Hra na lesní roh 7

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106LER7 zápočet 10 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 232 až 282 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

V tomto předmětu je navazováno na znalosti a dovednosti, které student získal v předchozím bakalářském studiu – je vybaven velmi dobrou prstovou technikou, intonací, rytmickým cítěním, kvalitní dechovou a tónovou kulturou, a hlavně se u něj projevuje velmi dobrá hudební představivost opřená nejen o talent, ale také o znalosti. Talent je uchopen jako ojedinělý, a proto je s ním zacházeno tak, aby se v průběhu studia rozvíjel právě do své individuality. Je praktikován princip odborné konfrontace názorů studenta s názory pedagogů na interpretaci. Součástí výuky je intenzivní příprava na pódiové vystupování, psychologie pódiového výstupu a průprava hry zpaměti. Repertoár se orientuje jednak na skladby, které jsou pro koncertní činnost nezastupitelné, jednak na mezinárodní soutěže, které jsou v časovém kontextu k dispozici.

Tematické okruhy:

  1. Identifikace vlastního uměleckého profilu studenta, a dle toho volba jeho osobního kmenového repertoáru
  2. Otázka osobnosti, seberealizace, jedinečnosti a suverenity každého studenta
  3. Psychologická problematika pódiového vystupování, koncentrace a relaxace
  4. Specifika účasti na konkurzech a soutěžích, studium soutěžního a koncertního repertoáru

Výsledky učení

Student má komplexní znalosti světového i domácího repertoáru a prokáže vysokou úroveň ve vytváření a podávání souvislých hudebních zážitků a interpretací.

Realizuje hudbu na vysoké profesionální úrovni (technicky a interpretačně suverénní projev), vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti.

Ovládá sofistikované řemeslné dovednosti ve vztahu k repertoáru, stylu, žánru apod.

Ovládá zdravé psychologické návyky, včetně technik koncentrace a relaxace, spojené s veřejným provozováním hudby.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

Koncertní skladby:

TELEMANN, Georg Philipp. Koncert D dur, Koncert pro dva lesní rohy D dur, Suita pro dva lesní rohy F dur, Koncert pro 3 lesní rohy D dur

FOERSTER, Christoph. Koncerty č. 1 a 2 Es dur

QUANTZ, Johann Joachim. Koncert Es dur

FIALA, Josef. Koncert Es dur, Koncert pro dva lesní rohy

HAMPEL, Anton Joseph. Koncert D dur

FASCH, Johann Friedrich. Koncert pro dva lesní rohy D dur

MOLTER, Johann Melchior. Koncert D dur

VIVALDI, Antonio. Koncert F dur pro dva lesní rohy

BARSANTI, Francesco. Koncert pro dva lesní rohy D dur

BACH, Johann Sebastian. Braniborský koncert č. 1 F dur

HÄNDEL, Georg Friedrich. Koncerty pro dva lesní rohy č. 2 a 3 F dur

HEINICHEN, Johann David. Koncert pro dva lesní rohy F dur

-------------

MOZART, Wolfgang Amadeus. Koncerty č. 1-4, Koncertní rondo Es dur, Fragmenty Es dur a E dur

RÖSSLER, František Antonín. Koncerty Es dur, F dur, d moll, Koncerty pro dva lesní rohy Es dur, F dur

STICH, Jan Václav. Koncerty č. 5, 7 a 10

HAYDN, Joseph. Koncerty č. 1 a 2 D dur, Koncert pro dva lesní rohy Es dur

DANZI, Franz. Koncert

DAUPRAT, Louis François. Koncerty č. 1-5, Concertino

DUVERNOY, Frédéric Nicolas. Koncerty č. 1-5

HAYDN, Michael. Concertino

MOZART, Leopold. Koncert pro dva lesní rohy Es dur

NERUDA, Johann Baptist Georg. Koncert

POKORNÝ, František Xaver. Koncerty č. 1-3, Koncerty pro dva lesní rohy F dur a Es dur

REJCHA, Josef. Koncert pro dva lesní rohy

STAMITZ, Carl. Koncert Es dur

----------

STRAUSS, Franz. Koncert c moll

WEBER, Carl Maria von. Concertino e moll

BELLINI, Vincenzo. Koncert F dur

CZERNY, Carl. Andante a Polacca E dur

BELLOLI, Luigi. Koncert f moll, Gran koncert

CHERUBINI, Luigi. Koncert

GALLAY, Jacques-François. Koncerty č. 1 a 2

SAINT-SAËNS, Camille. Morceau de Concert

KALLIWODA, Johann Wenzel. Introdukce a rondo

ROSSINI, Gioacchino. Preludium, téma a variace

CHABRIER, Emmanuel. Larghetto

------

STRAUSS, Richard. Koncerty č. 1 a 2 Es dur

GLIÉR, Reinhold. Koncert B dur

HINDEMITH, Paul. Koncert

ARNOLD, Malcolm. Koncerty č. 1 a 2

ARUTIUNIAN, Alexander. Koncert

JACOB, Gordon. Koncert

ATTERBERG, Kurt. Koncert

HIDAS, Frigyes. Koncerty č. 1 - 3

HOLLOWAY, Robin. Koncert

SEABOURNE, Peter. Double Concerto

KROL, Bernhard. Koncert „Study in Jazz“

LARSSON, Lars-Erik. Concertino

LIGETI, György. Hamburský koncert

BOWEN, York. Koncert

HYBLER, Martin. Concertino

MÁLEK, Jan. Koncert „Chodský“

PAUER, Jiří. Koncert

SCHOECK, Othmar. Koncert

DOWNES, Andrew. Koncert

TOMASI, Henri. Koncert

TURNER, Kerry. Koncert

WILLIAMS, John. Koncert

DAVIES, Peter Maxwell. Koncert

HAVLÍK, Jiří. Koncert

KNUSSEN, Oliver. Koncert

KOETSIER, Jan. Scherzo Brillante

Sonáty a jiné formy, skladby pro lesní roh sólo a reprezentativní komorní díla s exponovaným partem lesního rohu:

BACH, Johann Sebastian. Suity pro violoncello (transkripce)

---------

BEETHOVEN, Ludwig van. Sonáta F dur

DANZI, Franz. Sonáty e moll a Es dur

DAUPRAT, Louis François. Sonáta F dur pro lesní roh a harfu

MOZART, Wolfgang Amadeus. Kvintet Es dur

REJCHA, Antonín. Kvintet E dur

CHERUBINI, Luigi. Sonáty č. 1 a 2

DUVERNOY, Frédéric. Tria č. 1 - 3

DUSÍK, Jan Ladislav. Notturno

-----------

BRAHMS, Johannes. Trio Es dur

HERZOGENBERG, Heinrich von. Trio D dur

REINECKE, Carl. Tria a moll a B dur

RHEINBERGER, Josef. Sonáta Es dur

SCHUMANN, Robert. Adagio a Allegro

SCRIABIN, Alexander. Romance

STRAUSS, Franz. Téma a variace

-----------

HINDEMITH, Paul. Sonáty 1939 a 1943

STRAUSS, Richard. Introdukce, téma a variace, Andante

SEABOURNE, Peter. Rapsodie „The Black Pegasus“, Kvintet

ARNOLD, Malcolm. Fantasie

ATTERBERG, Kurt. Sonáta

BERKELEY, Lennox. Trio

DOWNES, Andrew. Trio, Sonáta

SALONEN, Esa-Pekka. Concert Etude

STOCKHAUSEN, Karlheinz. In Freundschaft

WIDMANN, Jörg. Air

BOZZA, Eugène. En foret, Sur les cimes

HOLLOWAY, Robin. Partity č. 1 a 2, Kvintet, Trio

BOWEN, York. Sonáta Es dur

PERSICHETTI, Vincent. Parable

BRITTEN, Benjamin. Serenáda pro lesní roh, tenor a smyčce

DAMASE, Jean-Michel. Aspects, Trio

HLOBIL, Emil. Sonáta

TURNER, Kerry. Sonáta

BUJANOVSKIJ, Vitalij. 4 improvizace

DUKAS, Paul. Villanelle

FRANÇAIX, Jean. Divertimento

HEIDEN, Bernhard. Sonáta

KILAR, Wojciech. Sonáta

KIRCHNER, Volker David. Tre Poemi

KOECHLIN, Charles. Sonáta, Quattre petites pieces

KROL, Bernhard. Laudatio

LIGETI, György. Trio

MADSEN, Trygve. Sonáta

MESSIAEN, Olivier. Des canyons aux étoiles - Appel interstellaire

NEULING, Hermann. Bagatelle

POULENC, Francis. Elegie

KOFROŇ, Jaroslav. Sonáta

VIGNERY, Jane. Sonáta

GLAZUNOV, Alexander. Rêverie

VINTER, Gilbert. Hunter´s Moon

BERGE, Sigurd. Horn-Lokk

DAVIES, Peter Maxwell. Sea Eagle

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga. Rovněž s ohledem na chystaný ročníkový koncert a magisterský koncert v dalším ročníku.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu: aktivní účast na cvičeních, přehrávka předem zadaných skladeb, docházka minimálně 80 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů