Seminář bicích nástrojů 7

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173SBIN7 zápočet 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Daniel MIKOLÁŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ladislav Bilan, Václav MAZÁČEK, Daniel MIKOLÁŠEK, Jan NEPODAL, Pavel POLÍVKA, Daniel ŠOLTIS, Šimon VESELÝ

Obsah

Cíl výuky:

Tento seminář je kolektivní platformou pro prezentaci interpretačních tvůrčích názorů a diskuzí pedagogů a studentů o rozmanitých tvůrčích přístupech. Je těsně spjat s jejich hlavními předměty. Studenti se naučí identifikovat a použít vhodnou strategii pro interpretaci, komunikaci a prezentaci myšlenek, problémů a argumentů. Zároveň získávají, popřípadě zlepšují znalosti vhodných komunikačních prostředků a jejich aplikace na poli hudebního umění. Nehrající účastníci semináře jsou vedeni k jasnému formulování myšlenek a konstruktivní kritiky.

V případě workshopů s hosty (většinou zahraničními) je studentům nabídnuta možnost kontaktu s nejnovějšími trendy v oboru.

Tematické okruhy:

Pravidelná vystoupení během seminářů

Specifika pódiového vystupování

Poslech nahrávek

Návštěvy koncertů

Účast na odborných seminářích a mistrovských kurzech

Workshopy s hostujícími pedagogy a výkonnými umělci

Výsledky učení

Student reaguje tvořivým a vhodným způsobem na nápady a podněty ostatních, pracuje konzistentně a pozitivně s verbální zpětnou vazbou.

Využívá svou představivost, intuici a emocionální porozumění, přemýšlí a pracuje tvořivě.

Působí jako sebejistá a důvěryhodná osobnost ve vhodném kontextu, efektivně komunikuje.

Dokáže obhájit vlastní koncepci interpretace použitím relevantních fundovaných argumentů.

Do hloubky rozumí roli hudebníka v současné společnosti, zkoumá, zabývá se a přemýšlí nad specifickými relevantními profesními pracovními prostředími a kontexty.

Je schopen konstruktivní kritiky, dokáže jasně formulovat myšlenky.

Provádí na vysoké úrovni kritickou sebereflexi ve vztahu k vlastnímu stylu učení, dovednostem a strategiím.

Je otevřený novým trendům, kriticky vnímavý k širokému spektru možností technických i uměleckých, orientuje se v něm a je schopen výběru a aplikace nových poznatků ve prospěch rozvoje vlastních dovedností.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Literatura a studijní pomůcky jsou pro každého studenta individuální, v úzké závislosti na repertoáru studovaném v hlavních předmětech a v předmětu Komorní hra na bicí nástroje.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu:

účast v semináři min. 80 %, aktivita v diskusi, alespoň 1x za semestr zahrát skladbu nastudovanou v hlavních předmětech, popřípadě v předmětu Komorní hra na bicí nástroje

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů