Zjednodušený studijní plán Pedagogika tance (Mg) - Moderní a současný tanec od 2022/23

Katedra tance

Studijní program: Pedagogika tance
Specializace: Moderní a současný tanec

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Letní semestr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 10
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Letní semestr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 20
Celkem kreditů za ročník 60