Tisk studijního plánu

Studijní plán Choreografie (Bc) od 2022/23

Studijní program: Choreografie
Katedra tance
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
107CHPRO* Choreografický proseminář
Z-3-2ST
Z-3-2ST
6
107CHOS* Choreografický seminář
Z-3-2ST
Z-3-2ST
Z-3-2ST
Z-3-2ST
12
107UCHO* Úvod do choreografie
Z-3-2ST
ZK-3-2ST
6
107ZCHO* Základy choreografie
Z-3-2ST
ZK-3-2ST
Z-3-2ST
ZK-3-2ST
12
Minimální počet kreditů 36
Povinné předměty
107BS* Bakalářský seminář - příprava bakalářské práce
Z-3-5SS
Z-3-5SS
6
Minimální počet kreditů 6
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
107ANT* Analýza tance
Z-2-2ST
ZK-2-2ST
4
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
107CHPRA* Choreografická praxe
Z-2-12P
Z-2-14P
Z-2-12P
Z-2-14P
8
107DTHU* Dějiny a teorie hudby
Z-2-2PT
ZK-2-2PT
4
107DBXX* Dějiny baletu 20. století
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
6
107DBC* Dějiny tance a baletu v Čechách
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
6
107DU* Dějiny umění pro taneční obory
Z-2-2PT
Z-2-2PT
4
107HXX* Hudba pro tanec 20. a 21. století
Z-2-2PT
ZK-2-2PT
4
107JET* Jevištní technologie
Z-2-1ST
Z-2-1ST
4
107MOTS* Moderní taneční směry
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
6
107SJT* Praktický seminář jevištní technologie
Z-1-1ST
Z-1-1ST
Z-1-1ST
Z-1-1ST
4
107PDTB* Přehled dějin tance a baletu
Z-3-2PT+2ST
ZK-3-2PT+2ST
6
108ROP* Rozbor partitur - pro taneční obory
Z-2-2ST
ZK-2-2ST
4
107SK* Scénografie a kostým
Z-2-2T
ZK-2-2T
4
107SKTA Soustředění katedry tance
Z-1-10PS
1
107TIN* Taneční improvizace
Z-1-2CT
Z-1-2CT
2
107TKLT* Trénink klasického tance
Z-2-2CT
Z-2-2CT
4
107TLIT* Trénink lidového tance
Z-2-2CT
Z-2-2CT
4
107TMS* Trénink moderního a současného tance
Z-2-2CT
Z-2-2CT
4
107UTT* Úvod do taneční teorie
Z-2-1PT
ZK-2-1PT
4
107VIS* Videoseminář
Z-2-2ST
ZK-2-2ST
Z-2-2ST
ZK-2-2ST
Z-2-2ST
ZK-2-2ST
12
107ZD* Základy dramaturgie
Z-2-2ST
ZK-2-2ST
4
107ZTPR* Základy taneční produkce
Z-2-2ST
Z-2-2ST+2CT
4
Minimální počet kreditů 109
Povinně volitelné předměty
107CHPVPBTP1 Choreografie BC - PV B - Výběrový tanec s partnerem 1 pro 5. semestr V této skupině musíte získat alespoň 1 kredit
1
107CHPVPBTP2 Choreografie BC - PV B - Výběrový tanec s partnerem 2 pro 6. semestr V této skupině musíte získat alespoň 1 kredit
1
107CHPVPB3 Choreografie BC - PV B - Výběrový trénink 3 pro 3. semestr V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
107CHPVPB4 Choreografie BC - PV B - Výběrový trénink 4 pro 4. semestr V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
107CHPVPB5 Choreografie BC - PV B - Výběrový trénink 5 pro 5. semestr V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
107CHPVPB6 Choreografie BC - PV B - Výběrový trénink 6 pro 6. semestr V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
Minimální počet kreditů 18
Volitelné předměty
107CHPM Choreografie - pedagogické minimum
0
107CHBCVV Choreografie (Bc) - volitelné předměty - výběr
0
100MODHAMU Modulová výuka pro HAMU
0
702CJ Cizí jazyk - výběr
0
703PTRV Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 169
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 11
Celkový počet kreditů 180

PLÁN VZNIKLÝ KOPIÍ Z PLÁNU 107CH-B

③ Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Choreografie - pedagogické minimum [107CHPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

② Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

④ Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Bakalářský seminář - příprava bakalářské práce 1 (107BS1) ZT Bakalářskou prací
Bakalářský seminář - příprava bakalářské práce 2 (107BS2) ZT Bakalářskou prací
Choreografický proseminář 1 (107CHPRO1) PZ Obhajoba absolventského uměleckého výkonu (S107OAUV)
Choreografický proseminář 2 (107CHPRO2) PZ
Choreografický seminář 1 (107CHOS1) PZ
Choreografický seminář 2 (107CHOS2) PZ
Choreografický seminář 3 (107CHOS3) PZ
Choreografický seminář 4 (107CHOS4) PZ
Úvod do choreografie 1 (107UCHO1) PZ
Úvod do choreografie 2 (107UCHO2) PZ
Základy choreografie 1 (107ZCHO1) PZ
Základy choreografie 2 (107ZCHO2) PZ
Základy choreografie 3 (107ZCHO3) PZ
Základy choreografie 4 (107ZCHO4) PZ
Dějiny baletu 20. století 1 (107DBXX1) ZT Dějiny tance a baletu (S107DTBCH)
Dějiny baletu 20. století 2 (107DBXX2) ZT
Dějiny tance a baletu v Čechách 1 (107DBC1) ZT
Dějiny tance a baletu v Čechách 2 (107DBC2) ZT
Moderní taneční směry 1 (107MOTS1) ZT
Moderní taneční směry 2 (107MOTS2) ZT
Přehled dějin tance a baletu 1 (107PDTB1) ZT
Přehled dějin tance a baletu 2 (107PDTB2) ZT