Pilates

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
703PIL zápočet 1 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

  1. Filosofie Pilates metody
  2. Osvojování si principů cvičení
  3. Nácvik jednotlivých pohybů a jejich provádění v kvalitativní nikoli kvantitativní rovině
  4. Osvojení si základní sestavy a její dokonalé provedení
  5. Dle svých možností zvládnout pokročilejší sestavu cvičení

Výsledky učení

  1. Seznámit studenty s metodou Pilates tak, aby se principy této metody staly součástí jejich životního stylu
  2. Zapojením nejen fyzických ale i psychickýchsil dosáhnout efektivního a vyváženého pohybu při různých aktivitách v běžném životě
  3. Získávání povědomí o schopnostech svého těla a pravidelným tréninkem dosahovat postupného zdokonalování

Předpoklady a další požadavky

nejsou žádné znalostní požadavky na zapsání tohoto předmětu

Literatura

UNGAR,Alycea. Pilates-tělo v pohybu:první vydání Praha:Euromedia Group,k.s.-Ikar 2003

BLAHUŠOVÁ,Eva. Pilatesova metoda cvičení. Wellness studio Praha 2002

MUIRHEAD,Malcolm. Total Pilates. 2003.ISBN 1-57145-801-8

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivity na cvičeních.

Podmínkou úspěšného ukončení předmětu je aktivní praktická 80% účast na cvičeních.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů