Hra na lesní roh 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106LER8 zkouška 10 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 229 až 279 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

V tomto semestru přistupuje pedagog ke studentovi jako k výrazné hudební osobnosti, která nemá zjevné problémy ve hře na nástroj. Vlastní tvůrčí činnost studenta, precizně zvládnutou prstovou techniku, kvalitní tón a intonaci posouvá stále výše se snahou dosáhnout dokonalého provedení co největšího počtu skladeb, a to především z repertoáru mezinárodních soutěží. Je akceptován příklon některých studentů k interpretaci skladeb současníků a mnohdy experimentátorů s nástroji. Tato orientace může být pro mnohé z nich životním posláním. Jiní, kteří nesdílejí toto zaměření, jsou přesto vedeni k poznání některých z těchto moderních postupů jako např. multifonika, cirkulační dech, frulato apod. Předmět vychází z nejnáročnějších požadavků na studentovu přípravu. Skladby jsou voleny po technické a interpretační stránce co možná nejnáročněji. V souvislosti s volbou repertoáru je také často vybíráno zajímavé téma diplomové práce, které by erudovaně doplnilo a rozvinulo dosavadní vědomosti o daném oboru.

Tematické okruhy:

  1. Maximální rozvíjení a posílení předností studenta především v oblasti tónové kultury a vlastní muzikálnosti
  2. Hledání nových výkladů moderního kompozičního jazyka v souvislosti s moderními technikami hry na hudební nástroje
  3. Psychologická problematika pódiového vystupování, koncentrace a relaxace
  4. Studium soutěžního a koncertního repertoáru
  5. Volba tématu diplomové práce

Výsledky učení

Student má komplexní znalosti světového i domácího repertoáru a prokáže vysokou úroveň ve vytváření a podávání souvislých hudebních zážitků a interpretací.

Realizuje hudbu na vysoké profesionální úrovni (technicky a interpretačně suverénní projev), vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti.

Ovládá sofistikované řemeslné dovednosti ve vztahu k repertoáru, stylu, žánru apod.

Ovládá zdravé psychologické návyky, včetně technik koncentrace a relaxace, spojené s veřejným provozováním hudby.

Vykazuje šíři a/nebo hloubku odborných znalostí a dokládá zběhlost v řadě různých stylů a/nebo má výrazné a individuální vyjádření v jednom konkrétním stylu.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

Koncertní skladby:

TELEMANN, Georg Philipp. Koncert D dur, Koncert pro dva lesní rohy D dur, Suita pro dva lesní rohy F dur, Koncert pro 3 lesní rohy D dur

FOERSTER, Christoph. Koncerty č. 1 a 2 Es dur

QUANTZ, Johann Joachim. Koncert Es dur

FIALA, Josef. Koncert Es dur, Koncert pro dva lesní rohy

HAMPEL, Anton Joseph. Koncert D dur

FASCH, Johann Friedrich. Koncert pro dva lesní rohy D dur

MOLTER, Johann Melchior. Koncert D dur

VIVALDI, Antonio. Koncert F dur pro dva lesní rohy

BARSANTI, Francesco. Koncert pro dva lesní rohy D dur

BACH, Johann Sebastian. Braniborský koncert č. 1 F dur

HÄNDEL, Georg Friedrich. Koncerty pro dva lesní rohy č. 2 a 3 F dur

HEINICHEN, Johann David. Koncert pro dva lesní rohy F dur

-------------

MOZART, Wolfgang Amadeus. Koncerty č. 1-4, Koncertní rondo Es dur, Fragmenty Es dur a E dur

RÖSSLER, František Antonín. Koncerty Es dur, F dur, d moll, Koncerty pro dva lesní rohy Es dur, F dur

STICH, Jan Václav. Koncerty č. 5, 7 a 10

HAYDN, Joseph. Koncerty č. 1 a 2 D dur, Koncert pro dva lesní rohy Es dur

DANZI, Franz. Koncert

DAUPRAT, Louis François. Koncerty č. 1-5, Concertino

DUVERNOY, Frédéric Nicolas. Koncerty č. 1-5

HAYDN, Michael. Concertino

MOZART, Leopold. Koncert pro dva lesní rohy Es dur

NERUDA, Johann Baptist Georg. Koncert

POKORNÝ, František Xaver. Koncerty č. 1-3, Koncerty pro dva lesní rohy F dur a Es dur

REJCHA, Josef. Koncert pro dva lesní rohy

STAMITZ, Carl. Koncert Es dur

----------

STRAUSS, Franz. Koncert c moll

WEBER, Carl Maria von. Concertino e moll

BELLINI, Vincenzo. Koncert F dur

CZERNY, Carl. Andante a Polacca E dur

BELLOLI, Luigi. Koncert f moll, Gran koncert

CHERUBINI, Luigi. Koncert

GALLAY, Jacques-François. Koncerty č. 1 a 2

SAINT-SAËNS, Camille. Morceau de Concert

KALLIWODA, Johann Wenzel. Introdukce a rondo

ROSSINI, Gioacchino. Preludium, téma a variace

CHABRIER, Emmanuel. Larghetto

------

STRAUSS, Richard. Koncerty č. 1 a 2 Es dur

GLIÉR, Reinhold. Koncert B dur

HINDEMITH, Paul. Koncert

ARNOLD, Malcolm. Koncerty č. 1 a 2

ARUTIUNIAN, Alexander. Koncert

JACOB, Gordon. Koncert

ATTERBERG, Kurt. Koncert

HIDAS, Frigyes. Koncerty č. 1 - 3

HOLLOWAY, Robin. Koncert

SEABOURNE, Peter. Double Concerto

KROL, Bernhard. Koncert „Study in Jazz“

LARSSON, Lars-Erik. Concertino

LIGETI, György. Hamburský koncert

BOWEN, York. Koncert

HYBLER, Martin. Concertino

MÁLEK, Jan. Koncert „Chodský“

PAUER, Jiří. Koncert

SCHOECK, Othmar. Koncert

DOWNES, Andrew. Koncert

TOMASI, Henri. Koncert

TURNER, Kerry. Koncert

WILLIAMS, John. Koncert

DAVIES, Peter Maxwell. Koncert

HAVLÍK, Jiří. Koncert

KNUSSEN, Oliver. Koncert

KOETSIER, Jan. Scherzo Brillante

Sonáty a jiné formy, skladby pro lesní roh sólo a reprezentativní komorní díla s exponovaným partem lesního rohu:

BACH, Johann Sebastian. Suity pro violoncello (transkripce)

---------

BEETHOVEN, Ludwig van. Sonáta F dur

DANZI, Franz. Sonáty e moll a Es dur

DAUPRAT, Louis François. Sonáta F dur pro lesní roh a harfu

MOZART, Wolfgang Amadeus. Kvintet Es dur

REJCHA, Antonín. Kvintet E dur

CHERUBINI, Luigi. Sonáty č. 1 a 2

DUVERNOY, Frédéric. Tria č. 1 - 3

DUSÍK, Jan Ladislav. Notturno

-----------

BRAHMS, Johannes. Trio Es dur

HERZOGENBERG, Heinrich von. Trio D dur

REINECKE, Carl. Tria a moll a B dur

RHEINBERGER, Josef. Sonáta Es dur

SCHUMANN, Robert. Adagio a Allegro

SCRIABIN, Alexander. Romance

STRAUSS, Franz. Téma a variace

-----------

HINDEMITH, Paul. Sonáty 1939 a 1943

STRAUSS, Richard. Introdukce, téma a variace, Andante

SEABOURNE, Peter. Rapsodie „The Black Pegasus“, Kvintet

ARNOLD, Malcolm. Fantasie

ATTERBERG, Kurt. Sonáta

BERKELEY, Lennox. Trio

DOWNES, Andrew. Trio, Sonáta

SALONEN, Esa-Pekka. Concert Etude

STOCKHAUSEN, Karlheinz. In Freundschaft

WIDMANN, Jörg. Air

BOZZA, Eugène. En foret, Sur les cimes

HOLLOWAY, Robin. Partity č. 1 a 2, Kvintet, Trio

BOWEN, York. Sonáta Es dur

PERSICHETTI, Vincent. Parable

BRITTEN, Benjamin. Serenáda pro lesní roh, tenor a smyčce

DAMASE, Jean-Michel. Aspects, Trio

HLOBIL, Emil. Sonáta

TURNER, Kerry. Sonáta

BUJANOVSKIJ, Vitalij. 4 improvizace

DUKAS, Paul. Villanelle

FRANÇAIX, Jean. Divertimento

HEIDEN, Bernhard. Sonáta

KILAR, Wojciech. Sonáta

KIRCHNER, Volker David. Tre Poemi

KOECHLIN, Charles. Sonáta, Quattre petites pieces

KROL, Bernhard. Laudatio

LIGETI, György. Trio

MADSEN, Trygve. Sonáta

MESSIAEN, Olivier. Des canyons aux étoiles - Appel interstellaire

NEULING, Hermann. Bagatelle

POULENC, Francis. Elegie

KOFROŇ, Jaroslav. Sonáta

VIGNERY, Jane. Sonáta

GLAZUNOV, Alexander. Rêverie

VINTER, Gilbert. Hunter´s Moon

BERGE, Sigurd. Horn-Lokk

DAVIES, Peter Maxwell. Sea Eagle

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga. Rovněž s ohledem na chystaný ročníkový koncert a magisterský koncert v dalším ročníku.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení atestace: aktivní účast na cvičeních, provedení vybraných přednesových skladeb před zkušební komisí, docházka minimálně 80 %. Zkouška před komisí sestavenou vedoucím katedry.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů