Anglický jazyk pro odborné účely 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702HAOU4 ZK 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Klára BICANOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Klára BICANOVÁ, Jana MORAVCOVÁ, Štěpánka PÁROVÁ, Denisa ŠKODOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je upevnění a rozvinutí jazykových kompetencí (receptivních i produktivních) na základě osvojení odborné slovní zásoby, četby a porozumění textů s hudební a taneční tématikou. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni:

•prokázat schopnost globálního i detailního porozumění autentického odborného textu, vztahujícího se k různým odvětvím hudební a taneční tvorby a produkce a porozumět v nich se vyskytující slovní zásobě,

•vést o myšlenkách vyjádřených v autentických textech odborně zaměřenou diskusi a obhájit své stanovisko,

•porozumět ústnímu projevu na odborné téma přednášenému normálním tempem (např. přednáška, prezentace),

•aktivně komunikovat za použití gramatických struktur a jevů v rozsahu daném předmětem.

Předmět je na úrovni B2 dle SERR.

Forma studia

Seminární výuka – četba textů; diskuze, poslech; nácvik slovní zásoby a gramatiky

Způsob studia / studijní zátěž

Účast na seminářích: 26h

Příprava na semináře: 26h

Písemný úkol 1: 4h

Písemný úkol 2: 4h

Příprava na písemný test: 18h

Celkem: 78h = 3 ECTS (1 ECTS = 26 hodin studijní zátěže

Předpoklady a další požadavky

Přepdokladem je absolvování předmětu 702HAOU3, popř. úroveň B1+/B2- del SERR.

Obsah kurzu

Rámcová osnova předmětu:

Week 1: Is Classical Music Having a Millennial Moment?, Real conditions (conditionals 0, 1) + Future time clauses

Week 2: How to Promote a Music Event, Unreal conditions (conditionals 2, 3) + Mixed conditionals

Week 3: Music Festivals, Wish sentences

Week 4: Prague – the Ultimate Destination for Music Lovers?, Expressing future

Week 5: Do We Need a New Concert Hall?, Articles 1

Week 6: Recording. Articles 2

Week 7: Describing a Cultural Event, Relative pronouns and relative clauses

Week 8: Embracing Media Skills, Adjectives

Week 9: Being a Musician is a Way of Life, Adverbs

Week 10: Choosing Repertoire, Reported speech 1

Week 11: Funding Music, Reported speech 2

Week 12: Gustav Mahler Between Europe and America, Linking words

Week 13: Thomas Quasthoff: We all Have our Hidden Disability, Participle clauses 1

Week 14: Revision, Participle clauses 2

Detailnější sylabus – viz paralelkové kurzy v Moodlu (odkazy viz níže)

Doporučená nebo povinná literatura

Online studijní opora ve formě e-learningového kurzu předmětu na platformě Moodle AMU:

Paralelka č. 1, 2 a 4: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=955

Paralelka č. 3: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=956

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro úspěšné ukončení předmětu:

  1. docházka (max. 6 povolených absencí; docházka je podmínka pro úspěšné absolvování předmětu, neplatí pro studenty s par. 99)
  2. písemný úkol 20% (termín odevzdání určuje vyučující, platí i pro studenty s par. 99) https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=954#section-9
  3. vocabulary journal 20% (termín a způsob odevzdání určuje vyučující, platí i pro studenty s par. 99): min. 30 výrazů (všeobecná AJ), instrukce a příklad: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=954#section-1
  4. aktivita v hodinách (s důrazem na mluvený projev) 20% (neplatí pro studenty s par. 99)
  5. lexikálně-gramatický test 40% (platí i pro studenty s par. 99)

Hodnotící škála:

•A = 100-90% (výborný výkon převyšující daná kritéria)

•B = 89-80% (nadprůměrný výkon s minimem chyb)

•C = 79-73% (průměrný výkon s přijatelným počtem chyb)

•D = 72-66% (přijatelný výkon s větším počtem chyb)

•E = 65-60% (výkon vykazující minimální naplnění kritérií)

•F = 59% a méně (nepřijatelný výkon)

Student je povinen vykonat zkoušku, resp. vypracovat písemnou práci, osobně, poctivě a za dodržení stanovených pravidel. Poruší-li student pravidla zkoušky, je hodnocen stupněm „F“ nebo „nezapočteno“, a případně může být jeho jednání považováno za plagiátorství.

Plagiátorství je závažný přestupek proti etickým standardům vysokoškolského studia (viz Etický kodex AMU). Podrobněji se o tom, co je považováno za plagiátorství, můžete poučit zde: https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/tvorba-a-odevzdani-vskp/etika-psani-odborneho-textu-a-jak-citovat/

Poznámka

Studenti s paralelkou č. x99:

Kontaktní osoba a zkoušející: PhDr. Štěpánka Párová

Kategorie předmětu: Povinný s možností opakovaného zapsání (tj. student má právo na 1 řádný zkouškový termín a 2 opravné termíny – viz SZŘ AMU).

Předmět je určen studentům magisterského stupně v prezenčním, popř. kombinovaném studiu všech studijních programů HAMU.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 0204
Učebna CJP 204

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
ŠKODOVÁ D.
09:00–10:30
(paralelka 4)
Tato paralelka je určena studentům všech instrumentálních programů + Zpěv a Komorní hra
Čt
místnost 0204
Učebna CJP 204

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
PÁROVÁ Š.
10:45–12:15
(paralelka 2)
Tato paralelka je určena studentům všech instrumentálních programů + Zpěv a Komorní hra

místnost 0219
Učebna CJP 219

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
MORAVCOVÁ J.
09:00–10:30
(paralelka 1)
Tato paralelka je určena studentům všech instrumentálních programů + Zpěv a Komorní hra
místnost 0219
Učebna CJP 219

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
MORAVCOVÁ J.
12:30–14:00
(paralelka 3)
Tato paralelka je určena studentům všech programů: Dirigování, Hudebně-vydavatelská činnost, Hudební režie, Hudební teorie, Operní režie, Skladba, Zvuková tvorba.
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
09:00–10:30 Jana MORAVCOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Tato paralelka je určena studentům všech instrumentálních programů + Zpěv a Komorní hra paralelka 1
Čt 10:45–12:15 Štěpánka PÁROVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Tato paralelka je určena studentům všech instrumentálních programů + Zpěv a Komorní hra paralelka 2
12:30–14:00 Jana MORAVCOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Tato paralelka je určena studentům všech programů: Dirigování, Hudebně-vydavatelská činnost, Hudební režie, Hudební teorie, Operní režie, Skladba, Zvuková tvorba. paralelka 3
St 09:00–10:30 Denisa ŠKODOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Tato paralelka je určena studentům všech instrumentálních programů + Zpěv a Komorní hra paralelka 4

Předmět je součástí následujících studijních plánů