Organizace a řízení v tanečním vzdělávání 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107ORTV1 zápočet 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Lucie HAYASHI

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucie HAYASHI

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Na konci semestru je student vybaven znalostmi aktuálního stavu českého tanečního vzdělávání, problematiky pracovního uplatnění i povahy existence nezávislých subjektů. Získal základní přehled o jejich financování, je schopen kriticky přemýšlet o tvorbě rámcových vzdělávacích plánů v edukačním systému ČR. Dokáže se orientovat na současné taneční scéně, má vhled do aktuální grantové politiky, rozumí obsahu práce produkčního při přípravě jednoduchého projektu, potřeby týmu a kooperace.

Forma studia

přednášky

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Předmět navazuje na výuku v zimním semestru a je zaměřen na potřeby tanečních pedagogů v oblasti organizace, administrativy, ekonomiky, argumentace, managementu, vedení týmu a řízení instituce. V tomto semestru poskytuje návod na organizační přípravu projektů v rámci funkce tanečního pedagoga, jejich argumentaci, propagaci i prezentaci. Poskytuje znalosti z finančního řízení v rámci školního systému i nezávislých subjektů, tříbí komunikační i prezentační a týmové dovednosti pedagoga jakožto vlivné osobnosti oboru. Zasazuje působení tanečních umělců do aktuálního kontextu vzdělávacího a kulturního systému ČR.

Tematické okruhy:

Témata jednotlivých přednášek jsou zaměřena na základní souhrn znalostí aktuálního kontextu taneční pedagogiky:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

NÁVRATOVÁ, Jana. Tanec v datech 3, Současný tanec. Praha: Divadelní ústav 2016, ISBN 978-80-7008-405-2.

VAŠEK, Roman. Tanec v datech 1, Vzdělávání. Praha: Divadelní ústav 2016, ISBN 978-80-7008-381-9.

VAŠEK, Roman. Tanec v datech 2, Balet. Praha: Divadelní ústav 2016, ISBN 978-80-7008-396-3.

Doporučená literatura:

DVOŘÁK, Jan. Kreativní management pro divadlo, aneb, O divadle jinak: kapitoly k tématu realizace divadla. 2. vyd. Praha: Pražská scéna, 2004. Teatrologie. ISBN 80-86102-53-X.

KOLDA, Martin. Problematika tanečního managementu. Magisterská práce, HAMU, 2013.

SIMEK, Stepan. Financing of Czech Theatre/Financování českého divadla. Divadelní ústav, Praha 2005.

VOJÍK, Vladimír. Podnikání v kultuře a umění: Arts management. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-402-4.

E-Learning HAMU: [online]. https://moodle.amu.cz/

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita v hodinách, 20minutový referát na vybrané téma.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů