Tisk studijního plánu

Studijní plán Choreografie - Choreografie a režie (Mg) od 2022/23

Studijní program: Choreografie
Katedra tance
Specializace: Choreografie a režie
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
107CHOR* Choreografie a režie
Z-3-2ST
ZK-3-2ST
Z-3-2ST
ZK-3-2ST
12
Minimální počet kreditů 12
Povinné předměty
107MSE* Magisterský seminář - Příprava diplomové práce
Z-2-6SS
Z-2-6SS
Z-5-6SS
Z-5-6SS
14
Minimální počet kreditů 14
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
107CHOS* Choreografický seminář
Z-3-2ST
Z-3-2ST
Z-3-2ST
Z-3-2ST
12
107ANT* Analýza tance
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
6
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
107JCHP* Jevištní choreografická praxe
Z-2-24CS
Z-2-28CS
Z-2-24CS
ZK-2-28CS
8
107TPR* Tanec po roce 1945
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
6
107TTP* Taneční trendy a popkultura
Z-2-2ST
Z-2-2ST
4
107ZTAE* Základy taneční estetiky
Z-2-2ST
ZK-2-2ST
4
107ZM* Základy tanečního managementu
Z-3-2ST
Z-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 52
Povinně volitelné předměty
107CHMGATP Choreografie (Mg) - choreografie a režie - Tanec s partnerem V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
2
107CHMGPPV Choreografie (Mg) - společný základ - výběrová přednáška ze systematické TV V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů
6
107CHMGKAPV Choreografie (Mg) - společný základ - výběrový praktický kurz V této skupině musíte získat alespoň 8 kreditů
8
Minimální počet kreditů 16
Volitelné předměty
107CHPM Choreografie - pedagogické minimum
0
107CHNVV Choreografie (Mg) - volitelné předměty - výběr-
0
100MODHAMU Modulová výuka pro HAMU
0
702CJ Cizí jazyk - výběr
0
703PTRV Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 94
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 26
Celkový počet kreditů 120
④ Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

② Choreografie (Mg) - volitelné předměty - výběr- [107CHNVV]

107CHBCVV #

① Choreografie - pedagogické minimum [107CHPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

③ Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

⑤ Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Choreografie a režie 1 (107CHOR1) PZ Absolventským výkonem
Choreografie a režie 2 (107CHOR2) PZ Absolventským výkonem
Choreografie a režie 3 (107CHOR3) PZ Absolventským výkonem
Choreografie a režie 4 (107CHOR4) PZ Absolventským výkonem
Choreografický seminář 5 (107CHOS5) PZ Absolventským výkonem
Choreografický seminář 6 (107CHOS6) PZ Absolventským výkonem
Choreografický seminář 7 (107CHOS7) PZ Absolventským výkonem
Choreografický seminář 8 (107CHOS8) PZ Absolventským výkonem
Magisterský seminář - Příprava diplomové práce 1 (107MSE1) ZT Diplomovou prací
Magisterský seminář - Příprava diplomové práce 2 (107MSE2) ZT Diplomovou prací
Magisterský seminář - Příprava diplomové práce 3 (107MSE3) ZT Diplomovou prací
Magisterský seminář - Příprava diplomové práce 4 (107MSE4) ZT Diplomovou prací
Tanec po roce 1945 1 (107TPR1) ZT Dějiny tance a baletu (S107DTBMGCH)
Tanec po roce 1945 2 (107TPR2) ZT