Tanec po roce 1945 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107TPR1 zápočet 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Elvíra NĚMEČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Dorota GREMLICOVÁ, Elvíra NĚMEČKOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Předmět Tanec po roce 1945 1 má podobu přednášky, poskytující přehled o vývoji uměleckého tance především v Evropě v období po roce 1945 a o výrazných tendencích, přístupech a podobách uměleckého tance a dalších vybraných problémových okruzích. Usiluje o plastické zachycení situace v obou částech rozdělené Evropy, společných rysů i specifik, vzájemných interakcí. Do evropského kontextu je vsazeno i dění v Československu. Vedle výkladu a studia literatury tvoří podstatnou obsahovou část filmové záznamy choreografických děl a další materiály. V první části předmětu postupuje výklad chronologicky a v širších kulturně-společenských souvislostech.

Cílem studia je poskytnout studentům vědomosti o vývoji a podobách tanečního umění bezprostřední minulosti jako oporu pro chápání současné situace, podob a místa tance v současné kultuře.

Tematické okruhy:

Periodizace, povinná literatura a další studijní materiály; přehled podob tanečního umění po roce 1945 (sestřih videozáznamů);

Období 1945-1960 – společensko-politická situace, filosofie a umění – fenomenologie, strukturalismus, existencialismus, absurdní drama, socialistický realismus;

Taneční umění 1945-1960: tendence, osobnosti, díla, srovnání Západu a Východu; Maurice Béjart a Roland Petit;

Evropské umění a kultura 60. let; “nové” umění, postmodernismus;

Taneční umění – nová centra (Belgie, Nizozemsko, Švédsko, Izrael), nové vlivy – americký modern dance, jazz dance, africké a asijské taneční kultury;

Taneční umění v Čechách v 60. letech – Šmok, Ogoun, Pokorný, AUS, scénický tanec – VUS, Chorea Bohemica – Alena Skálová, pantomima; Srovnání Romeo a Julie J. Cranko a M. Kůra;

Společenská a politická situace 70. a 80. let, interpretativní přístupy v humanitních vědách, kulturní antropologie;

Taneční umění v západním bloku – nové tendence – minimalismus, butó, strukturální a kontaktní improvizace, video dance; emigrace z Východu, boom osobností – Ek, Tanztheater, Crankovi žáci, Tetley

Výsledky učení

Poznatky o vývoji taneční kultury v Evropě po roce 1945 v souvislostech teoretických i uměleckých, rozvíjení objemu vědomostí a schopnosti vřazovat jevy do souvislostí a kriticky o nich uvažovat, seznámení s rozsáhlým souborem záznamů tance z daného období.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Soubor prezentací k přednáškám

Povinná literatura:

BAUMAN, Zygmunt. Úvahy o postmoderní době. Praha: SLON, 2006. ISBN 80-86429-11-3.

GREMLICOVÁ, Dorota: Lidové taneční divadlo současnosti. Alena Skálová - choreografka a pedagožka. In: Tanec-Dance-Tanz, sborník Tanečních listů, Praha 1991. Revidovaná verze In: BEZDÍČEK, Viktor, ed. a PĚKNÁ, Helena, ed. Alena Skálová - fenomén choreografie: život a dílo očima současníků. Jinočany: H & H, 2006. ISBN 80-7319-061-3.

Jeden román Alberta Camuse nebo hra Samuela Becketta Čekání na Godota

Taneční listy (1947-1950; 1963-1989)

VAŠUT, Vladimír. Saša Machov. Praha: Panorama, 1986.

Videa – internetové zdroje a knihovna HAMU

Do 1959

A. Tudor: Lilac Garden

R. Petit: Le jeune home et la mort (1946)

R. Petit: Carmen (1949), jako film Black Tights (1960), Baryšnikov (1980)

L. Lavrovskij: Romeo a Julie (film 1954) https://www.youtube.com/watch?v=hbc41CB1r5Y&frags=pl%2Cwn

M. Béjart: Svěcení jara (1959), nahrávka 1971 https://www.youtube.com/watch?v=cLZCbcO2_2I&frags=pl%2Cwn

https://www.youtube.com/watch?v=UAxHw4YoQaA&frags=pl%2Cwn

  1. léta

M. Béjart: Bolero (1960)

Jorge Donn

https://www.youtube.com/watch?v=-tc-Kwyu8ic&frags=pl%2Cwn

Maja Pliseckaja (1975) https://www.youtube.com/watch?v=SsSALaDJuN4&frags=pl%2Cwn

M. Béjart: Dances Grecques

https://www.youtube.com/watch?v=ZB_DOfCv8O8&frags=pl%2Cwn

M. Béjart: Bhakti

Duet Natalia Sologubová a Faruk Ruzimatov

https://www.youtube.com/watch?v=O54_lhA-UvM&frags=pl%2Cwn

M. Béjart: Adagietto, Jorge Donn

https://www.youtube.com/watch?v=YCxs-AVKZbE&frags=pl%2Cwn

G. Tetley: Pierot lunaire (1962)

P. Šmok: Listy důvěrné (1968), film

Leonid Jakobson, Choreografické miniatury 1960

https://www.youtube.com/watch?v=E0TKf4CL2Bo&frags=pl%2Cwn

L. Jakobson: Vídeňský valčík, Ninel Kurgapkina a Boris Bregvadze

https://www.youtube.com/watch?v=guCmr2RJr_E&frags=pl%2Cwn

L. Jakobson: Vestris, M. Baryšnikov (1969)

https://www.youtube.com/watch?v=CT_-zevaJEw&t=1s&frags=pl%2Cwn

Ladislav Fialka: Etudy

  1. a 80. léta

H. van Manen: Grosse Fuge (1971)

B. Cullberg

M. Cunningham

Alena Skálová: Chorea et danza rusticana

František Pokorný: Labyrint moci

J. Cranko: Romeo a Julie (1973)

https://www.youtube.com/watch?v=cgdScrg4EC0&frags=pl%2Cwn

M. Kůra: Romeo a Julie

J. Grigorovič

Interpreti – M. Fonteyn, R. Nurejev, M. Pliseckaja, Alicia Alonso, Lubomír Kafka

Hodnoticí metody a kritéria

Docházka min. 75 %

Studium povinné literatury a videozáznamů

Zápočet na základě eseje na zadané téma vycházejícího ze studijních materiálů

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost H2024
učebna počítačová

(Hartigovský palác)
GREMLICOVÁ D.
NĚMEČKOVÁ E.

14:15–15:45
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:15–15:45 Dorota GREMLICOVÁ
Elvíra NĚMEČKOVÁ
učebna počítačová
Hartigovský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů