Tisk studijního plánu

Studijní plán Dance Pedagogy (MA) - Methods of Modern and Contemporary Dance from 2022/23

Studijní program: Dance Pedagogy
Katedra tance
Specializace: Methods of Modern and Contemporary Dance
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
107EDMD* Didactics and Methodology for Modern and Contemporary Dance
Z-3-2ST
ZK-3-2ST
Z-3-2ST
ZK-3-2ST
12
107EPSM* Pedagogical Seminar for Modern and Contemporary Dance
Z-3-2ST
Z-3-2ST
Z-3-2ST
Z-3-2ST
12
Minimální počet kreditů 24
Povinné předměty
107EDDE* Didactics of Dance Education
Z-2-2ST
ZK-2-2ST
4
107EMDS* Master Diploma Thesis Seminar
Z-2-6SS
Z-2-6SS
Z-5-6SS
Z-5-6SS
14
Minimální počet kreditů 18
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
107EMDP* Modern and Contemporary Dance Practice
Z-2-2CT
Z-2-2CT
Z-2-2CT
Z-2-2CT
8
107EMCD* Modern and Contemporary Dance Training
Z-2-2CT
Z-2-2CT
Z-2-2CT
Z-2-2CT
8
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
107EBDA* Basics of Dance Aesthetics
Z-2-1ST
ZK-2-1ST
4
107EDA* Dance in Europe after 1945
Z-3-1PT
ZK-3-1PT
6
107EKIN* Kinesiology
Z-2-1ST
ZK-2-1ST
4
107EOM* Organisation and Management in Dance Education
Z-3-1PT
ZK-3-1PT
6
107EPE* Pedagogy
Z-3-1PT
ZK-3-1PT
6
Minimální počet kreditů 48
Povinně volitelné předměty
107DPPVPB10 Dance Pedagogy (MA) - PV B for speci. B - optional training 10 for 4th semester V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
2
107DPPVPB7 Dance Pedagogy (MA) - PV B for speci. B - optional training 7 for 1st semester V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
2
107DPPVPB8 Dance Pedagogy (MA) - PV B for speci. B - optional training 8 for 2nd semester V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
2
107DPPVPB9 Dance Pedagogy (MA) - PV B for speci. B - optional training 9 for 3rd semester V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
2
Minimální počet kreditů 8
Volitelné předměty
702CJ Cizí jazyk - výběr
0
107DPMAVV Elective subjects for Dance Pedagogy (MA)
0
703PRV Pohybová a relaxační výchova - výběr
0
703PTRV Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 98
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 22
Celkový počet kreditů 120
① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

② Pohybová a relaxační výchova - výběr [703PRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

③ Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Master Diploma Thesis Seminar 1 (107EMDS1) ZT Diplomovou prací
Master Diploma Thesis Seminar 2 (107EMDS2) ZT Diplomovou prací
Master Diploma Thesis Seminar 3 (107EMDS3) ZT Diplomovou prací
Master Diploma Thesis Seminar 4 (107EMDS4) ZT Diplomovou prací
Dance in Europe after 1945 1 (107EDA1) ZT Didactics and Methodology for Modern and Contemporary Dance (S107DMMCDMAAJ)
Dance in Europe after 1945 2 (107EDA2) ZT
Didactics and Methodology for Modern and Contemporary Dance 10 (107EDMD0) PZ
Didactics and Methodology for Modern and Contemporary Dance 7 (107EDMD7) PZ
Didactics and Methodology for Modern and Contemporary Dance 8 (107EDMD8) PZ
Didactics and Methodology for Modern and Contemporary Dance 9 (107EDMD9) PZ
Didactics of Dance Education 1 (107EDDE1) PZ
Didactics of Dance Education 2 (107EDDE2) PZ
Pedagogical Seminar for Modern and Contemporary Dance 5 (107EPSM5) PZ
Pedagogical Seminar for Modern and Contemporary Dance 6 (107EPSM6) PZ
Pedagogical Seminar for Modern and Contemporary Dance 7 (107EPSM7) PZ
Pedagogical Seminar for Modern and Contemporary Dance 8 (107EPSM8) PZ
Pedagogy 1 (107EPE1) ZT Pedagogy (S107PEDAJ)
Pedagogy 2 (107EPE2) ZT