Koncertní praxe - dechové nástroje 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106KP3 zápočet 1 česky letní

Garant předmětu

Jana BROŽKOVÁ, Jiří HLAVÁČ, Štěpán KOUTNÍK, Karel MALIMÁNEK, Vlastimil MAREŠ, Mario MESANY, Lukáš MOŤKA, Radomír PIVODA, Vladimír REJLEK, Jaroslav ROUČEK, Liběna SEQUARDTOVÁ, Irvin VENYŠ, Ondřej VRABEC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jana BROŽKOVÁ, Jiří HLAVÁČ, Jan HUDEČEK, Štěpán KOUTNÍK, Karel MALIMÁNEK, Vlastimil MAREŠ, Mario MESANY, Lukáš MOŤKA, Stanislav PENK, Radomír PIVODA, Vladimír REJLEK, Jaroslav ROUČEK, Liběna SEQUARDTOVÁ, Irvin VENYŠ, Jan VOBOŘIL, Ondřej VRABEC

Obsah

Cíl výuky:

Koncertní praxe posiluje fyzickou i psychickou odolnost při veřejném výkonu a zpětnou vazbu v podobě sebereflexe výkonu a kritických ohlasů z řad studentů i pedagogů. Tato praxe je nezbytná pro další profesionální činnost studenta, který si tak ověřuje nejen kvalitu své přípravy, jednotlivé složky interpretace, ale i své psychické předpoklady pro veřejné vystupování.

Vedle interpretační a psychické přípravy pro veřejná vystoupení jsou studenti vedeni také k formování názorů a nabývání znalostí v oblasti dramaturgie koncertní činnosti. Studenti si v praxi ověřují působivost jednotlivých nástrojových a skladatelských kombinací na průběh koncertního vystoupení a také odraz těchto kombinací na vnímání a reakci publika.

Výsledky učení

Student má komplexní znalosti světového i domácího repertoáru a prokáže vysokou úroveň ve vytváření a podávání souvislých hudebních zážitků a interpretací.

Rozvíjí, prezentuje a realizuje umělecké programy, které jsou koherentní a vhodné pro různé kontexty.

Realizuje hudbu na vysoké profesionální úrovni (technicky a interpretačně suverénní projev), vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti.

Veřejně prezentuje vysoce kvalitní umělecký výkon v roli sólového, komorního a orchestrálního hráče.

Ovládá na vysoké úrovni vhodné prezentační dovednosti ve všech aspektech své praxe a činnosti.

Zapojuje se a sdílí informace s odbornými i laickými hudebníky a publikem v širokém společenském spektru, má povědomí o individuálních a/nebo skupinových reakcích na tyto informace a je schopen reagovat přiměřeně.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Výběr repertoáru je adekvátní vybrané specializaci studenta v programu Dechové nástroje. V případě účasti studenta na některé celostátní či mezinárodní soutěži může být repertoár vybrán, doplněn nebo upraven na základě vyhlášených soutěžních podmínek.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě veřejného provedení koncertu.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů