Pedagogický seminář KT 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107PSKT5 Z 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Mahulena KŘENKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Mahulena KŘENKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student získává zkušenosti díky praxi, v níž aplikuje své praktické i teoretické znalosti metodiky klasického tance základní, střední etapy a pokročilé výuky (1. - 5. ročník). Dovede vytvořit vhodnou strukturu lekcí a zvolit správné metodické postupy dle technické úrovně studentů. Získává cenné zkušenosti a zpětnou vazbu, kterými posiluje svou komplexní osobnost pedagoga tance.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Pedagogický seminář slouží především k samostatné pedagogické praxi tak, aby studenti uplatnili získané znalosti z hodin metodiky klasického tance.

Pozornost je věnována verbálnímu projevu, schopnosti práce s hudbou a korepetitorem, názorné demonstraci a odborné korekci. To vše rozvíjí kreativitu a pedagogické vnímání.

Pro zkvalitňování odborného pedagogického myšlení a působení je zásadní setkávání se a pozorování různých pedagogických osobností tuzemských i zahraničních. Katedrou pořádané workshopy jsou nedílnou součástí studia.

Tematické okruhy:

Cíle a struktura baletní lekce.

Hudba a práce s korepetitorem, „zpívání“ a „počítání“.

Vztah pedagoga se studenty.

Vytváření vazeb a kombinací na zadané téma v rámci určitého stupně výuky.

Vzájemná konfrontace a rozbor.

Samostatné zadání a vedení hodiny.

Práce s hostujícími pedagogy v rámci workshopů - analýza - diskuse.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

FOSTER, Rory. Ballet Pedagogy: The Art of Teaching. University Press of Florida, 2010. ISBN 978-0813034591.

GRANT, Gail. Technical Manual and Dictionary of Classical Ballet. Dover Publications, 1968. ISBN 0486218430.

WARREN WARD, Gretchen. The Art of Teaching Ballet: Ten Twentieth-century Masters. University Press of Florida, 1999. ISBN: 978-081-301-711-2.

E-learning: https://moodle.amu.cz

YOU TUBE – odkazy k daným tématům

Bakalářské a magisterské diplomové práce

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě realizovaných pedagogických praxí během semestru, ve kterých musí student prokázat schopnosti a dovednosti kladené na pedagoga profesionální i amatérské taneční výchovy.

Další požadavky:

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost H2041
bílý sál

(Hartigovský palác)
KŘENKOVÁ M.
14:15–15:45
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 14:15–15:45 Mahulena KŘENKOVÁ bílý sál
Hartigovský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů