Organizace a struktura hudebního provozu 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108OSHP2 ZK 3 16PS česky letní

Garant předmětu

Jiří ŠTILEC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří ŠTILEC

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se naučil na základě přednášek a studia autorského zákona ve výběru nejdůležitějších paragrafů základní fakta z oblasti autorského práva a právně ekonomického zajištění hudebního života. Naučil se základům nakladatelského práva s praktickým zřetelem pro případnou organizaci koncertů nebo nahrávek a zajištění úpravy chráněného díla podle současné platné legislativy. Umí dobře rozlišit agentury specializované na provoz artificiální a nonartificiální hudby a orientuje se v případných smluvních závazcích a dokumentech.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem výuky tohoto předmětu je seznámit studenty HAMU, zejména instrumentalisty, pěvce a další výkonné umělce s tím, jaké jsou právně ekonomické základy fungování hudby na základě existujících zákonných předloh, zejména Autorského zákona a dalších legislativních opor. Studenti se také seznámí s fungováním nejdůležitějších kolektivních správců – OSA, INTERGRAM a DILIA a na základě podrobného rozboru jejich statutů a podmínek pro přijetí i systému odměňování získají základní znalosti i praktické zkušenosti z oblasti nakladatelského práva.

Studenti se seznámí s prací a fungováním agentur a agentáží jako zprostředkovacím servisem a seznámí se s jejich místem v domácím i zahraničním hudebním životě včetně přehledu nejdůležitějších domácích a zahraničních agentur.

Předmět „Organizace a struktura hudebního provozu“ je rozdělen do čtyř navazujících semestrů v osmi blocích. Výuka bude probíhat formou přednášek uvádějících do problematiky daného tématu. Poté bude následovat výklad pozvaného externího specialisty v dané oblasti.

Tematické okruhy:

  1. Právně ekonomické předpoklady fungování hudby (systém ochrany autorských práv, práva autorská a práva související), autoři, nakladatelé, kolektivní správci (OSA, Intergram, Dilia), licenční smlouva a její náležitosti, nejčastější problémy při uzavírání smluv
  2. Agentury a agentážní činnost v ČR i v zahraničí, přehled domácích a zahraničních agentur, typy agentur, typy vztahů a úloha agentury, smlouva o zastupování, exkluzívní smlouva, další smlouvy a nejčastější problémy smluvních vztahů, provize a její doporučená výše

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

DOHNALOVÁ, Lenka – BOHÁČOVÁ, Gabriela – ŠTILEC, Jiří. Mezinárodní management v hudebním sektoru. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2018. ISBN 978-80-7008-409-0.

Dostupné na: https://www.idu.cz/publikace/idu_mezinar_management_a5.pdf

SRSTKA, Jiří – BARTÁK, Jan – DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš et al. Autorské právo a práva související: vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-240-0.

Doporučená literatura a prameny:

ŠTILEC, Jiří. Úvod do hudebního managementu [elektronická učebnice]. Praha: HAMU, 2011.

Internetové stránky:

Autorský zákon - http://zakony.centrum.cz/autorsky-zakon/

OSA: www.osa.cz

INTERGRAMu: https://www.intergram.cz/

DILIA: www.dilia.cz

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška se skládá ze dvou částí:

teoretická část (60% podíl na hodnocení) – prostudování povinné literatury a ústní zkouška

praktická část (40% podíl na hodnocení) – vypracování přihlášky do OSA a INTERGRAMu a vypracování ohlášky a hlášení veřejné produkce i nahrávky pro OSA, vypracování žádosti o úpravu chráněného díla

Další požadavky: povinná účast studentů na přednáškách min. 80 %

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 2057
Učebna 2057 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
ŠTILEC J.
15:20–16:50
(přednášková par. 1)
Výuka začíná v LS od 8.3.2022
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 15:20–16:50 Jiří ŠTILEC Učebna 2057 (HAMU)
Lichenštejnský palác
Výuka začíná v LS od 8.3.2022 přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů