Základy taneční estetiky 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107ZTAE2 zkouška 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zuzana RAFAJOVÁ

Obsah

Předmět obsahuje problematiku obecné estetiky aplikované do speciální taneční estetiky, kterou dále navazujícím způsobem rozvádí v dalších tematických okruzích. Studenti rozvíjejí další estetické kategorie a pojmy týkající se pohybu a těla (v tanci). Zaměřují se na interpretaci konkrétních příkladů v tanečním umění za využití základních všeobecných filozofických znalostí.

Výuka je založena na schopnosti výstavby myšlení a chápaní pojmů, které jsou vedeny formou odborné disputace. Tento typ interaktivní přednášky a rozpravy vede studenta k sebereflexi a napomáhá k efektivitě řešení zadaných úkolů. Odborné vedení zajišťuje kvalitu chápání problematiky estetiky a osvojení si odborného diskurzu, v němž student využívá nabytých znalostí a dovedností oboru a prokazuje schopnost aplikovat je osobitým způsobem.

Cílem studia je rozvíjení znalostí o dalších estetických jevech, vztazích, pozorování, poznávání a schopnosti verbalizovat duchovní rovinu přemýšlení a prezentace tanečního umění. Studenti se seznamují s postojem k umění a světu zvláštní formou konfrontace, provázanosti chápání života a uměleckého představení, optikou otevřenosti a spolupráce poznávaných jevů.

Tematické okruhy

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

ARISTOTELES. Poetika. Praha: GRYF, 1993. ISBN 80-85829-01-0.

FISCHER-LICHTE, Erika. Estetika performativity. Vyd. 1. Mníšek pod Brdy: Na konári, 2011. 334 s. ISBN 978-80-904487-2-8.

HENCKMANN, Wolfhart. Estetický slovník. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1995.

CHALUPECKÝ, Jindřich. Evropa a umění. Vyd. 1. Praha: Torst, 2005. 553 s. ISBN 80-7215-264-5.

JANEČEK, Václav. Tělo a tanec. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 1997. 103 s. ISBN 80-85883-23-6.

LENDEROVÁ, Milena. Dějiny těla : prameny, koncepty, historiografie. 1. vydání. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013. 261 stran. ISBN 978-80-7465-068-0.

Základní pojmy divadla : teatrologický slovník. 1. vyd. Praha: Libri Národní divadlo v Praze, 2004. 348 s. ISBN 80-7277-194-9.

SOURIAU, Étienne. Encyklopedie estetiky. [1. vyd.]. Praha: Victoria Publishing, 1994. 939 s. ISBN 80-85605-8-X.

ZUSKA, Vlastimil. Estetika : úvod do současnosti tradiční disciplíny. Vyd. 1. Praha: Triton, 2001. 132 s. ISBN 80-7254-194-3.

Doporučená literatura:

ROYCE PETERSON, Anya. The Antropology of Dance. Vyd. 1. Indiana University Press 1977. ISBN 978-1852730888.

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška, prověření znalostí a schopností, prezentace výzkumu vybraných pojmů, analýza a obhajoba písemné seminární práce (min. 3 NS)

Další požadavky: docházka min. 80 %, aktivita ve výuce, zpracování dílčích úkolů

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost H2024
učebna počítačová

(Hartigovský palác)
RAFAJOVÁ Z.
14:15–15:45
(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 14:15–15:45 Zuzana RAFAJOVÁ učebna počítačová
Hartigovský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů