Tisk studijního plánu

Studijní plán Pedagogika tance (Mg) - Moderní a současný tanec od 2022/23

Studijní program: Pedagogika tance
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
107DTV* Didaktika taneční výchovy
Z-2-2ST
ZK-2-2ST
4
Minimální počet kreditů 4
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702DAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
Minimální počet kreditů 6
Povinně volitelné předměty
107PTPVPB10 Pedagogika tance (Mg.) - Povinně volitelné předměty B pro specializaci B - Výběrový trénink 10 V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
2
107PTPVPB7 Pedagogika tance (Mg.) - Povinně volitelné předměty B pro specializaci B - Výběrový trénink 7 V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
2
107PTPVPB8 Pedagogika tance (Mg.) - Povinně volitelné předměty B pro specializaci B - Výběrový trénink 8 V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
2
107PTPVPB9 Pedagogika tance (Mg.) - Povinně volitelné předměty B pro specializaci B - Výběrový trénink 9 V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
2
Minimální počet kreditů 8
Volitelné předměty
702CJ Cizí jazyk - výběr
0
703PRV Pohybová a relaxační výchova - výběr
0
703TV Tělesná výchova - výběr
0
107PTMGVV Volitelné předměty pro program Pedagogika tance (Mg) - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 18
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 102
Celkový počet kreditů 120
Tělesná výchova - výběr [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Magisterský seminář - Příprava magisterské práce 1 (107MSE1) ZT
Magisterský seminář - Příprava magisterské práce 2 (107MSE2) ZT
Magisterský seminář - Příprava magisterské práce 3 (107MSE3) ZT
Magisterský seminář - Příprava magisterské práce 4 (107MSE4) ZT
Didaktika a metodika MST 10 (107DMMT0) PZ Didaktika a metodika moderního a současného tance (S107DMMSTMG)
Didaktika a metodika MST 7 (107DMMT7) PZ
Didaktika a metodika MST 8 (107DMMT8) PZ
Didaktika a metodika MST 9 (107DMMT9) PZ
Didaktika taneční výchovy 1 (107DTV1) PZ
Didaktika taneční výchovy 2 (107DTV2) PZ
Pedagogický seminář MST 5 (107PSMT5) PZ
Pedagogický seminář MST 6 (107PSMT6) PZ
Pedagogický seminář MST 7 (107PSMT7) PZ
Pedagogický seminář MST 8 (107PSMT8) PZ
Tanec po roce 1945 1 (107TPR1) ZT
Tanec po roce 1945 2 (107TPR2) ZT
Pedagogika 1 (107PEG1) ZT Pedagogika (S107PEDA)
Pedagogika 2 (107PEG2) ZT