Organizace a řízení v tanečním vzdělávání 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107ORTV1 zápočet 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Andrea OPAVSKÁ

Obsah

Předmět navazuje na výuku v zimním semestru a je zaměřen na potřeby tanečních pedagogů v oblasti organizace, administrativy, ekonomiky, argumentace, managementu, vedení týmu a řízení instituce. V tomto semestru poskytuje návod na organizační přípravu projektů v rámci funkce tanečního pedagoga, jejich argumentaci, propagaci i prezentaci. Poskytuje znalosti z finančního řízení v rámci školního systému i nezávislých subjektů, tříbí komunikační i prezentační a týmové dovednosti pedagoga jakožto vlivné osobnosti oboru. Zasazuje působení tanečních umělců do aktuálního kontextu vzdělávacího a kulturního systému ČR.

Tematické okruhy:

Témata jednotlivých přednášek jsou zaměřena na základní souhrn znalostí aktuálního kontextu taneční pedagogiky:

Výsledky učení

Na konci semestru je student vybaven znalostmi aktuálního stavu českého tanečního vzdělávání, problematiky pracovního uplatnění i povahy existence nezávislých subjektů. Získal základní přehled o jejich financování, je schopen kriticky přemýšlet o tvorbě rámcových vzdělávacích plánů v edukačním systému ČR. Dokáže se orientovat na současné taneční scéně, má vhled do aktuální grantové politiky, rozumí obsahu práce produkčního při přípravě jednoduchého projektu, potřeby týmu a kooperace.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

NÁVRATOVÁ, Jana. Tanec v datech 3, Současný tanec. Praha: Divadelní ústav 2016, ISBN 978-80-7008-405-2.

VAŠEK, Roman. Tanec v datech 1, Vzdělávání. Praha: Divadelní ústav 2016, ISBN 978-80-7008-381-9.

VAŠEK, Roman. Tanec v datech 2, Balet. Praha: Divadelní ústav 2016, ISBN 978-80-7008-396-3.

Doporučená literatura:

DVOŘÁK, Jan. Kreativní management pro divadlo, aneb, O divadle jinak: kapitoly k tématu realizace divadla. 2. vyd. Praha: Pražská scéna, 2004. Teatrologie. ISBN 80-86102-53-X.

KOLDA, Martin. Problematika tanečního managementu. Magisterská práce, HAMU, 2013.

SIMEK, Stepan. Financing of Czech Theatre/Financování českého divadla. Divadelní ústav, Praha 2005.

VOJÍK, Vladimír. Podnikání v kultuře a umění: Arts management. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-402-4.

E-Learning HAMU: [online]. https://moodle.amu.cz/

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita v hodinách, 20minutový referát na vybrané téma.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů