Základy tanečního managementu 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107ZM1 Z 3 česky zimní

Garant předmětu

Lucie HAYASHI

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucie HAYASHI

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Obsahem kurzu je seznámení se se základními pojmy a historickým vývojem oboru, institucemi a kulturní politikou ČR, financováním tanečního umění (státní rozpočet, grantový systém, aktivní fundraising), s problematikou produkce nezávislých projektů i řízením kulturních organizací, projektovým i dlouhodobým managementem, PR, propagací i marketingem tanečního subjektu; součástí je také základní právní znalost autorských zákonů a uměleckých oborových organizací a jejich fungování.

Forma studia

Přednášky hostujících odborníků v oboru s praktickým cvičením.

Předpoklady a další požadavky

Doporučeno předchozí absolvování předmětu Základy taneční produkce.

Obsah kurzu

Obsahem kurzu je seznámení se se základními pojmy a historickým vývojem oboru, institucemi a kulturní politikou ČR, financováním tanečního umění (státní rozpočet, grantový systém, aktivní fundraising), s problematikou produkce nezávislých projektů i řízením kulturních organizací, projektovým i dlouhodobým managementem, PR, propagací i marketingem tanečního subjektu; součástí je také základní právní znalost autorských zákonů a uměleckých oborových organizací a jejich fungování.

Doporučená nebo povinná literatura

Bačuvčík, Radim: Marketing kultury

Dvořák, Jan: Kreativní management pro divadlo, aneb, O divadle jinak: kapitoly k tématu realizace divadla

Kaiser, Michael M.: Strategické plánování v umění.

Návratová, Jana a kol. Tanec v České republice: definice, historie, financování, legislativa, sociální problematika, školství, reflexe oboru.

Obst, Otto a kol. Základy obecného managementu

Paulovčáková Lucie: Marketing. Přístup k marketingovému řízení

Simek, Stepan S: Financing of Czech Theatre/Financování českého divadla.

Smolíková, Marta Management umění.

Svoboda, Václav: Public relations moderně a účinně

Vojík, Vladimír: Podnikání v kultuře a umění

Weinrich, H., Koontz, H. Management.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast v hodinách, vypracování anotací a rozpočtu projektu, prezentace.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost H2024
učebna počítačová

(Hartigovský palác)
HAYASHI L.
12:30–14:00
(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 12:30–14:00 Lucie HAYASHI učebna počítačová
Hartigovský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů