Tisk studijního plánu

Studijní plán Dechové nástroje - Lesní roh (Mg) od 2022/23

Specializace: Lesní roh
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
106LER* Hra na lesní roh
Z-10-2CT
ZK-10-2CT
Z-12-2CT
Z-12-2CT
44
Minimální počet kreditů 44
Povinné předměty
102HVO* Hra v orchestru
Z-4-48CS
Z-4-48CS
Z-4-48CS
Z-4-48CS
16
198KH* Komorní hra
Z-4-2CT
Z-4-2CT
Z-4-2CT
ZK-4-2CT
16
106SDN* Seminář dechových nástrojů
Z-3-2ST
Z-3-2ST
Z-3-2ST
Z-3-2ST
12
Minimální počet kreditů 44
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
106KP* Koncertní praxe - dechové nástroje
Z-1-
Z-1-
2
108OSHP* Organizace a struktura hudebního provozu
Z-2-16PS
ZK-3-16PS
Z-2-16PS
ZK-3-16PS
10
106PMP Příprava magisterské práce
Z-2-12SS
2
Minimální počet kreditů 20
Volitelné předměty
106DEPM Dechové nástroje - pedagogické minimum
0
106LRNVV Lesní roh (Mg) - volitelné předměty výběr
0
100MODHAMU Modulová výuka pro HAMU
0
702CJ Cizí jazyk - výběr
0
703PTRV Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 108
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 12
Celkový počet kreditů 120
④ Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

② Dechové nástroje - pedagogické minimum [106DEPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

③ Lesní roh (Mg) - volitelné předměty výběr [106LRNVV]

106LR4N # 101ISH1,2- Podmínkou výuky tohoto předmětu je počet minimálně 5 přihlášených studentů, jinak bude výuka zrušena.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

⑤ Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Hra na lesní roh 7 (106LER7) PZ Absolventským výkonem
Hra na lesní roh 10 (106LER0) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 7 (198KH7) PZ Absolventským výkonem
Hra v orchestru 7 (102HVO7) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 8 (198KH8) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 9 (198KH9) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 10 (198KH0) PZ Absolventským výkonem
Hra v orchestru 8 (102HVO8) PZ Absolventským výkonem
Hra v orchestru 9 (102HVO9) PZ Absolventským výkonem
Hra na lesní roh 8 (106LER8) PZ Absolventským výkonem
Hra na lesní roh 9 (106LER9) PZ Absolventským výkonem
Hra v orchestru 10 (102HVO0) PZ Absolventským výkonem
Organizace a struktura hudebního provozu 1 (108OSHP1) ZT Teoretická ústní zkouška - Organizace a struktura hudebního provozu (S106TUZ)
Organizace a struktura hudebního provozu 2 (108OSHP2) ZT
Organizace a struktura hudebního provozu 3 (108OSHP3) ZT
Organizace a struktura hudebního provozu 4 (108OSHP4) ZT