní znalosti světového i domácího repertoáru a prokáže vysokou úroveň ve vytváření a podávání souvislých hudebních zážitků a interpretací.

Student realizuje hudbu na vysoké profesionální úrovni (technicky a interpretačně suverénní projev), vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti.

Student ovládá sofistikované řemeslné dovednosti ve vztahu k repertoáru, stylu, žánru apod.

Student ovládá zdravé psychologické návyky, včetně technik koncentrace a relaxace, spojené s veřejným provozováním hudby.

Student vykazuje šíři a/nebo hloubku odborných znalostí a dokládá zběhlost v řadě různých stylů a/nebo má výrazné a individuální vyjádření v jednom konkrétním stylu.

Student kontinuálně porovnává vlastní přístupy s nejnovějšími světovými trendy v oblasti techniky hry i v oblasti interpretačního pojetí a dramaturgie koncertů.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Seznam literatury bude průběžně doplňován o nově vznikající skladby. Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

FORD, Mark. Moon Chasers

PIAZZOLA, Astor. Verano Porteňo (arr. Pius Cheung)

GOLINSKI, Tomasz. Luminosity

LORICK, Matthew. Odessa

ZIVKOVIC, Nebojsa Jovan. Ultimatum I

DEANE, Christopher. Mourning dove sonnet

ICHIYANAGI, Toshi. Portrait of Forest

FRIEDMAN, David. Texas Hoedown

FREICHER, Jan. Soaring in the Sky

Ve všech případech se jedná o hudebniny, vydání libovolné.

Studijní pomůcky

Audio / video nahrávky, YouTube

Hodnoticí metody a kritéria

Pro udělení známky je rozhodující:

40 % – výkon na ročníkovém koncertě

30 % – výkon u zkoušky

30 % – iniciativa a tvůrčí přístup během celého semestru, tj. dostatečný objem času věnovaný samostatnému nácviku a evidentní snaha o pokrok mezi jednotlivými cvičeními, předkládání vlastních návrhů, zejména v oblasti interpretačního pojetí skladeb i jejich výběru, aktivní sledování domácí i zahraniční koncertní scény (Hodnotí vyučující). Docházka min. 80 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů