Tisk studijního plánu

Studijní plán Pedagogika tance (Mg) - Klasický tanec od 2022/23

Studijní program: Pedagogika tance
Katedra tance
Specializace: Klasický tanec
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
107DMKT* Didaktika a metodika KT
Z-3-2ST
ZK-3-2ST
Z-3-2ST
ZK-3-2ST
12
107PSKT* Pedagogický seminář KT
Z-3-2ST
Z-3-2ST
Z-3-2ST
Z-3-2ST
12
Minimální počet kreditů 24
Povinné předměty
107DTV* Didaktika taneční výchovy
Z-2-2ST
ZK-2-2ST
4
107MSE* Magisterský seminář - Příprava diplomové práce
Z-2-6SS
Z-2-6SS
Z-5-6SS
Z-5-6SS
14
Minimální počet kreditů 18
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
107RKT* Repertoár KT
Z-2-2CT
Z-2-2CT
Z-2-2CT
Z-2-2CT
8
107TRKT* Trénink klasického tance
Z-2-2CT
Z-2-2CT
Z-2-2CT
Z-2-2CT
8
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
107KINE* Kineziologie
Z-2-2ST
ZK-2-2ST
4
107ORTV* Organizace a řízení v tanečním vzdělávání
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
6
107PEG* Pedagogika
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
6
107TPR* Tanec po roce 1945
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
6
107ZTAE* Základy taneční estetiky
Z-2-2ST
ZK-2-2ST
4
Minimální počet kreditů 48
Povinně volitelné předměty
107PTPVPA10 Pedagogika tance (Mg.) - PV předměty B pro specializaci A - Výběrový trénink 10 pro 4. semestr V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
2
107PTPVPA7 Pedagogika tance (Mg.) - PV předměty B pro specializaci A - Výběrový trénink 7 pro 1. semestr V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
2
107PTPVPA8 Pedagogika tance (Mg.) - PV předměty B pro specializaci A - Výběrový trénink 8 pro 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
2
107PTPVPA9 Pedagogika tance (Mg.) - PV předměty B pro specializaci A - Výběrový trénink 9 pro 3. semestr V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
2
Minimální počet kreditů 8
Volitelné předměty
100MODHAMU Modulová výuka pro HAMU
0
702CJ Cizí jazyk - výběr
0
703PTRV Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr
0
107PTMGVV Volitelné předměty pro program Pedagogika tance (Mg) - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 98
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 22
Celkový počet kreditů 120
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

③ Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Magisterský seminář - Příprava diplomové práce 1 (107MSE1) ZT Diplomovou prací
Magisterský seminář - Příprava diplomové práce 2 (107MSE2) ZT Diplomovou prací
Magisterský seminář - Příprava diplomové práce 3 (107MSE3) ZT Diplomovou prací
Magisterský seminář - Příprava diplomové práce 4 (107MSE4) ZT Diplomovou prací
Didaktika a metodika KT 10 (107DMKT0) PZ Didaktika a metodika klasického tance (S107DMKTMG)
Didaktika a metodika KT 7 (107DMKT7) PZ
Didaktika a metodika KT 8 (107DMKT8) PZ
Didaktika a metodika KT 9 (107DMKT9) PZ
Didaktika taneční výchovy 1 (107DTV1) PZ
Didaktika taneční výchovy 2 (107DTV2) PZ
Pedagogický seminář KT 5 (107PSKT5) PZ
Pedagogický seminář KT 6 (107PSKT6) PZ
Pedagogický seminář KT 7 (107PSKT7) PZ
Pedagogický seminář KT 8 (107PSKT8) PZ
Tanec po roce 1945 1 (107TPR1) ZT
Tanec po roce 1945 2 (107TPR2) ZT
Pedagogika 1 (107PEG1) ZT Pedagogika (S107PEDA)
Pedagogika 2 (107PEG2) ZT