Videoseminář 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107VIS1 zápočet 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Elvíra NĚMEČKOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Cílem předmětu je na jedné straně srovnat úroveň vědomostí studentů z oblasti historie tance, která bývá na počátku studia značně roztříštěná a zároveň rozšířit teoretické znalosti studentů o vizuální rovinu. Poskytuje také základy analytické práce s inscenací, kterých je později využito v dalších fázích videosemináře. Studenti jsou nejprve seznámeni s možnostmi, přednostmi a úskalími, které filmový záznam tance přináší, aby byli schopni kriticky a poučeně přistupovat k videozáznamům divadelních inscenací, dokumentárních filmů a rekonstrukcí, mohli inscenace analyzovat a aby byli sami připraveni s filmovým záznamem v budoucnu pracovat. V dějinném přehledu se seznámí s vývojem tance a baletu od prvopočátků po rok 1900.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Po absolvování předmětu budou studenti schopni kriticky přistupovat k vizuálním záznamům, prohloubí se jejich míra vědomostí z oblasti historie tance a naučí se též základům analytické práce s inscenací, kterou využijí v dalších fázích předmětu.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Doporučená literatura:

BRODSKÁ, Božena. Romantický balet. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1974.

BRODSKÁ, Božena. Vybrané kapitoly z dějin baletu. 3. vydání. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2017. 81 stran. ISBN 978-80-7331-435-4.

DOTLAČILOVÁ, Petra. Vývoj baletu-pantomimy v osvícenské Evropě. V Praze: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2013. ISBN 978-80-7331-270-1.

GAUTIER, Théophile. The Romantic Ballet : as seen by Théophile Gautier, being his notices of all the principal performances of ballet given at Paris during the years 1837 - 1848. 2. vyd. New York: Dance Horizons, c1947.

International encyclopedia of dance : a project of Dance Perspectives Foundation, Inc. Volume 1-6, Oxford New York: Oxford University Press, 2004. lx, 545 s. ISBN 0-19-517585-9.

JUSTAMANT, Henri. Giselle ou Les Wilis : ballet fantastique en deux actes. Hildesheim: Olms, c2008. xxvii, 248 s. ISBN 978-3-487-13830-5.

KAZÁROVÁ, Helena. Barokní balet ve střední Evropě. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2008. 179 s. ISBN 978-80-7331-130-8.

THOMPSON, Kristin. Dějiny filmu : přehled světové kinematografie. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 598 s. ISBN 978-80-7331-091-2.

Diplomové práce

DOTLAČILOVÁ, Petra. Lettere contra lettres : polemika Gaspara Angioliniho s Jeanem-Georgesem Noverrem. Praha, HAMU, 2009.

LIDOVÁ, Klára. Tanec v českém hraném filmu 1898-1993. Praha, HAMU, 2017. 220 stran.

RAFAJOVÁ, Zuzana. Obnovování tradičních baletů - východiska, možnosti, postupy. Praha, HAMU, 2019.

Povinné videozáznamy:

Interní záznamy z fondu Kyliánova tanečního archívu a knihovny HAMU

ADAM, Adolphe. Giselle : the Kirov Ballet. [S.l.]]: NVC Arts, p1983. 1 videodisk (DVD).

ADAM, Adolphe. Giselle. Stockholm: Sveriges TV AB, 1987. 88 min. ISBN 80-7258-753-8.

ASHTON, Frederick. La Fille Mal Gardée. [S.l.]]: Arthaus Musik, c1998. 1 videodisk (DVD).

CRAMER, Ivan, La fille mal gardée Nantes, Ballet de ľOpéra du Nantes, 1989.

FOY, Patricia. The Magic of dance. episode 4, Romantic Ballet. London: BBC, ©1979. 1 DVD-video.

FRANKLIN, Frederic. Creole Giselle. [S.l.]]: Arthaus Musik, c1998. 1 videodisk (DVD).

KYLIÁN, Jiří. Stamping ground. Den Haag: NOS production, ©1984. 1 DVD-video.

MANZOTTI, Luigi. Excelsior : un ballet en deux parties et onze tableaux. Milano: Teatro alla Scala, ©2002.

Old Danish Movies : 1900 - 1912. Copenhagen: Danish Broadcasting Corporation The Danish National Museum, ©1979. 1 DVD-video.

SCHAUFUSS, Peter. La Sylphide. London: BBC, ©1980. 1 DVD-video.

SKEAPING, Mary. I live to work. Stockholm: Sveriges TV AB, 1987. 88 min. ISBN 80-7258-753-8.

VAJNONEN, Vasilij Ivanovič. The Nutcracker : ballet in tree acts with epilogue. [S.l.]: Euro Arts Mariinsky teatre, ©2012.

Elektronické zdroje

E-Learning HAMU: [online]. https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=314

Pedagog může literaturu a videozáznamy obměnit, když to bude průběh semináře vyžadovat.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet na základě písemné seminární práce 2-5 NS.

Další požadavky: 75 % docházka, aktivita v hodinách, plnění dílčích úkolů

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost H2024
učebna počítačová

(Hartigovský palác)
NĚMEČKOVÁ E.
17:45–19:15
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 17:45–19:15 Elvíra NĚMEČKOVÁ učebna počítačová
Hartigovský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů