Tanec po roce 1945 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107TPR1 Z 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Elvíra NĚMEČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Dorota GREMLICOVÁ, Elvíra NĚMEČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Poznatky o vývoji taneční kultury v Evropě po roce 1945 v souvislostech teoretických i uměleckých, rozvíjení objemu vědomostí a schopnosti vřazovat jevy do souvislostí a kriticky o nich uvažovat, seznámení s rozsáhlým souborem záznamů tance z daného období.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět Tanec po roce 1945 1 má podobu přednášky, poskytující přehled o vývoji uměleckého tance především v Evropě v období po roce 1945 a o výrazných tendencích, přístupech a podobách uměleckého tance a dalších vybraných problémových okruzích. Usiluje o plastické zachycení situace v obou částech rozdělené Evropy, společných rysů i specifik, vzájemných interakcí. Do evropského kontextu je vsazeno i dění v Československu. Vedle výkladu a studia literatury tvoří podstatnou obsahovou část filmové záznamy choreografických děl a další materiály. V první části předmětu postupuje výklad chronologicky a v širších kulturně-společenských souvislostech.

Cílem studia je poskytnout studentům vědomosti o vývoji a podobách tanečního umění bezprostřední minulosti jako oporu pro chápání současné situace, podob a místa tance v současné kultuře.

Tematické okruhy:

Periodizace, povinná literatura a další studijní materiály; přehled podob tanečního umění po roce 1945 (sestřih videozáznamů);

Období 1945-1960 – společensko-politická situace, filosofie a umění – fenomenologie, strukturalismus, existencialismus, absurdní drama, socialistický realismus;

Taneční umění 1945-1960: tendence, osobnosti, díla, srovnání Západu a Východu; Maurice Béjart a Roland Petit;

Evropské umění a kultura 60. let; “nové” umění, postmodernismus;

Taneční umění – nová centra (Belgie, Nizozemsko, Švédsko, Izrael), nové vlivy – americký modern dance, jazz dance, africké a asijské taneční kultury;

Taneční umění v Čechách v 60. letech – Šmok, Ogoun, Pokorný, AUS, scénický tanec – VUS, Chorea Bohemica – Alena Skálová, pantomima; Srovnání Romeo a Julie J. Cranko a M. Kůra;

Společenská a politická situace 70. a 80. let, interpretativní přístupy v humanitních vědách, kulturní antropologie;

Taneční umění v západním bloku – nové tendence – minimalismus, butó, strukturální a kontaktní improvizace, video dance; emigrace z Východu, boom osobností – Ek, Tanztheater, Crankovi žáci, Tetley

Doporučená nebo povinná literatura

Soubor prezentací k přednáškám

Povinná literatura:

BAUMAN, Zygmunt. Úvahy o postmoderní době. Praha: SLON, 2006. ISBN 80-86429-11-3.

GREMLICOVÁ, Dorota: Lidové taneční divadlo současnosti. Alena Skálová - choreografka a pedagožka. In: Tanec-Dance-Tanz, sborník Tanečních listů, Praha 1991. Revidovaná verze In: BEZDÍČEK, Viktor, ed. a PĚKNÁ, Helena, ed. Alena Skálová - fenomén choreografie: život a dílo očima současníků. Jinočany: H & H, 2006. ISBN 80-7319-061-3.

Jeden román Alberta Camuse nebo hra Samuela Becketta Čekání na Godota

Taneční listy (1947-1950; 1963-1989)

VAŠUT, Vladimír. Saša Machov. Praha: Panorama, 1986.

Videa – internetové zdroje a knihovna HAMU

Do 1959

A. Tudor: Lilac Garden

R. Petit: Le jeune home et la mort (1946)

R. Petit: Carmen (1949), jako film Black Tights (1960), Baryšnikov (1980)

L. Lavrovskij: Romeo a Julie (film 1954) https://www.youtube.com/watch?v=hbc41CB1r5Y&frags=pl%2Cwn

M. Béjart: Svěcení jara (1959), nahrávka 1971 https://www.youtube.com/watch?v=cLZCbcO2_2I&frags=pl%2Cwn

https://www.youtube.com/watch?v=UAxHw4YoQaA&frags=pl%2Cwn

  1. léta

M. Béjart: Bolero (1960)

Jorge Donn

https://www.youtube.com/watch?v=-tc-Kwyu8ic&frags=pl%2Cwn

Maja Pliseckaja (1975) https://www.youtube.com/watch?v=SsSALaDJuN4&frags=pl%2Cwn

M. Béjart: Dances Grecques

https://www.youtube.com/watch?v=ZB_DOfCv8O8&frags=pl%2Cwn

M. Béjart: Bhakti

Duet Natalia Sologubová a Faruk Ruzimatov

https://www.youtube.com/watch?v=O54_lhA-UvM&frags=pl%2Cwn

M. Béjart: Adagietto, Jorge Donn

https://www.youtube.com/watch?v=YCxs-AVKZbE&frags=pl%2Cwn

G. Tetley: Pierot lunaire (1962)

P. Šmok: Listy důvěrné (1968), film

Leonid Jakobson, Choreografické miniatury 1960

https://www.youtube.com/watch?v=E0TKf4CL2Bo&frags=pl%2Cwn

L. Jakobson: Vídeňský valčík, Ninel Kurgapkina a Boris Bregvadze

https://www.youtube.com/watch?v=guCmr2RJr_E&frags=pl%2Cwn

L. Jakobson: Vestris, M. Baryšnikov (1969)

https://www.youtube.com/watch?v=CT_-zevaJEw&t=1s&frags=pl%2Cwn

Ladislav Fialka: Etudy

  1. a 80. léta

H. van Manen: Grosse Fuge (1971)

B. Cullberg

M. Cunningham

Alena Skálová: Chorea et danza rusticana

František Pokorný: Labyrint moci

J. Cranko: Romeo a Julie (1973)

https://www.youtube.com/watch?v=cgdScrg4EC0&frags=pl%2Cwn

M. Kůra: Romeo a Julie

J. Grigorovič

Interpreti – M. Fonteyn, R. Nurejev, M. Pliseckaja, Alicia Alonso, Lubomír Kafka

Hodnoticí metody a kritéria

Docházka min. 75 %

Studium povinné literatury a videozáznamů

Zápočet na základě eseje na zadané téma vycházejícího ze studijních materiálů

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost H2024
učebna počítačová

(Hartigovský palác)
GREMLICOVÁ D.
NĚMEČKOVÁ E.

14:15–15:45
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:15–15:45 Dorota GREMLICOVÁ
Elvíra NĚMEČKOVÁ
učebna počítačová
Hartigovský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů