Tisk studijního plánu

Studijní plán Choreografie (Bc) od 2022/23

Studijní obor: neurčen
Katedra tance
Studijní program: Choreografie
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
Minimální počet kreditů 0
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
107SK* Scénografie a kostým
Z-2-2T
ZK-2-2T
4
107UTT* Úvod do taneční teorie
Z-2-1PT
ZK-2-1PT
4
Minimální počet kreditů 14
Povinně volitelné předměty
Minimální počet kreditů 0
Volitelné předměty
107CHBCVV Volitelné předměty pro obor Choreografie (Bc)
0
703PRV Pohybová a relaxační výchova - výběr
0
703TV Tělesná výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 14
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 166
Celkový počet kreditů 180

PLÁN VZNIKLÝ KOPIÍ Z PLÁNU 107CH-B

Tělesná výchova - výběr [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Bakalářský seminář - příprava bakalářské práce 1 (107BS1) ZT
Bakalářský seminář - příprava bakalářské práce 2 (107BS2) ZT
Choreografický proseminář 1 (107CHPRO1) PZ Obhajoba absolventského uměleckého výkonu (S107OAUV)
Choreografický proseminář 2 (107CHPRO2) PZ
Choreografický seminář 1 (107CHOS1) PZ
Choreografický seminář 2 (107CHOS2) PZ
Choreografický seminář 3 (107CHOS3) PZ
Choreografický seminář 4 (107CHOS4) PZ
Úvod do choreografie 1 (107UCHO1) PZ
Úvod do choreografie 2 (107UCHO2) PZ
Základy choreografie 1 (107ZCHO1) PZ
Základy choreografie 2 (107ZCHO2) PZ
Základy choreografie 3 (107ZCHO3) PZ
Základy choreografie 4 (107ZCHO4) PZ
Dějiny baletu 20. století 1 (107DBXX1) ZT Dějiny tance a baletu (S107DTBCH)
Dějiny baletu 20. století 2 (107DBXX2) ZT
Dějiny tance a baletu v Čechách 1 (107DBC1) ZT
Dějiny tance a baletu v Čechách 2 (107DBC2) ZT
Moderní taneční směry 1 (107MOTS1) ZT
Moderní taneční směry 2 (107MOTS2) ZT
Přehled dějin tance a baletu 1 (107PDTB1) ZT
Přehled dějin tance a baletu 2 (107PDTB2) ZT