Tisk

Katedra tance

Zajišťované programy a studijní plány

Zajišťované předměty

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
107AT1 Analýza tance 1 česky Z 4 1+1/T
107AT2 Analýza tance 2
 
česky ZK 4 1+1/T Předmět není vypsán
107AT3 Analýza tance 3 česky Z 4 1+1/T
107AT4 Analýza tance 4
 
česky ZK 4 1+1/T Předmět není vypsán
107BS1 Bakalářský seminář - příprava bakalářské práce 1
 
česky Z 3 5SS Předmět není vypsán
107BS2 Bakalářský seminář - příprava bakalářské práce 2
 
česky Z 3 5SS Předmět není vypsán
107BPV1 Balet po roce 1945/1
 
česky Z 3 2T Předmět není vypsán
107BPV2 Balet po roce 1945/2
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
107BVR1 Balet v Rusku 1
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
107BVR2 Balet v Rusku 2
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
107BVV1 Balet ve Vídni 1
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
107BVV2 Balet ve Vídni 2
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
107CHPR1 Choreografický proseminář 1 česky Z 3 2T
107CHPR2 Choreografický proseminář 2
 
česky Z 3 2T Předmět není vypsán
107CHSE1 Choreografický seminář 1 česky Z 3 2T
107CHSE2 Choreografický seminář 2
 
česky Z 3 2T Předmět není vypsán
107CHSE3 Choreografický seminář 3 česky Z 6 4T
107CHSE4 Choreografický seminář 4
 
česky Z 6 4T Předmět není vypsán
107CHS5 Choreografický seminář 5 česky Z 4 2T
107CHS6 Choreografický seminář 6
 
česky Z 4 2T Předmět není vypsán
107CHSE7 Choreografický seminář 7 česky Z 4 2T
107CHSE8 Choreografický seminář 8
 
česky Z 4 2T Předmět není vypsán
107CHD1 Choreografie 20. století 1 česky Z 3 2T
107CHD2 Choreografie 20. století 2
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
107CHRE1 Choreografie a režie 1 česky Z 4 2T
107CHRE2 Choreografie a režie 2
 
česky ZK 4 2T Předmět není vypsán
107CHRE3 Choreografie a režie 3 česky Z 4 2T
107CHRE4 Choreografie a režie 4
 
česky ZK 4 2T Předmět není vypsán
107CT Cunningham technika
 
anglicky, česky Z 2 2T Z 2 2T Předmět není vypsán
107KMKT1 Didaktika a metodika KT 1
 
česky Z 4 20SS Předmět není vypsán
107DMKT1 Didaktika a metodika KT 1
 
česky Z 3 2ST Předmět není vypsán
107KMKT2 Didaktika a metodika KT 2
 
česky ZK 4 28SS Předmět není vypsán
107DMKT2 Didaktika a metodika KT 2
 
česky ZK 3 2ST Předmět není vypsán
107KMKT3 Didaktika a metodika KT 3
 
česky Z 4 20SS Předmět není vypsán
107DMKT3 Didaktika a metodika KT 3
 
česky Z 4 4ST Předmět není vypsán
107KMKT4 Didaktika a metodika KT 4
 
česky ZK 4 28SS Předmět není vypsán
107DMKT4 Didaktika a metodika KT 4
 
česky ZK 4 4ST Předmět není vypsán
107DMKT5 Didaktika a metodika KT 5
 
česky Z 4 4ST Předmět není vypsán
107DMKT6 Didaktika a metodika KT 6
 
česky ZK 4 4ST Předmět není vypsán
107KMLT1 Didaktika a metodika LT 1
 
česky Z 4 20SS Předmět není vypsán
107DMLT1 Didaktika a metodika LT 1
 
česky Z 3 2ST Předmět není vypsán
107KMLT2 Didaktika a metodika LT 2
 
česky ZK 4 28SS Předmět není vypsán
107DMLT2 Didaktika a metodika LT 2
 
česky ZK 3 2ST Předmět není vypsán
107KMLT3 Didaktika a metodika LT 3
 
česky Z 4 20SS Předmět není vypsán
107DMLT3 Didaktika a metodika LT 3
 
česky Z 4 4ST Předmět není vypsán
107KMLT4 Didaktika a metodika LT 4
 
česky ZK 4 28SS Předmět není vypsán
107DMLT4 Didaktika a metodika LT 4
 
česky ZK 4 4ST Předmět není vypsán
107DMLT5 Didaktika a metodika LT 5
 
česky Z 4 4ST Předmět není vypsán
107DMLT6 Didaktika a metodika LT 6
 
česky ZK 4 4ST Předmět není vypsán
107KMMT1 Didaktika a metodika MST 1
 
česky Z 4 20SS Předmět není vypsán
107DMMT1 Didaktika a metodika MST 1
 
česky Z 3 2ST Předmět není vypsán
107KMMT2 Didaktika a metodika MST 2
 
česky ZK 4 28SS Předmět není vypsán
107DMMT2 Didaktika a metodika MST 2
 
česky ZK 3 2ST Předmět není vypsán
107KMMT3 Didaktika a metodika MST 3
 
česky Z 4 20SS Předmět není vypsán
107DMMT3 Didaktika a metodika MST 3
 
česky Z 4 4ST Předmět není vypsán
107KMMT4 Didaktika a metodika MST 4
 
česky ZK 4 28SS Předmět není vypsán
107DMMT4 Didaktika a metodika MST 4
 
česky ZK 4 4ST Předmět není vypsán
107DMMT5 Didaktika a metodika MST 5
 
česky Z 4 4ST Předmět není vypsán
107DMMT6 Didaktika a metodika MST 6
 
česky ZK 4 4ST Předmět není vypsán
107KMTV1 Didaktika a metodika TaV 1
 
česky Z 4 20SS Předmět není vypsán
107KMTV2 Didaktika a metodika TaV 2
 
česky ZK 4 28SS Předmět není vypsán
107KMTV3 Didaktika a metodika TaV 3
 
česky Z 4 20SS Předmět není vypsán
107KMTV4 Didaktika a metodika TaV 4
 
česky ZK 4 28SS Předmět není vypsán
107DMDT1 Didaktika a metodika dějin a teorie tance 1 česky Z 2 1T
107DMDT2 Didaktika a metodika dějin a teorie tance 2
 
česky ZK 2 1T Předmět není vypsán
107DTV1 Didaktika taneční výchovy 1 česky Z 2 2T
107DTV2 Didaktika taneční výchovy 2
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
180DPTV Disertace - textová část
 
česky Z 60 Z 60 Předmět není vypsán
107DBM1 Dramaturgie baletu a multimediálního divadla 1 česky Z 3 2T
107DBM2 Dramaturgie baletu a multimediálního divadla 2
 
česky Z 3 2T Předmět není vypsán
107DTH1 Dějiny a teorie hudby 1 česky Z 3 1+1/T
107KDTH1 Dějiny a teorie hudby 1 česky Z 2 10PS
107DTHU1 Dějiny a teorie hudby 1
 
česky Z 2 2PT Předmět není vypsán
107DTH2 Dějiny a teorie hudby 2 česky ZK 3 1+1/T
107KDTH2 Dějiny a teorie hudby 2
 
česky ZK 2 10PS Předmět není vypsán
107DTHU2 Dějiny a teorie hudby 2
 
česky ZK 2 2PT Předmět není vypsán
107KDXX Dějiny baletu 20. století
 
česky ZK 3 10PS Předmět není vypsán
107DXX1 Dějiny baletu 20. století 1 česky Z 2 2T
107DBXX1 Dějiny baletu 20. století 1
 
česky Z 3 2PT Předmět není vypsán
107DXX2 Dějiny baletu 20. století 2
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
107DBXX2 Dějiny baletu 20. století 2
 
česky ZK 3 2PT Předmět není vypsán
107DHD1 Dějiny hudby 20. století 1 česky Z 3 1+1/T
107DHD2 Dějiny hudby 20. století 2
 
česky ZK 3 1+1/T Předmět není vypsán
180DTB Dějiny tance a baletu
 
česky ZK 20 ZK 20 Předmět není vypsán
107KDBC1 Dějiny tance a baletu v Čechách 1
 
česky Z 4 10PS Předmět není vypsán
107DBC1 Dějiny tance a baletu v Čechách 1
 
česky Z 3 2PT Předmět není vypsán
107KDBC2 Dějiny tance a baletu v Čechách 2
 
česky ZK 4 10PS Předmět není vypsán
107DBC2 Dějiny tance a baletu v Čechách 2
 
česky ZK 3 2PT Předmět není vypsán
107DHT1 Dějiny taneční hudby 1 česky Z 2 2T
107DHT2 Dějiny taneční hudby 2
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
107KDUT Dějiny umění pro taneční obory
 
česky Z 2 10PS Předmět není vypsán
107DUT1 Dějiny umění pro taneční obory 1 česky Z 1 2T
107DU1 Dějiny umění pro taneční obory 1
 
česky Z 2 2PT Předmět není vypsán
107DUT2 Dějiny umění pro taneční obory 2
 
česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
107DU2 Dějiny umění pro taneční obory 2
 
česky Z 2 2PT Předmět není vypsán
107HT1 Historické tance 1 česky Z 2 2T
107HT2 Historické tance 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
107HV1 Hlasová výchova 1 česky Z 2 2T
107HLV1 Hlasová výchova 1
 
česky Z 2 2CT Předmět není vypsán
107HV2 Hlasová výchova 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
107HLV2 Hlasová výchova 2
 
česky Z 2 2CT Předmět není vypsán
107KHXX1 Hudba pro tanec 20. a 21. století 1
 
česky Z 2 10PS Předmět není vypsán
107HXX1 Hudba pro tanec 20. a 21. století 1
 
česky Z 2 2PT Předmět není vypsán
107KHXX2 Hudba pro tanec 20. a 21. století 2
 
česky ZK 2 10PS Předmět není vypsán
107HXX2 Hudba pro tanec 20. a 21. století 2
 
česky ZK 2 2PT Předmět není vypsán
107INP1 Interpretační praxe 1 česky Z 2 2T
107INP2 Interpretační praxe 2
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
107JTE1 Jevištní technologie 1 česky Z 1 1T
107JTE2 Jevištní technologie 2
 
česky Z 1 1T Předmět není vypsán
107KNT1 Kinetografie 1 česky Z 2 2T
107KNT2 Kinetografie 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
107KIN1 Kineziologie 1 česky Z 2 2T
107KKIN1 Kineziologie 1 česky Z 2 10CS
107KIN2 Kineziologie 2
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
107KKIN2 Kineziologie 2
 
česky Z 2 10CS Předmět není vypsán
107KKT1 Klasický tanec 1 česky Z 4 20SS
107KTC1 Klasický tanec 1 (choreografie) česky Z 2 2T
107KTP1 Klasický tanec 1 (pedagogika tance) česky Z 2 4T
107KTT1 Klasický tanec 1 (taneční věda) česky Z 2 2T
107KKT2 Klasický tanec 2
 
česky ZK 4 28SS Předmět není vypsán
107KTC2 Klasický tanec 2 (choreografie)
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
107KTP2 Klasický tanec 2 (pedagogika tance)
 
česky ZK 2 4T Předmět není vypsán
107KTT2 Klasický tanec 2 (taneční věda)
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
107LAP1 Labanova analýza pohybu/Tanečně pohybová terapie 1 česky Z 2 1T
107LAP2 Labanova analýza pohybu/Tanečně pohybová terapie 2
 
česky Z 2 1T Předmět není vypsán
107LTK1 Lidová taneční kultura 1 česky Z 3 2T
107LTK2 Lidová taneční kultura 2
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
107KLT1 Lidový tanec 1 česky Z 4 20SS
107LTC1 Lidový tanec 1 (choreografie) česky Z 2 2T
107LTP1 Lidový tanec 1 (pedagogika tance) česky Z 2 2T
107LTT1 Lidový tanec 1 (taneční věda) česky Z 2 2T
107KLT2 Lidový tanec 2
 
česky ZK 4 28SS Předmět není vypsán
107LTC2 Lidový tanec 2 (choreografie)
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
107LTP2 Lidový tanec 2 (pedagogika tance)
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
107LTT2 Lidový tanec 2 (taneční věda)
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
107LTS1 Lidový tanec v proměnách prostoru a času - seminář 1 česky Z 2 2T
107LTS2 Lidový tanec v proměnách prostoru a času - seminář 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
107MEK1 Metodika klasického tance 1 česky Z 4 1+1/T
107MEK2 Metodika klasického tance 2
 
česky ZK 4 1+1/T Předmět není vypsán
107MK3 Metodika klasického tance 3 česky Z 4 2+2/T
107MEK4 Metodika klasického tance 4
 
česky ZK 4 2+2/T Předmět není vypsán
107MK5 Metodika klasického tance 5 česky Z 4 1+1/T
107MK6 Metodika klasického tance 6
 
česky ZK 4 1+1/T Předmět není vypsán
107MEK7 Metodika klasického tance 7 česky Z 4 1+1/T
107MEK8 Metodika klasického tance 8
 
česky ZK 4 1+1/T Předmět není vypsán
107MEL1 Metodika lidového tance 1 česky Z 4 1+1/T
107MEL2 Metodika lidového tance 2
 
česky ZK 4 1+1/T Předmět není vypsán
107ML3 Metodika lidového tance 3 česky Z 4 2+2/T
107MEL4 Metodika lidového tance 4
 
česky ZK 4 2+2/T Předmět není vypsán
107ML5 Metodika lidového tance 5 česky Z 4 1+1/T
107ML6 Metodika lidového tance 6
 
česky ZK 4 1+1/T Předmět není vypsán
107MEL7 Metodika lidového tance 7 česky Z 4 1+1/T
107MEL8 Metodika lidového tance 8
 
česky ZK 4 1+1/T Předmět není vypsán
107MEM1 Metodika moderního tance 1 česky Z 4 1+1/T
107MEM2 Metodika moderního tance 2
 
česky ZK 4 1+1/T Předmět není vypsán
107MM3 Metodika moderního tance 3 česky Z 4 2+2/T
107MEM4 Metodika moderního tance 4
 
česky ZK 4 2+2/T Předmět není vypsán
107MES1 Metodika současného tance 1 česky Z 4 1+1/T
107MES2 Metodika současného tance 2
 
česky ZK 4 1+1/T Předmět není vypsán
107MES3 Metodika současného tance 3 česky Z 4 1+1/T
107MES4 Metodika současného tance 4
 
česky ZK 4 1+1/T Předmět není vypsán
107KMST1 Moderní a současný tanec 1 česky Z 4 20SS
107KMST2 Moderní a současný tanec 2
 
česky ZK 4 28SS Předmět není vypsán
107MTC1 Moderní tanec 1 (choreografie) česky Z 2 2T
107MTP1 Moderní tanec 1 (pedagogika tance) česky Z 2 4T
107MTT1 Moderní tanec 1 (taneční věda) česky Z 2 2T
107MTC2 Moderní tanec 2 (choreografie)
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
107MTP2 Moderní tanec 2 (pedagogika tance)
 
česky ZK 2 4T Předmět není vypsán
107MTT2 Moderní tanec 2 (taneční věda)
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
107KMTS Moderní taneční směry
 
česky ZK 3 10PS Předmět není vypsán
107MTS1 Moderní taneční směry 1 česky Z 2 2T
107MOTS1 Moderní taneční směry 1
 
česky Z 3 2PT Předmět není vypsán
107MTS2 Moderní taneční směry 2
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
107MOTS2 Moderní taneční směry 2
 
česky ZK 3 2PT Předmět není vypsán
107PPDT1 Pedagogická praxe dějin a teorie tance 1 česky Z 2 10S
107PPDT2 Pedagogická praxe dějin a teorie tance 2
 
česky Z 2 10S Předmět není vypsán
107PPTV1 Pedagogická praxe taneční výchovy 1 česky Z 2 1T
107PPTV2 Pedagogická praxe taneční výchovy 2
 
česky ZK 2 1T Předmět není vypsán
107KPP1 Pedagogická psychologie 1 česky Z 3 10PS
107PPS1 Pedagogická psychologie 1
 
česky Z 2 2PT Předmět není vypsán
107KPP2 Pedagogická psychologie 2
 
česky ZK 3 10PS Předmět není vypsán
107PPS2 Pedagogická psychologie 2
 
česky ZK 2 2PT Předmět není vypsán
107PPII1 Pedagogická psychologie II 1 česky Z 2 2T
107PPII2 Pedagogická psychologie II 2
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
107KPPR1 Pedagogický proseminář 1 česky Z 4 10SS
107PPR1 Pedagogický proseminář 1 česky Z 3 2T
107PPRO1 Pedagogický proseminář 1
 
česky Z 2 2ST Předmět není vypsán
107KPPR2 Pedagogický proseminář 2
 
česky ZK 4 14SS Předmět není vypsán
107PPR2 Pedagogický proseminář 2
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
107PPRO2 Pedagogický proseminář 2
 
česky ZK 2 2ST Předmět není vypsán
107KSKT1 Pedagogický seminář KT 1
 
česky Z 4 10SS Předmět není vypsán
107PSKT1 Pedagogický seminář KT 1
 
česky Z 2 1ST Předmět není vypsán
107KSKT2 Pedagogický seminář KT 2
 
česky Z 4 14SS Předmět není vypsán
107PSKT2 Pedagogický seminář KT 2
 
česky Z 2 1ST Předmět není vypsán
107KSKT3 Pedagogický seminář KT 3
 
česky Z 4 10SS Předmět není vypsán
107PSKT3 Pedagogický seminář KT 3
 
česky Z 2 1ST Předmět není vypsán
107KSKT4 Pedagogický seminář KT 4
 
česky Z 4 14SS Předmět není vypsán
107PSKT4 Pedagogický seminář KT 4
 
česky Z 2 1ST Předmět není vypsán
107KSLT1 Pedagogický seminář LT 1
 
česky Z 4 10SS Předmět není vypsán
107PSLT1 Pedagogický seminář LT 1
 
česky Z 2 1ST Předmět není vypsán
107KSLT2 Pedagogický seminář LT 2
 
česky Z 4 14SS Předmět není vypsán
107PSLT2 Pedagogický seminář LT 2
 
česky Z 2 1ST Předmět není vypsán
107KSLT3 Pedagogický seminář LT 3
 
česky Z 4 10SS Předmět není vypsán
107PSLT3 Pedagogický seminář LT 3
 
česky Z 2 1ST Předmět není vypsán
107KSLT4 Pedagogický seminář LT 4
 
česky Z 4 14SS Předmět není vypsán
107PSLT4 Pedagogický seminář LT 4
 
česky Z 2 1ST Předmět není vypsán
107KSMT1 Pedagogický seminář MST 1
 
česky Z 4 10SS Předmět není vypsán
107PSMT1 Pedagogický seminář MST 1
 
česky Z 2 1ST Předmět není vypsán
107KSMT2 Pedagogický seminář MST 2
 
česky Z 4 14SS Předmět není vypsán
107PSMT2 Pedagogický seminář MST 2
 
česky Z 2 1ST Předmět není vypsán
107KSMT3 Pedagogický seminář MST 3
 
česky Z 4 10SS Předmět není vypsán
107PSMT3 Pedagogický seminář MST 3
 
česky Z 2 1ST Předmět není vypsán
107KSMT4 Pedagogický seminář MST 4
 
česky Z 4 14SS Předmět není vypsán
107PSMT4 Pedagogický seminář MST 4
 
česky Z 2 1ST Předmět není vypsán
107KSTV1 Pedagogický seminář TaV 1
 
česky Z 4 10SS Předmět není vypsán
107KSTV2 Pedagogický seminář TaV 2
 
česky Z 4 14SS Předmět není vypsán
107KSTV3 Pedagogický seminář TaV 3
 
česky Z 4 10SS Předmět není vypsán
107KSTV4 Pedagogický seminář TaV 4
 
česky Z 4 14SS Předmět není vypsán
107PSK1 Pedagogický seminář klasického tance 1 česky Z 3 2T
107PSK2 Pedagogický seminář klasického tance 2
 
česky Z 3 2T Předmět není vypsán
107PSK3 Pedagogický seminář klasického tance 3 česky Z 3 1T
107PSK4 Pedagogický seminář klasického tance 4
 
česky Z 3 1T Předmět není vypsán
107PSK5 Pedagogický seminář klasického tance 5 česky Z 3 1T
107PSK6 Pedagogický seminář klasického tance 6
 
česky Z 3 1T Předmět není vypsán
107PSKL7 Pedagogický seminář klasického tance 7 česky Z 3 1T
107PSKL8 Pedagogický seminář klasického tance 8
 
česky Z 3 1T Předmět není vypsán
107PSL1 Pedagogický seminář lidového tance 1 česky Z 3 2T
107PSL2 Pedagogický seminář lidového tance 2
 
česky Z 3 2T Předmět není vypsán
107PSL3 Pedagogický seminář lidového tance 3 česky Z 3 1T
107PSL4 Pedagogický seminář lidového tance 4
 
česky Z 3 1T Předmět není vypsán
107PSL5 Pedagogický seminář lidového tance 5 česky Z 3 1T
107PSL6 Pedagogický seminář lidového tance 6
 
česky Z 3 1T Předmět není vypsán
107PSLI7 Pedagogický seminář lidového tance 7 česky Z 3 1T
107PSLI8 Pedagogický seminář lidového tance 8
 
česky Z 3 1T Předmět není vypsán
107PSM1 Pedagogický seminář moderního tance 1 česky Z 3 2T
107PSM2 Pedagogický seminář moderního tance 2
 
česky Z 3 2T Předmět není vypsán
107PSM3 Pedagogický seminář moderního tance 3 česky Z 3 1T
107PSM4 Pedagogický seminář moderního tance 4
 
česky Z 3 1T Předmět není vypsán
107PSST1 Pedagogický seminář současného tance 1 česky Z 3 1T
107PSST2 Pedagogický seminář současného tance 2
 
česky Z 3 1T Předmět není vypsán
107PSST3 Pedagogický seminář současného tance 3 česky Z 3 1T
107PSST4 Pedagogický seminář současného tance 4
 
česky Z 3 1T Předmět není vypsán
107PED3 Pedagogika - pro taneční obor 3 česky ZK 3 2T
107PEDG1 Pedagogika 1 česky Z 3 2T
107PEDG2 Pedagogika 2
 
česky Z 3 2T Předmět není vypsán
107PI1 Pilates 1 česky Z 2 2T
107PI2 Pilates 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
107PSJT Praktický seminář - jevištní technologie česky Z 2 1T Z 2 1T
107PTVE1 Proseminář taneční vědy 1 česky Z 6 2T
107PTAV2 Proseminář taneční vědy 2
 
česky ZK 6 2T Předmět není vypsán
107PDB1 Přehled dějin baletu v Čechách 1 česky Z 3 2T
107PDB2 Přehled dějin baletu v Čechách 2
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
107PDT1 Přehled dějin tance a baletu 1 česky Z 4 2+2/T
107KPDT1 Přehled dějin tance a baletu 1 česky Z 4 10PS
107PDTB1 Přehled dějin tance a baletu 1
 
česky Z 3 2PT+2ST Předmět není vypsán
107PDT2 Přehled dějin tance a baletu 2
 
česky ZK 4 2+2/T Předmět není vypsán
107KPDT2 Přehled dějin tance a baletu 2
 
česky ZK 4 10PS Předmět není vypsán
107PDTB2 Přehled dějin tance a baletu 2
 
česky ZK 3 2PT+2ST Předmět není vypsán
107PBP1 Příprava bakalářské práce 1 česky Z 2
107KPBP1 Příprava bakalářské práce 1
 
česky Z 10 5SS Předmět není vypsán
107PBP2 Příprava bakalářské práce 2
 
česky Z 2 Předmět není vypsán
107KPBP2 Příprava bakalářské práce 2
 
česky Z 10 5SS Předmět není vypsán
107PDP1 Příprava diplomové práce 1 česky Z 5
107PDP2 Příprava diplomové práce 2
 
česky Z 5 Předmět není vypsán
107PDPR3 Příprava diplomové práce 3 česky Z 15
107PDPR4 Příprava diplomové práce 4
 
česky Z 15 Předmět není vypsán
107RK1 Repertoár klasického tance 1 česky Z 2 2T
107RK2 Repertoár klasického tance 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
107RKL3 Repertoár klasického tance 3 česky Z 2 2T
107RKL4 Repertoár klasického tance 4
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
107RL1 Repertoár lidového tance 1 česky Z 2 2T
107RL2 Repertoár lidového tance 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
107RLI3 Repertoár lidového tance 3 česky Z 2 2T
107RLI4 Repertoár lidového tance 4
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
107RCH1 Repertoár pro choreografii 1 česky Z 2 2T
107RCH2 Repertoár pro choreografii 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
107RCH3 Repertoár pro choreografii 3 česky Z 2 2T
107RCH4 Repertoár pro choreografii 4
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
107RST1 Repertoár současného tance 1 česky Z 2 2T
107RST2 Repertoár současného tance 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
107RST3 Repertoár současného tance 3 česky Z 2 2T
107RST4 Repertoár současného tance 4
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
107SK1 Scénografie a kostým 1 česky Z 2 2T
107SK2 Scénografie a kostým 2
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
107SHT1 Seminář historické taneční vědy 1 česky Z 6 1T
107SHT2 Seminář historické taneční vědy 2
 
česky Z 6 1T Předmět není vypsán
107SLT1 Seminář lidového tance (pro obor choreografie) 1 česky Z 2 1T
107SLT2 Seminář lidového tance (pro obor choreografie) 2
 
česky Z 2 1T Předmět není vypsán
107SMV1 Seminář metodologie tanečního výzkumu 1 česky Z 6 1T
107SMV2 Seminář metodologie tanečního výzkumu 2
 
česky Z 6 1T Předmět není vypsán
107SPD1 Seminář praktické dramaturgie 1 česky Z 2 1T
107SPD2 Seminář praktické dramaturgie 2
 
česky Z 2 1T Předmět není vypsán
180STE Seminář taneční estetiky
 
česky Z 15 Z 15 Předmět není vypsán
107SVA1 Seminář taneční vědy A 1 česky Z 4 1T
107SVA2 Seminář taneční vědy A 2
 
česky Z 4 1T Předmět není vypsán
107SVB1 Seminář taneční vědy B 1 česky Z 2 1T
107SVB2 Seminář taneční vědy B 2
 
česky Z 2 1T Předmět není vypsán
107SVC1 Seminář taneční vědy C 1 česky Z 2 2T
107SVC2 Seminář taneční vědy C 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
107STA1 Sociologie tance 1 česky Z 3 2T
107STA2 Sociologie tance 2
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
107SOKT Soustředění katedry tance
 
česky Z 2 Z 2 Předmět není vypsán
107SKTA Soustředění katedry tance
 
česky Z 1 10PS Z 1 10PS Předmět není vypsán
107TAK1 Tanec a kamera 1 česky Z 2 2T
107TAK2 Tanec a kamera 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
107TNS1 Tanec na špičkách 1 česky Z 2 1T
107TNS2 Tanec na špičkách 2
 
česky Z 2 1T Předmět není vypsán
107KTPR1 Tanec po roce 1945 1
 
česky Z 3 10PS Předmět není vypsán
107KTPR2 Tanec po roce 1945 2
 
česky ZK 3 10PS Předmět není vypsán
107TSP1 Tanec s partnerem 1 česky Z 2 2T
107TSP2 Tanec s partnerem 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
107KPKT1 Tanec s partnerem KT 1
 
česky Z 2 10CS Předmět není vypsán
107PKT1 Tanec s partnerem KT 1
 
česky Z 2 2CT Předmět není vypsán
107KPKT2 Tanec s partnerem KT 2
 
česky Z 2 10CS Předmět není vypsán
107PKT2 Tanec s partnerem KT 2
 
česky Z 2 2CT Předmět není vypsán
107KPLT1 Tanec s partnerem LT 1
 
česky Z 2 10CS Předmět není vypsán
107PLT1 Tanec s partnerem LT 1
 
česky Z 2 2CT Předmět není vypsán
107KPLT2 Tanec s partnerem LT 2
 
česky Z 2 10CS Předmět není vypsán
107PLT2 Tanec s partnerem LT 2
 
česky Z 2 2CT Předmět není vypsán
107KPMT1 Tanec s partnerem MST 1
 
česky Z 2 10CS Předmět není vypsán
107PMST1 Tanec s partnerem MST 1
 
česky Z 2 2CT Předmět není vypsán
107KPMT2 Tanec s partnerem MST 2
 
česky Z 2 10CS Předmět není vypsán
107PMST2 Tanec s partnerem MST 2
 
česky Z 2 2CT Předmět není vypsán
107KPTV1 Tanec s partnerem TaV 1
 
česky Z 2 10CS Předmět není vypsán
107KPTV2 Tanec s partnerem TaV 2
 
česky Z 2 10CS Předmět není vypsán
107TA1 Taneční antropologie 1 česky Z 3 2T
107TA2 Taneční antropologie 2
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
107TE1 Taneční estetika 1 česky Z 3 2T
107TE2 Taneční estetika 2
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
107TIS1 Taneční improvizace - seminář 1 česky Z 2 2T
107TIS2 Taneční improvizace - seminář 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
107KTI1 Taneční improvizace 1 česky Z 2 10CS
107TI1 Taneční improvizace 1
 
česky Předmět není vypsán
107KTI2 Taneční improvizace 2
 
česky Předmět není vypsán
107TI2 Taneční improvizace 2
 
česky Předmět není vypsán
107TM Taneční medicína česky Z 2 2T Z 2 2T
107KTM1 Taneční medicína 1
 
česky Z 2 10CS Předmět není vypsán
107TME1 Taneční medicína 1
 
česky Z 2 2ST Předmět není vypsán
107KTM2 Taneční medicína 2
 
česky ZK 2 10CS Předmět není vypsán
107TME2 Taneční medicína 2
 
česky Z 2 2ST Předmět není vypsán
107TAT1 Taneční technika 2. poloviny 18. století 1
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
107TAT2 Taneční technika 2. poloviny 18. století 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
107KTV1 Taneční výchova 1 česky Z 4 20SS
107KTV2 Taneční výchova 2
 
česky ZK 4 28SS Předmět není vypsán
107KTVD1 Taneční výchova dětí 1
 
česky Z 3 10CS Předmět není vypsán
107TVD1 Taneční výchova dětí 1
 
česky Z 2 2ST Předmět není vypsán
107KTVD2 Taneční výchova dětí 2
 
česky Z 3 10CS Předmět není vypsán
107TVD2 Taneční výchova dětí 2
 
česky ZK 2 2ST Předmět není vypsán
107TEK1 Technika klasického tance 1 česky Z 2 2T
107TEK2 Technika klasického tance 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
107TEK3 Technika klasického tance 3 česky Z 2 2T
107TEK4 Technika klasického tance 4
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
107TEK5 Technika klasického tance 5 česky Z 2 2T
107TEK6 Technika klasického tance 6
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
107TEL1 Technika lidového tance 1 česky Z 2 2T
107TEL2 Technika lidového tance 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
107TEL3 Technika lidového tance 3 česky Z 2 2T
107TEL4 Technika lidového tance 4
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
107TEL5 Technika lidového tance 5 česky Z 2 2T
107TEL6 Technika lidového tance 6
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
107TEM1 Technika moderního tance 1 česky Z 2 2T
107TEM2 Technika moderního tance 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
107TEM3 Technika moderního tance 3 česky Z 2 2T
107TEM4 Technika moderního tance 4
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
107TES1 Technika současného tance 1 česky Z 2 2T
107TES2 Technika současného tance 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
107TRKT1 Trénink KT 1
 
česky Z 2 2CT Předmět není vypsán
107TRKT2 Trénink KT 2
 
česky Předmět není vypsán
107TRKT3 Trénink KT 3
 
česky Předmět není vypsán
107TRKT4 Trénink KT 4
 
česky Předmět není vypsán
107TRKT5 Trénink KT 5
 
česky Předmět není vypsán
107TRKT6 Trénink KT 6
 
česky Předmět není vypsán
107TLTA1 Trénink LT 1
 
česky Předmět není vypsán
107TLTA2 Trénink LT 2
 
česky Předmět není vypsán
107TLTA3 Trénink LT 3
 
česky Předmět není vypsán
107TLTA4 Trénink LT 4
 
česky Předmět není vypsán
107TLTA5 Trénink LT 5
 
česky Předmět není vypsán
107TLTA6 Trénink LT 6
 
česky Předmět není vypsán
107TMST1 Trénink MST 1
 
česky Předmět není vypsán
107TMST2 Trénink MST 2
 
česky Předmět není vypsán
107TMST3 Trénink MST 3
 
česky Předmět není vypsán
107TMST4 Trénink MST 4
 
česky Předmět není vypsán
107TMST5 Trénink MST 5
 
česky Předmět není vypsán
107TMST6 Trénink MST 6
 
česky Předmět není vypsán
107TKT1 Trénink klasického tance 1 česky Z 2 2T
107TKT2 Trénink klasického tance 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
107TLT1 Trénink lidového tance 1 česky Z 2 2T
107TLT2 Trénink lidového tance 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
107TST1 Trénink současného tance 1 česky Z 2 2T
107TST2 Trénink současného tance 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
107VS1 Videoseminář 1 česky Z 2 2T
107VS2 Videoseminář 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
107VS3 Videoseminář 3 česky Z 2 2T
107VS4 Videoseminář 4
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
107VS5 Videoseminář 5 česky Z 2 2T
107VS6 Videoseminář 6
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
107VDM1 Výběrová didaktika a metodika 1
 
česky Předmět není vypsán
107VDM2 Výběrová didaktika a metodika 2
 
česky Předmět není vypsán
107VDM3 Výběrová didaktika a metodika 3
 
česky Předmět není vypsán
107VDM4 Výběrová didaktika a metodika 4
 
česky Předmět není vypsán
107VDM5 Výběrová didaktika a metodika 5
 
česky Předmět není vypsán
107VDM6 Výběrová didaktika a metodika 6
 
česky Předmět není vypsán
107VMK1 Výběrová metodika klasického tance 1 česky Z 3 1+1/T
107VMK2 Výběrová metodika klasického tance 2
 
česky ZK 3 1+1/T Předmět není vypsán
107VMK3 Výběrová metodika klasického tance 3 česky Z 3 1+1/T
107VMK4 Výběrová metodika klasického tance 4
 
česky ZK 3 1+1/T Předmět není vypsán
107VML1 Výběrová metodika lidového tance 1 česky Z 3 1+1/T
107VML2 Výběrová metodika lidového tance 2
 
česky ZK 3 1+1/T Předmět není vypsán
107VML3 Výběrová metodika lidového tance 3 česky Z 3 1+1/T
107VML4 Výběrová metodika lidového tance 4
 
česky ZK 3 1+1/T Předmět není vypsán
107VMM1 Výběrová metodika moderního tance 1 česky Z 3 1+1/T
107VMM2 Výběrová metodika moderního tance 2
 
česky ZK 3 1+1/T Předmět není vypsán
107VMM3 Výběrová metodika moderního tance 3 česky Z 3 1+1/T
107VMM4 Výběrová metodika moderního tance 4
 
česky ZK 3 1+1/T Předmět není vypsán
107VC1 Výběrová přednáška z dějin tance C 1 česky Z 3 2T
107VC2 Výběrová přednáška z dějin tance C 2
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
107VD1 Výběrová přednáška z dějin tance D 1 česky Z 3 2T
107VD2 Výběrová přednáška z dějin tance D 2
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
107III1 Výběrová přednáška z dějin tance III 1 česky Z 3 2T
107III2 Výběrová přednáška z dějin tance III 2
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
107VTV1 Výběrová přednáška z taneční vědy 1 česky Z 3 2T
107VTV2 Výběrová přednáška z taneční vědy 2
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
107VSA1 Výběrová přednáška ze systematické taneční vědy A1 česky Z 3 2T
107VSA2 Výběrová přednáška ze systematické taneční vědy A2
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
107ZCH1 Základy choreografie 1 česky Z 4 2T
107ZCH2 Základy choreografie 2
 
česky ZK 4 2T Předmět není vypsán
107ZCH3 Základy choreografie 3 česky Z 4 2T
107ZCH4 Základy choreografie 4
 
česky ZK 4 2T Předmět není vypsán
107KZCH1 Základy choreografie pro pedagogiku 1
 
česky Z 2 10CS Předmět není vypsán
107ZCHP1 Základy choreografie pro pedagogiku 1
 
česky Z 2 2CT Předmět není vypsán
107KZCH2 Základy choreografie pro pedagogiku 2
 
česky ZK 2 14CS Předmět není vypsán
107ZCHP2 Základy choreografie pro pedagogiku 2
 
česky ZK 2 2CT Předmět není vypsán
107CHX1 Základy choreografie pro pedagogiku a taneční vědu 1 česky Z 2 2T
107CHX2 Základy choreografie pro pedagogiku a taneční vědu 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
107KHVR1 Základy hlasové výchovy a rétoriky 1 česky Z 2 10CS
107KHVR2 Základy hlasové výchovy a rétoriky 2
 
česky Z 2 10CS Předmět není vypsán
107ZPP1 Základy pohybové průpravy 1 česky Z 2 2T
107KZPP1 Základy pohybové průpravy 1 česky Z 2 10SS
107ZPPR1 Základy pohybové průpravy 1
 
česky Z 2 2ST Předmět není vypsán
107ZPP2 Základy pohybové průpravy 2
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
107KZPP2 Základy pohybové průpravy 2
 
česky Z 2 14SS Předmět není vypsán
107ZPPR2 Základy pohybové průpravy 2
 
česky ZK 2 2ST Předmět není vypsán
107KZTE Základy taneční estetiky
 
česky Z 2 10PS Předmět není vypsán
107ZTE1 Základy taneční estetiky 1 česky Z 2 2T
107ZTE2 Základy taneční estetiky 2
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
107ZTP1 Základy taneční produkce 1 česky Z 1 1T
107ZTP2 Základy taneční produkce 2
 
česky Z 1 1T Předmět není vypsán
107KTPD1 Základy taneční produkce a dramaturgie 1
 
česky Z 2 10PS Předmět není vypsán
107KTPD2 Základy taneční produkce a dramaturgie 2
 
česky Z 2 10PS Předmět není vypsán
107ZM1 Základy tanečního managementu 1 česky Z 3
107ZM2 Základy tanečního managementu 2
 
česky Z 3 Předmět není vypsán
107UCH1 Úvod do choreografie 1 česky Z 4 2T
107UCH2 Úvod do choreografie 2
 
česky ZK 4 2T Předmět není vypsán
107UST1 Úvod do studia taneční vědy 1 česky Z 2 1T
107UST2 Úvod do studia taneční vědy 2
 
česky ZK 2 1T Předmět není vypsán
107KUTP1 Úvod do taneční pedagogiky 1 česky Z 4 10SS
107UTPE1 Úvod do taneční pedagogiky 1 česky Z 4 1+1/T
107UP1 Úvod do taneční pedagogiky 1
 
česky Z 2 2ST Předmět není vypsán
107KUTP2 Úvod do taneční pedagogiky 2
 
česky ZK 4 14SS Předmět není vypsán
107UTPE2 Úvod do taneční pedagogiky 2
 
česky ZK 4 1+1/T Předmět není vypsán
107UP2 Úvod do taneční pedagogiky 2
 
česky ZK 2 2ST Předmět není vypsán
107UTT1 Úvod do taneční teorie 1 česky Z 2 1T
107UTT2 Úvod do taneční teorie 2
 
česky ZK 2 1T Předmět není vypsán

Místnosti katedry

Kód Mázev místnosti
HAR-1041 černý sál
HAR-2025 učebna