Tisk studijního plánu

Studijní plán Pedagogika tance (Mg) - Moderní a současný tanec od 2022/23

Studijní program: Pedagogika tance
Katedra tance
Specializace: Moderní a současný tanec
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
107DMMT* Didaktika a metodika MST
Z-3-2ST
ZK-3-2ST
Z-3-2ST
ZK-3-2ST
12
107PSMT* Pedagogický seminář MST
Z-3-2ST
Z-3-2ST
Z-3-2ST
Z-3-2ST
12
Minimální počet kreditů 24
Povinné předměty
107DTV* Didaktika taneční výchovy
Z-2-2ST
ZK-2-2ST
4
107MSE* Magisterský seminář - Příprava diplomové práce
Z-2-6SS
Z-2-6SS
Z-5-6SS
Z-5-6SS
14
Minimální počet kreditů 18
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
107TPMT* Taneční praxe MST
Z-2-2CT
Z-2-2CT
Z-2-2CT
Z-2-2CT
8
107TMST* Trénink moderního a současného tance
Z-2-2CT
Z-2-2CT
Z-2-2CT
Z-2-2CT
8
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
107KINE* Kineziologie
Z-2-2ST
ZK-2-2ST
4
107ORTV* Organizace a řízení v tanečním vzdělávání
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
6
107PEG* Pedagogika
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
6
107TPR* Tanec po roce 1945
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
6
107ZTAE* Základy taneční estetiky
Z-2-2ST
ZK-2-2ST
4
Minimální počet kreditů 48
Povinně volitelné předměty
107PTPVPB10 Pedagogika tance (Mg.) - PV předměty B pro specializaci B - Výběrový trénink 10 pro 4. semestr V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
2
107PTPVPB7 Pedagogika tance (Mg.) - PV předměty B pro specializaci B - Výběrový trénink 7 pro 1. semestr V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
2
107PTPVPB8 Pedagogika tance (Mg.) - PV předměty B pro specializaci B - Výběrový trénink 8 pro 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
2
107PTPVPB9 Pedagogika tance (Mg.) - PV předměty B pro specializaci B - Výběrový trénink 9 pro 3. semestr V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
2
Minimální počet kreditů 8
Volitelné předměty
100MODHAMU Modulová výuka pro HAMU
0
702CJ Cizí jazyk - výběr
0
703PTRV Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr
0
107PTMGVV Volitelné předměty pro program Pedagogika tance (Mg) - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 98
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 22
Celkový počet kreditů 120
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

③ Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Magisterský seminář - Příprava diplomové práce 1 (107MSE1) ZT Diplomovou prací
Magisterský seminář - Příprava diplomové práce 2 (107MSE2) ZT Diplomovou prací
Magisterský seminář - Příprava diplomové práce 3 (107MSE3) ZT Diplomovou prací
Magisterský seminář - Příprava diplomové práce 4 (107MSE4) ZT Diplomovou prací
Didaktika a metodika MST 10 (107DMMT0) PZ Didaktika a metodika moderního a současného tance (S107DMMSTMG)
Didaktika a metodika MST 7 (107DMMT7) PZ
Didaktika a metodika MST 8 (107DMMT8) PZ
Didaktika a metodika MST 9 (107DMMT9) PZ
Didaktika taneční výchovy 1 (107DTV1) PZ
Didaktika taneční výchovy 2 (107DTV2) PZ
Pedagogický seminář MST 5 (107PSMT5) PZ
Pedagogický seminář MST 6 (107PSMT6) PZ
Pedagogický seminář MST 7 (107PSMT7) PZ
Pedagogický seminář MST 8 (107PSMT8) PZ
Tanec po roce 1945 1 (107TPR1) ZT
Tanec po roce 1945 2 (107TPR2) ZT
Pedagogika 1 (107PEG1) ZT Pedagogika (S107PEDA)
Pedagogika 2 (107PEG2) ZT