Organizace a struktura hudebního provozu 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108OSHP2 zkouška 3 16 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 63 až 78 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jiří ŠTILEC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří ŠTILEC

Obsah

Cíl výuky:

Cílem výuky tohoto předmětu je seznámit studenty HAMU, zejména instrumentalisty, pěvce a další výkonné umělce s tím, jaké jsou právně ekonomické základy fungování hudby na základě existujících zákonných předloh, zejména Autorského zákona a dalších legislativních opor. Studenti se také seznámí s fungováním nejdůležitějších kolektivních správců – OSA, INTERGRAM a DILIA a na základě podrobného rozboru jejich statutů a podmínek pro přijetí i systému odměňování získají základní znalosti i praktické zkušenosti z oblasti nakladatelského práva.

Studenti se seznámí s prací a fungováním agentur a agentáží jako zprostředkovacím servisem a seznámí se s jejich místem v domácím i zahraničním hudebním životě včetně přehledu nejdůležitějších domácích a zahraničních agentur.

Předmět „Organizace a struktura hudebního provozu“ je rozdělen do čtyř navazujících semestrů v osmi blocích. Výuka bude probíhat formou přednášek uvádějících do problematiky daného tématu. Poté bude následovat výklad pozvaného externího specialisty v dané oblasti.

Tematické okruhy:

  1. Právně ekonomické předpoklady fungování hudby (systém ochrany autorských práv, práva autorská a práva související), autoři, nakladatelé, kolektivní správci (OSA, Intergram, Dilia), licenční smlouva a její náležitosti, nejčastější problémy při uzavírání smluv
  2. Agentury a agentážní činnost v ČR i v zahraničí, přehled domácích a zahraničních agentur, typy agentur, typy vztahů a úloha agentury, smlouva o zastupování, exkluzívní smlouva, další smlouvy a nejčastější problémy smluvních vztahů, provize a její doporučená výše

Výsledky učení

Student se naučil na základě přednášek a studia autorského zákona ve výběru nejdůležitějších paragrafů základní fakta z oblasti autorského práva a právně ekonomického zajištění hudebního života. Naučil se základům nakladatelského práva s praktickým zřetelem pro případnou organizaci koncertů nebo nahrávek a zajištění úpravy chráněného díla podle současné platné legislativy. Umí dobře rozlišit agentury specializované na provoz artificiální a nonartificiální hudby a orientuje se v případných smluvních závazcích a dokumentech.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Úspěšná klasifikace předmětu 108OSHP2 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 100KHS0

Úspěšná klasifikace předmětu 108OSHP2 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 100KHH0

Úspěšná klasifikace předmětu 108OSHP2 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 100KHZ0

Literatura

Povinná literatura:

DOHNALOVÁ, Lenka – BOHÁČOVÁ, Gabriela – ŠTILEC, Jiří. Mezinárodní management v hudebním sektoru. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2018. ISBN 978-80-7008-409-0.

Dostupné na: https://www.idu.cz/publikace/idu_mezinar_management_a5.pdf

SRSTKA, Jiří – BARTÁK, Jan – DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš et al. Autorské právo a práva související: vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-240-0.

Doporučená literatura a prameny:

ŠTILEC, Jiří. Úvod do hudebního managementu [elektronická učebnice]. Praha: HAMU, 2011.

Internetové stránky:

Autorský zákon - http://zakony.centrum.cz/autorsky-zakon/

OSA: www.osa.cz

INTERGRAMu: https://www.intergram.cz/

DILIA: www.dilia.cz

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška se skládá ze dvou částí:

teoretická část (60% podíl na hodnocení) – prostudování povinné literatury a ústní zkouška

praktická část (40% podíl na hodnocení) – vypracování přihlášky do OSA a INTERGRAMu a vypracování ohlášky a hlášení veřejné produkce i nahrávky pro OSA, vypracování žádosti o úpravu chráněného díla

Další požadavky: povinná účast studentů na přednáškách min. 80 %

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 2057
Učebna 2057 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
ŠTILEC J.
12:00–13:30
(přednášková par. 1)
Výuka začíná až od 7.3. 2024
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 12:00–13:30 Jiří ŠTILEC Učebna 2057 (HAMU)
Lichenštejnský palác
Výuka začíná až od 7.3. 2024 přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů