Pohybová a relaxační výchova - výběr

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
703KCV Kompenzační cvičení česky viz detail Z 1 2CT Z 1 2CT
703PIL Pilates česky viz detail Z 1 2CT Z 1 2CT